PHS Meteren-Boxtel sluit aan – Het eerlijke verhaal blijven vertellen

 • 02 oktober 2017
 • Florence Tonk

Het is een donderdag in juli en vier mensen kunnen zich met enige moeite losmaken uit telefoongesprekken, een-tweetjes en een laatste blik op de mail. Dan is het tijd voor het interview met Neerlands diep. Project PHS Meteren – Boxtel sluit aan bij het netwerk en de teamleden spreken vrijelijk over hun ambities en uitdagingen. Maar ook over ze wat ze aan kennis en ervaringen willen halen en brengen bij andere grote, complexe projecten.

Leden van het projectteam PHS Meteren-Boxtel. Aletta Blok, Hagar Scholte, Ton Bierbooms en Eric Oppers (vlnr). Foto: Jorrit ‘t Hoen

Over het project

Project PHS Meteren Boxtel is onderdeel van het landelijke Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van ProRail. Dit programma zal een groeiende stroom reizigers én goederen over het spoor mogelijk maken, ook op drukke trajecten. Tussen Meteren en Boxtel ligt een spoortraject waarop zowel meer reizigers- als goederentreinen moeten gaan rijden. Daarvoor zijn aanpassingen nodig, waaronder een verdiepte ligging voor een deel van het spoor in Vught. Deze gemeente krijgt daarnaast twee onderdoorgangen onder het spoor door, ter vervanging van twee overwegen.  Op dit moment werkt het projectteam aan een Ontwerp Tracébesluit en een milieueffectrapportage (MER). Opdrachtgevers van het project zijn het ministerie van I&M, de provincie Noord-Brabant en gemeente Vught.

Wat maakt jullie project bijzonder?

Dat zijn veel verschillende aspecten, blijkt als iedereen iets anders belicht met uiteindelijk toch als gemene deler de bezieling vanuit het team. “Ik zie een project dat een hele grote infrastructurele ingreep doet in een dichtbebouwd gebied met zo’n 1700 directe betrokkenen,” zegt omgevingsmanager Aletta. “Dat wil je netjes organiseren. Daarbij moet je tot samenwerking komen met drie verschillende opdrachtgevers, ministerie I&M, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught. Als team zijn we erg betrokken. Ik zie dat we veel verantwoordelijkheid willen nemen en ook krijgen.”

Hagar, projectcoördinator, vindt het een dynamisch project. “Je hebt de ene mijlpaal nog niet behaald of je rent al weer door om de volgende aan te pakken. Dat vraagt om continue flexibiliteit. We hebben als team veel drive maar soms ook wat weinig rust. Die moet je echt zelf organiseren. Wat ik aan dit team bijzonder vind, is dat je gezien wordt en de ruimte krijgt om je kwaliteiten in te zetten.”

“Dit project doet ertoe,” zegt projectmanager Ton, “en precies daar kom ik mijn bed voor uit. Plus dat ik het samen doe met 25 mensen die er met hart en ziel voor gaan.” Eric, manager projectbeheersing, licht toe waarom dit project er zo toe doet: “De A2-corridor, waar dit spoortraject deel van uitmaakt, is de belangrijkste verkeersader die er is. Dat bepaalt niet de drive van de mensen op de werkvloer maar laat wel zien wat er op het spel staat.”

Even voorstellen

Ton Bierbooms is senior projectmanager en sinds 2007 werkzaam bij ProRail, onder meer bij de ombouw van het spoor in Den Bosch. Hij is sinds zes jaar projectmanager van PHS Meteren-Boxtel. Ton is een bekende van Neerlands diep. Hij nam deel aan het allereerste Kernprogramma en volgde het Topprogramma.

 

Aletta Blok is omgevingsmanager en werkt in die hoedanigheid al acht jaar bij ProRail in projecten als de Hanzelijn en het stationsgebied Driebergen-Zeist. Ook is zij projectleider conditionering en projectmanager in opleiding voor MJPG Meteren-Boxtel.

Eric Oppers is manager projectbeheersing en sinds maart 2017 werkzaam voor ProRail. Voorheen werkte hij vijftien jaar bij Rijkswaterstaat waar hij aan de wieg stond van de ontwikkeling van het vakgebied projectbeheersing binnen het IPM-model.

Hagar Scholte volgde de Hogere Hotelschool en werkte jarenlang voor Randstad in de HR en als facilitair manager. Zij werkt sinds vijf jaar bij ProRail binnen dit project als senior projectcoördinator, ‘het oliemannetje van het project,’ zoals ze zelf zegt.

Wat is jullie grootste uitdaging?

“Iedereen aangehaakt, geïnformeerd en betrokken houden,” zegt Aletta meteen. “Het tempo erin houden terwijl we zoveel verschillende spelers hebben, waar je ook harde afspraken mee wilt maken,” aldus Eric.

