3 december 2019
Nd Masterclass Regie op samenwerken

meld je aan ▾

Op dinsdag 3 en woensdag 4 december organiseren wij een Nd Masterclass ‘Regie op Samenwerken’. Samenwerken, it’s simple but not easy. Als projectmanager heb je niet alleen te dealen met de schaarste aan middelen ten opzichte van de toenemende eisen en wensen van betrokkenen. Op diverse fronten wordt tevens een constructieve samenwerking van je verwacht: met de ambtelijke opdrachtgever, opdrachtnemer, binnen de organisatie en in de keten. Hoe houd je regie op samenwerken?

Het programma

Dinsdag 3 december reikt prof. dr. John Goedee (Universiteit Tilburg) een denkraam en handvatten aan om effectief met acht regierollen van samenwerking aan de slag te gaan. We gaan ook de theorie omzetten naar de praktijk. Wat zouden deze regierollen van samenwerking betekenen bij het project Via A15 van projectmanager Eric Smulders? Op woensdag 4 december maken we de vertaling naar de eigen casuïstiek. Tijdens een drie uur durende wandeling door de natuur gaan we in verschillende etappes op je eigen leiderschap reflecteren.

Samenwerken is niet te ‘managen’, maar op zijn best te ‘regisseren’

Samenwerking is niet vanzelfsprekend omdat er altijd een dynamische spanning is tussen eigenbelang en gezamenlijk belang. Daarom is samenwerken niet te ‘managen’, maar op zijn best te ‘regisseren’. Het gaat enerzijds om het inrichten (ontwerpen) van een samenhangend stelsel (model) van intenties, doelen en afspraken. En anderzijds om het ontwikkelen en onderhouden van zakelijke relaties tijdens het proces van samenwerking. De nadruk ligt op het onderhouden, omdat de kans op regressie in samenwerking groot is vanwege tegenvallers.

Leeraanpak en werkwijze

Deze Nd Masterclass ‘Regie op samenwerken’ behoort tot een reeks Masterclasses en is een onderdeel van de alumni-activiteiten van Neerlands diep. De masterclass is bedoeld voor de alumni van de individuele programma’s. De bijeenkomst wordt deels voorbereid en gepresenteerd door de deelnemers zelf en wordt in co-creatie verder vormgegeven. Er is een aantal pagina’s uit het boek van John Goedee & Arnoud Entken geselecteerd, dat we vragen als voorbereiding te lezen.

De kosten voor deze eerste Masterclass worden gedragen door Neerlands diep. Deelname is niet vrijblijvend. Het programma gaat uit van 100% motivatie en aanwezigheid (als een deelnemer door overmacht na aanmelding afwezig is, zal een bedrag van 500 euro per dag in rekening worden gebracht).

Aanmelden

Deze tweedaagse Masterclass start op dinsdag 3 december 2019 om 12.00 uur in Kasteel Essenburgh in Hierden en eindigt op woensdag 4 december 2019 om 16.00 uur (inclusief overnachting). Aanmelden kan via het onderstaand formulier.

Aanmelden Masterclass 3 en 4 december
Welk programma heb je gevolgd bij Neerlands diep? *
Sending