Nd Digitaal Leiderschap, programma over leiderschap in de digitale transformatie

  • 06 juli 2020
  • Janine van Oosten

De wereld verandert razendsnel door ontwikkelingen op allerlei gebied, veelal technologie gedreven, en volgen elkaar ook nog eens in hoog tempo op. Deze digitale transformatie vraagt wendbaarheid en aanpassingsvermogen van organisaties. Maar ook van projectmanagers wordt verwacht dat ze binnen de eigen organisatie en projecten de kansen, verwachtingen en mogelijkheden van de toenemende digitalisering inzetten om de stap te maken naar een digitaal georiënteerde en wendbare overheid, die tevens een duurzame bijdrage kan leveren aan mens en maatschappij. Een flinke opgave waar we in het leerprogramma Nd Digitaal Leiderschap mee aan de slag gaan.

Van tech naar leiderschap

Nd Digitaal Leiderschap (voorheen Nd Tech) is het vernieuwde programma van Neerlands diep voor projectmanagers. Centraal staat hoe je (samen-)werkt en invulling geeft aan leiderschap tijdens de digitale transformatie in je organisatie en project. Hoe ga je om met deze transformatie en met nieuwe technologische ontwikkelingen, zoals digitalisering, data, AI en IV- vraagstukken. Waar het ‘oude’ Nd Tech ging over kennis van nieuwe technologie, besteden we in Nd Digitaal Leiderschap meer aandacht aan het omgaan en toepassen ervan in projecten. Inspiratie wordt afgewisseld met het werken met en aan (eigen) praktijkcases. Het doel van dit programma is dan ook een versterking – een beweging – te creëren van het leiderschap van de deelnemer en gezamenlijk aan de slag te gaan met waar de digitale transformatie van betekenis kan zijn binnen het eigen werk.

“Als projectmanager heb ik dagelijks te maken met het aansturen van complexe projecten waarin veiligheid en digitalisering een grote rol spelen. Voor mij was het belangrijk om niet alleen de technische, maar ook de bestuurlijke, organisatorische en financiële consequenties van digitale keuzes te leren overzien. Zo kom ik beslagen ten ijs als er ingrijpende besluiten moeten worden genomen, vooral doordat ik vooraf beter kan inschatten waar ik op moet letten. Ook als het gaat om weerstand tegen verandering, onzekerheid en de grotere onvoorspelbaarheid van vernieuwende projecten.”

De digitale transformatie

De digitale transformatie, zo kan je stellen, is voor zo’n 80% menselijke verandering en slechts 20% technologie en draait om het creëren van waarde door de inzet ervan. De kern van een succesvolle transformatie is dat je deze samen doet met je omgeving: je medewerkers, partners, leveranciers en stakeholders.

We zien dan ook een ontwikkeling waarin digitaal zich verplaatst van de zijlijn naar het centrum van organisaties. Daarin meebewegen is belangrijk om de relevantie van de overheid en bouw- en infraprojecten te blijven borgen. Technologie verandert namelijk:

  • hoe we kijken: waardoor we in staat zijn maatschappelijke opgaven te herdefiniëren,
  • hoe we denken: want nieuwe vraagstukken vragen om nieuwe antwoorden (die ook ethisch goed onderbouwd zijn)
  • hoe we doen: zodat we effectiever maatschappelijke opgaven oppakken.

Het programma

Door middel van inspiratiesessies met sprekers uit de sector en er buiten, maken deelnemers op verschillende manieren kennis met de trends en ontwikkelingen in de digitale transformatie in de bouw- en infrastructuur. Naast inspiratie bieden we reflectie op de eigen praktijk, met aandacht voor kansen en valkuilen. Door het werken aan een eigen vraagstuk, kunnen opgedane inzichten direct worden toegepast. Daarnaast werken we aan een gezamenlijke ‘toolbox’ over digitaal leiderschap die deelnemers blijvend kunnen toepassen in het werk.

Zoals je gewend bent bij leerprogramma’s van Neerlands diep maak je deel uit van een vaste groep deelnemers vanuit verschillende organisaties en projecten. Vanaf de start trek je met deze groep op en heb je tussentijds online intervisiesessies. Hierdoor ontstaat vertrouwen en verbinding om samen met en van elkaar te leren. Het levert bovendien een verdieping op van problematiek, een goede uitwisseling van vragen en kennis en verbinding tussen werelden.

Meedoen?

Voor de eerste editie van dit vernieuwde programma zijn er nog een aantal plekken beschikbaar, met name voor deelnemers buiten Rijkswaterstaat. Aanmelden kan nog tot 31 juli. Elke organisatie heeft een Neerlands diep coördinator. Je organisatie bepaalt of je het programma Nd Digitaal Leiderschap mag volgen. Heb je belangstelling voor het programma en wil je meer weten over de aanmeldingsprocedure? Neem dan contact op met het Neerlands diep secretariaat. Mail naar info@neerlandsdiep.nl of bel 088 7971793.

Wil je meer weten over het programma, lees dan hier de gehele omschrijving of neem contact op met programmamanager Janine van Oosten via janine@neerlandsdiep.nl.

Reageer

Ook interessant

  • Nieuws
  • ‘Mentale kussens’ opgeschud tijdens Nd Zomergast 2023

Rotterdam was het decor voor Nd Zomergast 2023. Met de Erasmusbrug op de achtergrond, schudde prof. dr. Ap Dijksterhuis (Hoogleraar, psycholoog en schrijver) de ‘mentale kussens’ van aanwezigen op. Nd Zomergast stond in het teken van Verwondering; het thema dat dit academisch jaar centraal staat. Als kers op de taart sloten de deelnemers de middag […]

lees meer
  • Nd Duurzaamheidschallenge – Maas 2050: Duurzaam bouwen aan veilige Limburgse dijken

Zeven projectteams zijn de Nd Duurzaamheidschallenge aangegaan. In vier inspiratiesessies en twee reflectiesessies dagen zij zichzelf en elkaar uit om samen stappen te zetten in het realiseren van hun verduurzamingsambities. We volgen de teams gedurende dit traject in een reeks artikelen en bevragen de verschillende teams over hun opgave, leerdoelen en ervaringen. Strengere veiligheidseisen (de […]

lees meer
  • Spiegelaars gezocht!

Neerlands diep organiseert voor het projectennetwerk Nd Spiegels. Bijeenkomsten waar collega’s reflecteren en feedback geven op een opgave van een project dat deelneemt aan het projectennetwerk. Een kans om jouw kennis en kunde te delen met collega’s en te leren van elkaar. Dit keer organiseren we een Nd Spiegel voor project Zuidasdok Openbaar Vervoer Terminal […]

lees meer