Update – Ontwerpatelier lerend netwerk Duurzaamheid in Projecten

  • 01 december 2017
  • Steven van Luipen
Op 13 oktober was de eerste co-creatieve sessie over Duurzaamheid in projecten. Een geslaagde bijeenkomst waar we al eerder verslag van deden. Het doel was om ambities, vraagstukken en praktijkervaringen uit te wisselen en op basis daarvan te onderzoeken of en hoe we binnen een lerend netwerk duurzaamheid in projecten elkaar kunnen inspireren, van elkaar kunnen leren en samen kunnen bouwen aan een duurzame wereld. Op deze manier kan Neerlands diep haar steentje bijdragen aan deze opgave. Met een kleine vertegenwoordiging van de deelnemers van de co-creatieve sessie hebben we in een ontwerpatelier nagedacht over hoe het vervolg van het lerend netwerk eruit kan zien.

Lerend netwerk ‘Duurzaamheid in Projecten’

Tijdens Nd Zomergast in augustus dit jaar stond het thema duurzaamheid al centraal. Daar bleek een behoefte om meer kennis en ervaringen te delen over dit thema. De co-creatieve sessie was het startpunt van een lerend netwerk over duurzaamheid in projecten. Met een gemotiveerde groep projectmanagers en beleidsadviseurs hebben we het brede begrip ‘duurzaamheid’ verder verkend en een aantal urgente vraagstukken rond dit onderwerp verzameld. Het idee was dat beleid en uitvoering elkaar kunnen versterken, als de beelden, ideeën, kennis en ervaringen regelmatig onderling worden uitgewisseld. Daarom wil Neerlands diep investeren in een lerend netwerk duurzaamheid in projecten, niet alleen voor kennisuitwisseling tussen projecten onderling, maar ook om een brug te slaan naar de collega’s die vanuit de lijn duurzaamheidsbeleid ontwikkelen, waar projecten vroeger of later mee te maken zullen krijgen. Aan het eind van de sessie hebben de deelnemers aangegeven om verder te willen werken aan een lerend netwerk over duurzaamheid in projecten.

Vervolgsessie en vervolgstappen

Aan het werk in ontwerpatelier voor het lerend netwerk duurzaamheid in projecten.

Met vier deelnemers aan de co-creatieve sessie hebben we vervolgens in een ontwerpatelier gereflecteerd op de resultaten van de sessie, een aantal vraagstukken geformuleerd en geordend, gefilosofeerd over de doelstellingen van het netwerk en concrete afspraken gemaakt over de eerste vervolgstap, want die gaat er zeker komen. Zo willen we een vervolgbijeenkomst organiseren voor een bredere groep geïnteresseerden en hebben we de mogelijkheden voor de invulling van onze verdere ‘expeditie’ verkend, bijvoorbeeld met een kennismarkt of een debat. Ook kijken we waar we kunnen aansluiten bij bestaande activiteiten van Neerlands diep en zullen we in de communicatie meer aandacht aan het thema besteden.

Download hier de output van het ontwerpatelier, inclusief een voorstel voor volgende processtappen.

Wil je meedoen?

Heb je interesse om je aan te sluiten bij het lerende netwerk over duurzaamheid in projecten? Neem dan contact op met Maarten Kraneveld via maarten@neerlandsdiep.nl.

Reageer

Ook interessant

  • Nieuws
  • Nd Zomergast over Duurzaamheid: ‘Met een paar LED lampjes kom je er niet’

Het academisch jaar van Neerlands diep beleeft op donderdag 31 augustus zijn aftrap met de eerste Nd Zomergast. Patrick Buck, oud-directeur bij ProRail, bijt het spits af. Geïnspireerd door deze grondlegger van Neerlands diep ontstaat een boeiend gesprek over duurzaamheid en de praktische toepassing hiervan in de bouw- en infrasector.

lees meer
  • Nieuws
  • Van start met lerend netwerk ‘Duurzaamheid in Projecten’

Tijdens Nd Zomergast bleek er een behoefte te zijn om meer kennis en ervaringen uit te wisselen over de toepassing van duurzaamheidsmaatregelen in bouw- en infraprojecten. Om hier invulling aan te geven organiseerden we op 13 oktober 2017 een co-creatieve sessie, waar we met een gemotiveerde groep projectmanagers en beleidsadviseurs het brede begrip “duurzaamheid” verder hebben verkend en een aantal urgente vraagstukken rond dit onderwerp verzameld. Aan het eind van de sessie hebben de deelnemers aangegeven om verder te werken aan een lerend netwerk over duurzaamheid in projecten.

lees meer
  • Meer grip op projectsucces door (wederzijds) begrip

“De realisatie van bouw- en infraprojecten kent een lange en rijke traditie. Een traditie die ons terugvoert naar de ‘Law-codes’ van koning Hammurabi (Babylonië, 1750 v. Chr.) waarin de eerste beginselen en afspraken voor samenwerking in de bouw terug te vinden zijn. Het succesvol realiseren van bouw- en infraprojecten in de huidige dynamische en complexe omgeving […]

lees meer