Duurzaamheidsprogramma’s en de projectenpraktijk – Lerend netwerk

 • 05 april 2018
 • Steven van Luipen

De vervolgbijeenkomst van het lerend netwerk Duurzaamheid in projecten op 9 maart 2018, ging over de relatie tussen overkoepelende duurzaamheidsprogramma’s en de praktijk van projecten. We lieten beleidsmakers en duurzaamheidsprogrammamanagers aan het woord over waar zij aan werken. Op basis daarvan maakten we een (beeldende) vertaling van wat het verduurzamen van bouw- en infraprojecten betekent voor het vak projectmanagement.

Duurzaamheidsprogramma’s en -beleid

Naast projectmanagers waren er bij de eerdere activiteiten van het lerend netwerk Duurzaamheid in projecten al beleidsmakers betrokken. Deze vervolgbijeenkomst hebben we bewust gewijd aan het elkaar informeren over duurzaamheidsbeleid en -programma’s van de diverse partnerorganisaties en met elkaar reflecteren op de betekenis hiervan voor de projecten.

Vertegenwoordigers van het Rijksvastgoedbedrijf, ProRail en Rijkswaterstaat vertelden over duurzaamheidsbeleid en –programma’s bij hun organisaties:

 • Lennart Kerpel, hoofd sectie duurzaamheid & comfort bij het Rijksvastgoedbedrijf
 • Karen te Boome, afdelingsmanager milieu en duurzaamheid bij ProRail
 • Jantien Heijdeman, programmamanager duurzaam aanleg en onderhoud bij Rijkswaterstaat

Een samenvatting van hun verhalen lees je in het outputdocument, dat je onderaan deze pagina kunt downloaden.

Betekenis voor projecten

Met de verhalen van Lennart, Karen en Jantien gingen deelnemers aan de slag vanuit de vraag:

Het verduurzamen van bouw- en infraprojecten vraagt om een totaal andere invulling van het vak projectmanagement. Als dat zo is, hoe ziet die andere invulling er dan uit?

De belangrijkste uitkomsten zijn:

 • Er moet in de rol van de projectmanager een accentverschuiving plaatsvinden van scopegerichte realisator naar meer procesgerichte ondernemer, die zich niet uit het veld laat slaan.
 • De projectmanager redeneert als spin in het web vanuit de grote maatschappelijke opgaven en denkt op lange termijn. Hij/zij voelt ook eigenaarschap om hier invulling aan te geven in de projectcontext.
 • De projectmanager is nieuwsgierig, onderzoekend en creatief. Hij/zij zoekt en vindt kansen, ook buiten de scope van het project en toont daarbij lef.
 • De projectmanager werkt samen. Hij/zij heeft zicht op de omgeving en het systeem waarbinnen hij/zij werkt en verbindt daarin.
 • De projectmanager zoekt en krijgt ruimte om ambities en doelstellingen waar te maken. Dit vraagt iets van de opdrachtgevers/lijnmanagers, nl. meer systeemruimte bieden (bijv. minder regels, procedures, standaardisatie, etc.), maar ook van de projectmanager zelf (binnen en buiten het systeem ruimte opzoeken en benutten).
 • Deze (nieuwe) eigenschappen en werkwijzen van de projectmanager kun je op het hele (IPM-)projectteam betrekken. Het is essentieel dat voldoende teamleden op deze manier werken, om het team als geheel succesvol te laten zijn.

Download de output

 • De volledige output van de vervolgbijeenkomst, inclusief een inventarisatie van de volgende stappen voor het netwerk, download je hieronder.
 • Wil je de eerdere resultaten lezen en bekijken, kijk dan hier.

Reageer

Ook interessant

 • Nieuws
 • Update – verder met lerend netwerk Duurzaamheid in projecten in 2018

In 2017 bleek er tijdens Nd Zomergast behoefte om kennis en ervaringen uit te wisselen over de toepassing van duurzaamheidsmaatregelen in bouw- en infraprojecten. We organiseerden vervolgens met een gemotiveerde groep projectmanagers en beleidsadviseurs een co-creatieve sessie en een ontwerpatelier over het onderwerp, van waaruit het lerende netwerk Duurzaamheid in projecten ontstond en invulling kreeg. We stelden in deze twee sessies de veranderopgave scherp en bepaalden daarmee ons doel en onze volgende stappen. Daarmee gaan we nu in 2018 aan de slag.

lees meer
 • Nieuws
 • Nd Zomergast over Duurzaamheid: ‘Met een paar LED lampjes kom je er niet’

Het academisch jaar van Neerlands diep beleeft op donderdag 31 augustus zijn aftrap met de eerste Nd Zomergast. Patrick Buck, oud-directeur bij ProRail, bijt het spits af. Geïnspireerd door deze grondlegger van Neerlands diep ontstaat een boeiend gesprek over duurzaamheid en de praktische toepassing hiervan in de bouw- en infrasector.

lees meer
 • Nieuws
 • Update – Ontwerpatelier lerend netwerk Duurzaamheid in Projecten

Op 13 oktober was de eerste co-creatieve sessie over Duurzaamheid in projecten. Een geslaagde bijeenkomst waar we al eerder verslag van deden. Het doel was om ambities, vraagstukken en praktijkervaringen uit te wisselen en op basis daarvan te onderzoeken of en hoe we binnen een lerend netwerk duurzaamheid in projecten elkaar kunnen inspireren, van elkaar kunnen leren en samen kunnen bouwen aan een duurzame wereld. Met een kleine vertegenwoordiging van de deelnemers van de co-creatieve sessie hebben we in een ontwerpatelier nagedacht over hoe het vervolg van het lerend netwerk eruit kan zien.

lees meer