2 april 2019
Nd Webinar – Het ambtelijk bedrijf in tijden van turbulentie

meld je aan ▾
In zijn essay Ambtelijk Vakmanschap 3.0 onderzoekt hoogleraar Bestuurskunde Paul ’t Hart waar het ambtelijk bedrijf toe in staat moet zijn om politiek en samenleving in tijden van hevige turbulentie te kunnen blijven dienen. Zijn zoektocht heeft een lijst van uitdagingen opgeleverd die vragen om aanpassing van het bestaande ambtelijke en politiek-bestuurlijke repertoire. In het Nd Webinar op 2 april presenteert ’t Hart een ‘gouden standaard’ voor de ambtelijke organisatie van de toekomst. We nodigen je uit om met hem in gesprek te gaan over deze ‘standaard’, en jouw ervaringen met de dynamiek tussen project, moederorganisatie en bestuurlijke omgeving.

3.0

Paul ’t Hart heeft ruime ervaring met het opleiden van publieke professionals en topambtenaren. Naast zijn hoogleraarschap aan de Universiteit van Utrecht is hij co-decaan van de Nederlandse School van Openbaar Bestuur (NSOB). In 2018 publiceerde hij Dienen en Beïnvloeden over de loopbaan van Wim Kuijken en zijn topambtelijk vakmanschap. Het essay Ambtelijk Vakmanschap 3.0, dat bij verschijnen in 2014 veel reacties opriep:

  • Zoekt de noodzakelijke vernieuwing vooral bij de groep en de organisatie en niet bij de individuele professional;
  • Verwacht veel van het experimenteel ontdekken van nieuwe receptuur;
  • Pleit voor een ambtelijk leiderschap dat het ‘primaat van de politiek’ als enige richtsnoer voor het handelen durft los te laten.

Wij spraken Paul ’t Hart over Ambtelijk Vakmanschap 3.0 en de impact op de projectpraktijk. Lees hier het hele interview.

Gouden standaard

’t Hart beschrijft de ‘gouden tien’ kenmerken van een succesvolle ambtelijke organisatie inclusief de persoonlijke kwaliteiten en gedragspatronen van haar professionals en managers. Deze beschrijvingen noemt hij ideaaltypisch en vooral nuttig om in een gegeven context helder te krijgen wat nodig is aan competenties. In het Nd Webinar reflecteert hij onder andere op de ervaringen van een projectmanager van ProRail met een energieke en twitterende provinciale bestuurder.

Nd Webinars over vernieuwing van het vak

In 2018/2019 organiseert Neerlands diep een serie verkennende webinars over de toekomst van het vak projectmanagement. De opzet van deze reeks is dat projectmanagers worden uitgenodigd hun ervaring met vernieuwing van het vak te delen. Externe deskundigen worden uitgenodigd om op deze ervaringen te reflecteren en van een bredere context te voorzien. Wil je meewerken aan deze reeks neem dan contact op met Rudolf Cremer Eindhoven (via rudolf@ivmconsult.nl).

Aanmelden

Dit Nd Webinar is digitaal bij te wonen op dinsdag 2 april om 20.00 uur en duurt ongeveer een uur. Deelnemen kan via deze link. Meld je aan met je voor- en achternaam en vul onderstaand formulier in om op de hoogte te blijven van informatie na afloop van het webinar.

Aanmelden Nd Webinar - 2 april 2019
Sending