31 maart 2020
Nd Masterclass ‘Meesterschap in dynamische, complexe projecten’ – nog 1 plek

meld je aan ▾

Leren houdt nooit op. Vanuit deze gedachtegang organiseert Neerlands diep voor de alumni van Nd Brug, Nd Kern en Nd Top de exclusieve masterclass ‘Meesterschap in dynamische, complexe projecten’. Op dinsdag 31 maart en woensdag 24 juni 2020 gaan Shirine Moerkerken, Luc Boekesteijn en Ruud Stevers samen met de oud-deelnemers verder in dit thema verdiepen, verrijken, verwerken en niet onbelangrijk vertalen naar de eigen praktijk.

Meervoudig kijken naar dynamieken

Neerlands diep wil een bijdrage leveren aan betere resultaten van de publieke bouw- en infrastructuurprojecten. Door onder andere meervoudig kijken naar dynamieken. In deze Nd Masterclass bekijken wij naar de dynamieken vanuit de bril van het ‘sociaal constructionisme’.

Bij complexe projecten willen diverse partijen (vaak) gezamenlijk iets tot stand brengen, allemaal met goede intenties. Echter, kan dit soms verzanden en ontstaat er ‘gedoe’, een impasse. Iedere partij lijkt op een andere manier de werkelijkheid te definiëren en op een andere manier betekenis aan te geven. Die beelden blijven vaak impliciet, matchen niet. Hoe kun je in dit geval als projectmanager de dynamiek hanteren zonder te simplificeren? Kan een projectmanager zo’n impasse doorbreken door anders naar de werkelijkheid en de bijbehorende dynamiek te kijken? Door vanuit de bril van het ‘sociaal constructionisme’ te kijken, kun je meer ruimte ervaren, fatsoenlijk schuren, en van daar uit nieuwe handelingsperspectief creëren om uiteindelijk beweging tot stand te brengen. De dynamiek van een project is hierbij niet langer de oorzaak van een impasse, maar een opmaat naar een ander of breder perspectief.

Wat kan je verwachten?

Tijdens deze Nd Masterclass verkennen wij samen met jou de ambitie en wat de stretch daarvan is. Wij gaan tevens puzzelen op de complexiteit van jouw project; hoe (on)haalbaar is het? Daarnaast willen we niet alleen praten over de (interne) opdrachtgever, maar vooral met. En daarvoor betrekken wij de (interne) opdrachtgever bij dit leerproces. Samen condities creëren om buiten begaanbare paden te treden en een functioneel conflict aangaan. Kortom, het beoogde doel van deze masterclass is een vruchtbaar speelveld creëren voor jouw project, waarbij we inzoomen op:

  • Het scheppen van een context, waarin nieuwe oplossingen ontstaan.
  • De juiste spelers in het juiste spel uitnodigen.
  • Het werken met macht en onmacht.

Voor wie is deze masterclass?

Projectmanagers uit een eerdere Nd Brug, Nd Kern en Nd Top, die een complex project hebben en daar tegen de grenzen van systemen, procedures, gewoonten of tradities aanlopen. Diegenen die het lef hebben en niet alleen handige olifantenpaardjes willen vinden, maar iets aan het systeem willen wrikken.

Waar wordt het gehouden?

De tweedaagse masterclass (31 maart en 24 juni 2020) wordt bij Villa Jongerius (Kanaalweg 64) in Utrecht gehouden.

Zijn er kosten aan verbonden?

Wij vragen geen financiële bijdrage voor deze Nd Masterclass. Er is wel een beperking aan het aantal deelnemers, namelijk maximaal zestien projectmanagers (minimaal tien).

Hoe kun je aanmelden?

De Masterclass zit vol. Wil je op de reservelijst? Geef je dan alsnog via het aanmeldformulier op door de gevraagde gegevens hieronder in te vullen en naar ons te sturen. Na deze inschrijving word je door de organisator benaderd voor het inleveren van een kort essay. Een essay van maximaal twee A4, waar de complexiteit van je opdracht precies in zit. Wat maakt de opdracht complex? En in welke opzichten is het onhaalbaar voor jou als projectmanager deze te realiseren? Het essay moet een precieze filmische beschrijving van een moment bevatten, dat illustratief is voor de complexiteit van het project.

Aanmelden Nd Masterclass 'Meesterschap in dynamische, complexe projecten'
Sending