10 maart 2020
Nd Topics-special ‘Moreelse Tuinen; participatie is samen werken aan een maatschappelijke opgave’

meld je aan ▾

Participatie, samen werken aan een maatschappelijke opgave, is een thema dat zeer actueel is en niet meer is weg te denken uit onze projecten. Aandacht hiervoor is er al lang, maar de manier hoe we hiermee omgaan is gegroeid en geprofessionaliseerd. Tijdens deze Nd Topics verdiepen we dit thema aan de hand van de casus ‘Moreelse Tuinen’, het gebied naast Utrecht CS. Het onderwerp van deze Nd Topics is niet voor niets gekozen, het is een thema dat na aan het hart ligt van directeur van Neerlands diep, Alex Vermeulen. Alex is voor zijn directeurschap, jaren werkzaam geweest bij het Rijksvastgoedbedrijf. Afsluitend aan deze Nd Topics is het afscheid van Alex, hij gaat met pensioen.

Moreelse Tuinen naast Utrecht CS is nu nog een onbestemd gebied van sporen, kantoren en parkeren, maar ook van monumentale panden en bomen, een hofje en twee kleine parken. Veel (semi-) overheidspartijen als ProRail, de rechtbank, Justitie, NVWA en NS, zijn in het gebied gehuisvest. Het Rijkvastgoedbedrijf kiest bij de verduurzaming van de rijksgebouwen in dit gebied voor een gebiedsaanpak. De gemeente Utrecht ziet kansen in samenwerking en realisatie van beleidsdoelstellingen. Het resultaat is een gezamenlijke gebiedsvisie. De ambities zijn hoog. Het gebied wil een vitaal onderdeel zijn van een gezond Utrecht, het gebied moet energieneutraal, klimaatbestendig en biodivers worden. De mobiliteit moet aangenaam zijn voor de forenzen en bezoekers en tegelijkertijd een aantrekkelijk verblijfgebied niet in de weg zitten.

Naast het Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Utrecht en ProRail participeren ook huurders van kantoren zoals vastgoedpartijen, en vertegenwoordigers van de paar honderd bewoners die het gebied telt in de plannen.

PARTICIPATIE

De betrokken partijen hebben nadrukkelijk gekozen voor een participatieve aanpak. Wat maakt nu zo’n participatieve aanpak tot een succes? Hoe kijken Rijksvastgoedbedrijf, de gemeente Utrecht en ProRail naar participatie en naar hun aandeel daarin? Hoe werk je gelijkwaardig samen, krijgen je eigen belangen een plek én help je actief andere participanten, zodat je samen deze maatschappelijk opgave vormgeeft?

Anneloes van Boxtel, projectdirecteur en initiatiefnemer vanuit het Rijksvastgoedbedrijf, deelt haar ervaring en perspectief op deze aanpak, samen met Leen de Wit, Programmadirecteur centrum Utrecht van de gemeente en Peter de Jong, beleidsadviseur Vastgoed van ProRail, die als kantooreigenaar in Moreelse participeert in de gebiedsontwikkeling. We gaan in op bovenstaande vraagstukken en kijken naar hoe zij dit concreet hebben aangepakt. Want wie is er nu in ‘the lead’? Hoe houd je de voortgang erin? En hoe verleid je partijen om in te stappen?

INTERESSANT VOOR JOU?

In deze Nd Topics geven we perspectieven op participatie aan de hand van het praktijkvoorbeeld Moreelse Tuinen. En kijken we hoe zij het voor elkaar krijgen om samen, op basis van gelijkwaardigheid te werken aan een maatschappelijke opgave en wat dit vraag van hen als participanten. Uiteraard is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan om de thematiek nader te onderzoeken

PRAKTISCHE INFORMATIE

Deze Nd Topics is op dinsdag 10 maart 2020 van 15.00 tot 16.30 uur. Aansluitend is van 16.30 tot 18.30 uur de afscheidsreceptie van Nd directeur Alex Vermeulen.

De locatie van deze Topics ‘Karel V’ ligt aan het Moreels Park zelf. Zo krijg je op weg naar de bijeenkomst al een indruk van het gebied dat tijdens de Topics centraal staat.

Karel V, Geertenbolwerk 1, Utrecht (enkele minuten lopen vanaf Utrecht CS)

MEEDOEN

Als je erbij wilt zijn, meld je dan nu aan via onderstaand formulier.

Aanmelden Nd Topic en afscheidsreceptie Alex Vermeulen
Ik ben aanwezig bij *
Sending