Nd Transitiechallenge

In je project heb je steeds vaker te maken met transitieopgaven, rond bijvoorbeeld verduurzaming, digitalisering of participatie. Het zorgen voor versnelling of doorbraken bij zulke complexe opgaven vraagt om een passende aanpak, waarbij je je weg moet vinden in de weerbarstige realiteit waarin onze organisaties en systemen zijn ingericht. De Nd Transitiechallenge helpt jou en je collega’s om je ambities te realiseren door collectief eigenaarschap te creëren in het brede stakeholderveld rond je transitieopgave.

“Je praat even met iemand en ineens gaan allerlei deuren open. Daar stond ik wel van te kijken. Sowieso gaat het niet om techniek als je werk wilt maken van duurzaamheid. Technisch kunnen we alles in Nederland. Maar er is vrijheid en vertrouwen nodig om kansen te grijpen. Of je die krijgt hangt af van de processen die spelen en de rol die mensen innemen.”

Fernand Hoogeveen, Projectleider Duurzaam Opdrachtgeverschap
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Ontwikkeltraject

De Nd Transitiechallenge is op de eerste plaats een uitdaging, voor jezelf, voor je projectteam en voor je organisatie. Maar deze uitdaging hoef je niet alleen aan te gaan. Vanuit Neerlands diep begeleiden we jullie in een ontwikkeltraject voor divers samengestelde teams bestaande uit projectmensen, beleidsmakers, lijnmanagers en mogelijk andere relevante spelers.

Je werkt vanuit een concreet vraagstuk uit jouw eigen praktijk. We leren je onder meer het stakeholderveld rond dit vraagstuk in kaart te brengen, te mobiliseren en te activeren met als doel om gezamenlijk condities te creëren om concrete stappen te zetten. Je krijgt methodieken, tools en modellen aangereikt, reflectieopdrachten en inspiratie van gastsprekers. Hiermee vergroten we het oplossend vermogen van jouw team, werken we aan het versterken van het onderlinge vertrouwen en creëren we eigenaarschap.

Het traject duurt ongeveer een half jaar. Live inspiratiesessies wisselen we af met online reflectiesessies, waarin de teams reflecteren op elkaars voorlopige resultaten en impulsen geven voor het vervolg. Ook worden externe inspiratoren betrokken om vanuit hun eigen expertise de kennis en inzichten van de deelnemers te verrijken. Met dit traject dagen we de deelnemers uit om los te komen van abstracte beschouwingen en concrete verbindingen te leggen tussen beleidsdoelstellingen en de daadwerkelijke projectpraktijk.

Complexe transitieopgaven

Het praktijkvraagstuk waarmee je meedoet aan de Nd Transitiechallenge kan zich afspelen rond bijvoorbeeld:

 • Verduurzaming
 • Participatie (bij een gebiedsgerichte aanpak)
 • Digitale transformatie
 • Datagedreven werken
 • Integrale veiligheid

Wat je leert tijdens de Nd Transitiechallenge is toepasbaar op al dit soort opgaven. We verbinden tijdens het traject de teams die met vergelijkbare inhoudelijke thematiek bezig zijn, om het leerrendement verder te vergroten.

“Je wordt uitgedaagd en geprikkeld om met je team het verschil te maken, leert je netwerk beter te benutten en creëert een nieuw netwerk. Deze impuls gun ik iedereen.”

Waldo Molendijk, Contractmanager Sterke Lekdijk
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

Opbrengsten

Bij eerdere challenges geven deelnemers aan dat hun doelen voor meedoen aan het ontwikkeltraject grotendeels behaald zijn. De meest genoemde doelen zijn:

 • leren van anderen met vergelijkbare opgaven;
 • methodieken, tools, andere benaderingen je eigen maken;
 • inspiratie opdoen om een (eerste) stap naar concreet resultaat te kunnen zetten;
 • een podium, springplank en/of meer zichtbaarheid creëren.

Blended programma

De Nd Transitiechallenge bestaat uit vier live en twee online bijeenkomsten: een kick-off van anderhalve dag, twee inspiratiesessies van een dag, twee online reflectiesessies van twee uur en een slotsessie van een dagdeel (middag). Voorafgaand aan de kick-off voert elk team een startgesprek met een van de programmabegeleiders.

Meedoen

De Nd Transitiechallenge is geen vrijblijvend traject. Deelnemen betekent dat je je committeert aan het volgende:

 • Je formeert een challengeteam van 4 tot 6 personen, dat een representatieve afspiegeling vormt van het stakeholderveld rond jouw vraagstuk. Dat zijn collega’s die voor verschillende organisatieonderdelen werken (denk aan project, lijn, beleid, beheer, etc.).
 • Je benadert minimaal één manager, leidinggevende of directeur om jouw verbeterteam in het verbeterproces te ondersteunen en om, waar nodig, verbindingen te leggen met de moederorganisatie.
 • Het challengeteam neemt deel aan alle zes bijeenkomsten en werkt tussentijds door aan de uitdaging. Voorafgaand aan de kick-off voer je als team een startgesprek met een van de begeleiders van Neerlands diep.
 • Jouw project is aangesloten bij het Nd Projectennetwerk. Als dat nog niet het geval is, dan sluit je jouw project alsnog aan. Je wordt dan voor meerdere jaren lid, in principe zo lang het project loopt. We gaan uit van minimaal 3 jaar.
 • Gedurende het lidmaatschap betaalt je project een jaarbijdrage van €10.000 tot €75.000 op basis van het projectbudget.

We streven in dit programma naar een evenwichtige verdeling van de deelnemende teams over de verschillende organisaties die bij Neerlands diep zijn aangesloten. De bijeenkomsten worden gepland bij voldoende inschrijvingen.

Heb je belangstelling voor een volgende editie of wil je meer weten over de Nd Transitiechallenge of lidmaatschap van het projectennetwerk? Neem dan contact op met programmamanager Steven van Luipen.

 • Steven van Luipen
 • Programmamanager