1 december 2022
Nd Sociëteit – Wim Leendertse

Volgens hoogleraar Wim Leendertse is de transitie van sectoraal naar gebiedsgericht denken en werken in de infrastructuurplanning urgent en noodzakelijk. In de vijfde Nd Sociëteit op 1 december 2022 licht hij zijn ideeën toe en gaat hij onder begeleiding van Steven van Luipen van Neerlands diep in gesprek over wat deze cultuurverandering betekent voor project- en programmamanagers nu en in de toekomst.

Over Wim Leendertse

Wim Leendertse is hoogleraar Management in Infrastructuurontwikkeling aan de Rijksuniversiteit van Groningen en daarnaast werkzaam als senior-adviseur bij Rijkswaterstaat op het raakvlak van infrastructuur en ruimtelijke inrichting.

Wim ziet de grote maatschappelijke opgaven waar Nederland voor staat als ruimtelijke opgaven en pleit voor een cultuurverandering binnen de infrastructuurplanning naar verregaand gebiedsgericht. Dit heeft consequenties voor de wijze waarop infrastructuurprojecten en -programma’s worden of zouden moeten worden gemanaged.

Ook Helene Moors, projectdirecteur van de Blankenburgverbinding, zal aanschuiven en in gesprek gaan over hoe zij in haar projectpraktijk werkt aan een gebiedsgerichte aanpak.

Van sectorale oplossingen naar een gebiedsgerichte blik

Nederland staat voor grote maatschappelijke opgaven die vragen om een integrale ruimtelijke aanpak. Denk aan stikstof of woningbouw, maar ook aan infrastructuur die circulair of energieneutraal wordt gemaakt. De realiteit is dat deze opgaven nog hoofdzakelijk sectoraal worden opgepakt, maar de optelling van deze sectorale oplossingen zal niet leiden tot de beoogde transities. Daarvoor is een integrale ruimtelijke aanpak noodzakelijk.

Project- en programmamanagers van infrastructuur (weg, spoor, water, energie en data) worden voortdurend vanuit de spelers in het gebied aangesproken op het meekoppelen van opgaven in hun projecten en programma’s. Een bredere gebiedsgerichte blik vanuit de project- en programma’s is noodzakelijk om tot een cultuurverandering gericht op integratie te komen. Maar hoe ver kun je of wil je hiermee gaan en wat staan de sturing, de kaders en regels toe?

Hoe kun je deelnemen?

Vandaag om 16:00 uur start de digitale bijeenkomst. We gebruiken ‘Zoom’ als virtuele ontmoetingsplek van de Nd Sociëteit.

 

Wat heb je nodig?

  • Een laptop, vaste pc (met webcam) of tablet;
  • Goede internetverbinding: via wifi deelnemen kan uiteraard, maar een goede wifi-verbinding is belangrijk om deel te kunnen nemen. Dit is een verbinding, die niet tegelijkertijd door veel anderen wordt gebruikt en/of zwaar wordt belast door bijvoorbeeld streamen van filmpjes of online games;
  • Een koptelefoon of een headset gecombineerd met microfoon is sterk aan te raden;
  • Een rood en groen voorwerp voor de nodige interactie tijdens deze sessie.

 

Inloggen Zoom

Je kunt op twee manieren inloggen, namelijk met de directe link of met een meeting ID en wachtwoord.

Inloggen met de directe link:

  • Klik op deze link.
  • De eerste keer dat je Zoom gebruikt, download je de Zoom-software.

Met een meeting ID en wachtwoord: 

  • Ga naar ‘Zoom join a meeting’
  • Meeting ID: 843 2136 0896 in en klik op ‘join’.
  • Passcode: 028003
  • De eerste keer dat je Zoom gebruikt, download je de Zoom-software.