Ton vindt het een uitdaging om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen én te houden: die van de drie opdrachtgevers, maar ook die van de nieuwe samenwerkingspartner op de spooromkering, namelijk Rijkswaterstaat. “In dat opzicht kun je de grootste uitdaging wel zien als het samenbrengen van al die verschillende belangen,” vat Eric samen.

Het is nog best lastig, merkt Aletta op, “om iedereen duidelijk te maken dat dit project wenselijk en noodzakelijk is, ook voor de directe omgeving waar dit project veel impact gaat hebben waarvan de noodzaak niet altijd wordt gezien. Voor een deel van Vught is de verdiepte ligging die we gaan maken een vooruitgang, voor een ander deel is het een hoop bouwwerkzaamheden in de achtertuin.”

Daarom kunnen de neuzen ook niet altijd dezelfde kant op staan, zegt Ton. “Soms moet een partij vanuit eigenbelang iets anders uitdragen dan wat wij zouden willen. Ik heb daar alle begrip voor. Dan is het fijn als je dat van tevoren weet.” Eric ziet bij deze uitdagingen ook meteen de kracht van het team dat zich erg bewust is van die complexe omgeving. “Waardoor je soms ook het gevoel hebt dat je het nooit goed genoeg kunt doen voor iedereen,” aldus Aletta. Hagar: “Onze lat ligt heel hoog.” Waarna de overige drie teamleden direct “Ja” roepen.

Wat is hét woord, of dé zin die bij dit project past?

“Flexibiliteit en oplossingenmachine,” zegt Eric. Dat moet ook wel, legt hij uit, want het project dient een groot landelijk belang waarvan de uitkomst wordt beïnvloed door zeer lokale dynamiek: “Je raakt Vught in het hart.” Ton heeft twee andere zinnen in zijn hoofd: “Afstemmen tot je een ons weegt. Het móét samen.”

 

Overzichtskaart PHS Meteren-Boxtel

Waarom treden jullie toe tot Neerlands diep?

“Zo’n groot project als dit hoort bij te dragen aan de kennisontwikkeling van de publieke bouw- en infrasector,” aldus Ton. “Ook vind ik het fijn dat contact met Neerlands diep weer aan te halen. Ieder jaar komt mijn oude groep alumni van het Kernprogramma nog bijeen. Dat vertrouwen en contact dat we onder elkaar hebben is heel waardevol. Mijn professionele kennissenkring was al Neerlands diep en dat blijft zo. Daar krijg ik energie van.”

Hagar kent Neerlands diep voornamelijk van de teamevents, Nd Teams. Ook Aletta was daarbij en herinnert zich Björn Kuipers en een sessie met de politie: “Dat was deels herkenbaar en gaf ook echt een boost om mee terug te nemen naar je eigen project.” Ton ziet de bijeenkomsten van Neerlands diep ook als een rustpunt, een plek om uit de waan van de dag te stappen en de vraag te stellen: “Hoe doen we het nou eigenlijk?”

Welke lessen verwachten jullie te leren in dit project?

Een van de lessons learned is nu al de open aanpak, aldus Ton. “PHS Meteren-Boxtel is al vroeg naar buiten getreden in het contact met de omgeving. Dat heeft voor- een nadelen.” Hagar vult aan: “Ook omdat de verwachtingen van de omgeving blijven groeien.”

Participeren in de omgeving en transparantie bieden, noemt Aletta als belangrijkste lessen. En dat heeft soms een keerzijde, legt ze uit. “Zo hebben we mensen twee jaar geleden verteld dat hun woning waarschijnlijk zal worden aangekocht, alleen konden we hierover geen duidelijkheid geven vanwege allerlei aanvullende onderzoeken. Het gaat op zo’n moment wel over mensen die vooruit willen met hun leven.”

Toch staat het project achter die openheid aan de voorkant. Ton: “Ik wil het eerlijke verhaal blijven vertellen, óók als er tussendoor zaken veranderen.” Zo zit Ton in elkaar en zo zitten Aletta en Hagar ook in elkaar merkt Eric op: “Het is ook een vorm van lef en visie tonen.” Ton: “Dan moet je weer terug naar die zaal met mensen, je rug rechten en opnieuw het eerlijke verhaal vertellen.” Wat betreft lessons learned, vindt Eric ook dat Ton goed kan vertellen over hoe je verwachtingen van de omgeving kunt bijstellen. En hoe je als project overeind blijft in een complexe bestuurlijke omgeving.

Wat zou je graag van andere projecten willen weten? Met andere woorden: wat willen jullie uit het netwerk halen?

