Nd Transitiechallenge

In jullie project hebben jullie steeds vaker te maken met transitieopgaven: complexe maatschappelijke opgaven rond bijvoorbeeld verduurzaming, digitalisering of participatie. Het te doorlopen proces voor zulke opgaven is vooraf niet vast te stellen, door de onvoorspelbare uitkomsten van de interactie tussen de vele, met elkaar samenhangende factoren en stakeholders. Dat vraagt om een andere manier van samenwerken, sturen en organiseren. De Nd Transitiechallenge helpt jullie team om je transitieopgave te realiseren, samen met het betrokken stakeholderveld.

“Je wordt uitgedaagd en geprikkeld om met je team het verschil te maken, leert je netwerk beter te benutten en creëert een nieuw netwerk. Deze impuls gun ik iedereen.”

Waldo Molendijk, Contractmanager Sterke Lekdijk
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Programma

In de Nd Transitiechallenge leren we jullie het stakeholderveld rond jullie transitieopgave in kaart te brengen, te mobiliseren en te activeren. Jullie krijgen daarvoor methodieken, tools en modellen aangereikt, reflectieopdrachten en inspiratie van gastsprekers.

Een uitdaging rondom jullie eigen transitieopgave staat centraal. We werken vanuit een concreet vraagstuk uit jullie eigen praktijk. Een praktijkvraagstuk waarmee jullie meedoen aan de Nd Transitiechallenge kan zich afspelen rond bijvoorbeeld verduurzaming, participatie bij een gebiedsgerichte aanpak, digitale transformatie, datagedreven werken of integrale veiligheid.

Het traject duurt ongeveer een half jaar. Inspiratiebijeenkomsten wisselen we af met online reflectiesessies. In 2024 start er een nieuw traject. Op onderstaande data vindt de volgende Nd Transitiechallenge plaats:

februari 2024 – online startgesprek met het team
14 en 15 maart 2024 – Startsessie (inclusief overnachting)
10 april 2024 (ochtend) – Online reflectie
21 mei 2024 – Inspiratiesessie
10 juni 2024 (ochtend) – Online reflectie
2 juli 2024 – Inspiratiesessie
17 september 2024 (middag) – Slotsessie

Interesse? Laat het programmamanager Steven van Luipen voor 10 januari 2024 weten via onderstaande contactgegevens!

Voor wie

De Nd Transitiechallenge is voor teams van 4 tot 8 personen met een complexe maatschappelijke opgave binnen een project of programma. Het team dat meedoet bestaat uit directbetrokkenen rondom de opgave. Denk aan: projectleden, beleidsmakers, beheerders en lijnmanagers vanuit jullie eigen organisatie.

Andere stakeholders rond jullie opgave worden betrokken op specifieke momenten, vooral tussen de sessies door.

Opbrengsten en doelen

De Nd Transitiechallenge heeft als doel om collectief eigenaarschap te creëren in het stakeholderveld rond jullie opgave en om gezamenlijk condities te creëren om concrete stappen te zetten naar realisatie.

Door mee te doen aan de Nd Transitiechallenge:

 • Krijgen jullie inspiratie en waardevolle inzichten over jullie transitieopgave;
 • Krijgen jullie hulp om de opgave (versneld) te realiseren;
 • Vergroten jullie het oplossend vermogen van het team, versterken jullie het onderlinge vertrouwen en creëren jullie eigenaarschap;
 • Maken jullie methodieken, tools en andere benaderingen eigen;
 • Leren jullie van anderen met vergelijkbare opgaven;
 • Creëren jullie een podium of springplank voor meer zichtbaarheid, bijvoorbeeld binnen jullie eigen organisatie.

Meedoen

De Nd Transitiechallenge is geen vrijblijvend traject. Deelnemen betekent dat jullie je committeren aan het volgende:

 • Jullie formeren een challengeteam van 4 tot 8 personen uit jullie eigen organisatie waarmee jullie aanwezig zijn en werken aan de challenge;
 • Jullie benaderen minimaal één manager, leidinggevende of directeur om het challengeteam te ondersteunen en om, waar nodig, verbindingen te leggen met de moederorganisatie;
 • Jullie project is aangesloten bij het Nd Projectennetwerk. Neem voor meer informatie over een lidmaatschap van het Nd Projectennetwerk contact met ons op of lees hier meer.

Hebben jullie belangstelling om deel te nemen of willen jullie meer weten over de Nd Transitiechallenge of lidmaatschap van het projectennetwerk? Neem dan contact op met Steven.

 • Steven van Luipen
 • Programmamanager