Aletta wil graag weten hoe je meer structuur aanbrengt in je manier van werken. “Met een strakkere planning bijvoorbeeld.” Ton wil graag kennis uitwisselen over hoe je de governance opzet met drie opdrachtgevers. “Drie partijen met ieder eigen belangen: hoe richt je dan het besluitvormingsproces effectief en efficiënt in? Wij moeten telkens langs een aantal gremia om een besluit op te halen. Hoe krijg je die neuzen dezelfde kant op?”

Hagar is geïnteresseerd in cultuurverschillen en hoe daarmee om te gaan. “Mensen moeten uit hun comfortzone komen om dit project te laten slagen. Hoe verander je de cultuur als dat nodig is? Dat zou ik wel willen weten. Hoe creëer je een projectgovernance waarbij je vooral gemak en steun hebt van je moederorganisatie?” Ondersteuning krijgen, en je project laten aansluiten in de lijnorganisatie, dat is iets waarover dit team wel ervaringen zou willen uitwisselen binnen het netwerk.

 

Wat is jullie grootste ambitie voor dit project?

Bij de oplevering in 2026 wil Ton dat anderen zullen zeggen: “Dat hebben jullie goed gedaan met elkaar.” Aletta deelt die ambitie: “Dat zoveel mogelijk betrokkenen positief zijn over het resultaat.” Ton: “Toen ik mijn vorige project in Den Bosch had afgerond heb ik nog jaren kerstkaarten gekregen van mensen die ik in het kader van het project destijds heb moeten verhuizen. Voor mij persoonlijk is dat resultaat minstens zo belangrijk. Dan heb je het goed gedaan.” Eric: “Dat past ook helemaal bij het eerlijke verhaal waar jij voor staat.”

Tot slot: Is er iets specifieks, een vraag, een kwestie, die je graag in het netwerk zou willen delen?

Hagar: “Hoe werk je samen met Rijkswaterstaat? Die vraag gaan we dit najaar ook bespreken met de mensen van Programma SAA bij Muiden. We gaan over en weer elkaars projecten spiegelen. De samenwerking met RWS wordt daarbij zeker een thema. Op de werkvloer is samenwerken geen punt maar zodra het bijvoorbeeld over besluiten gaat voel je de cultuurverschillen.” Eric vult aan: “En hoe laat je ook die twee lijnen samenwerken?”

Vanaf de tweede helft 2019 start de aanbestedingsfase voor PHS Meteren-Boxtel. Aletta zou daarom graag meer willen weten over verschillende contractvormen met hun voor- en nadelen. Eric wil graag weten wat de ideale samenwerkingsvorm voor een project is met deze dynamiek. “In samenspraak met de governance,” vult Ton aan. Zou een alliantievorm wellicht iets voor hen zijn? Wellicht moeten ze eens gaan praten met het team van Ton Swanenberg van Aanpak Ringweg Zuid, in Groningen dat zich ook recentelijk aansloot bij Neerlands diep. Daar zitten zeker paralellen. Kortom: meer dan genoeg stof en ervaring om uit te wisselen met collega’s binnen het netwerk.

Reageer

 1. Jack Meering schreef:

  Ik heb vanuit de Omgevingsdienst als projectcoördinator de belangen van de 4 gemeenten langs het Tracé gedurende 3 jaar mogen vertegenwoordigen.
  Met 3 personen van het projectteam Pro Rail heb ik mogen samenwerken.
  Ik vind het een goed artikel en de personen etaleren hun motivatie, betrokkenheid en ambitie voor de realisatie van het project naar mijn ervaringen ook echt in de praktijk Hulde!!!

Ook interessant

 • Nieuws
 • Nd Teams 2017 De terugblik op omgaan met paradoxen

“Vertrouw op uw intuïtie en inzicht” Wim Pijbes 150 Projectmedewerkers van 28 projecten namen op donderdag 26 januari deel aan Nd Teams 2017. Geïnspireerd door kunst, Wim Pijbes en vooral ook door elkaar gingen ze in Utrecht in gesprek over hun projectmanagement paradoxen. Een impressie in de voetsporen van één projectmanager en één team.

lees meer
 • Nieuws
 • Werken met PD&C: Project Knooppunt Hoevelaken aan het woord

De ‘beruchte filefuik van Nederland’, ofwel Knooppunt Hoevelaken, wordt vernieuwd met de innovatieve contractvorm PD&C (Planuitwerking, Design & Construct). Hoe gaat dat? Een interview met met drie mensen uit het projectmanagementteam.

lees meer
 • Nieuws
 • Expliciet én geïntegreerd samenwerken – Project De Entree sluit aan

Project De Entree verbouwd en vernieuwd tussen 2018 en 2023 de drukke centrumkant van Amsterdam Centraal. Wat kan ons netwerk van hen leren en met welke kennis zijn zij weer geholpen? Wij spraken de projectmanager, technisch manager en omgevingsmanager hierover.

lees meer