Update Nd Duurzaamheidschallenge: met inlevingsvermogen en enthousiasme krijg je veel voor elkaar

  • 11 april 2019
  • Maarten Kraneveld

De bijeenkomst van de Nd Duurzaamheidschallenge op 15 maart jl. in het LEF future center stond in het teken van de vraag: hoe krijg je de beslissers mee in jouw eigen verduurzamingsambities? Patrick Buck, de voormalig Directeur Projecten van ProRail, vertelde over zijn eigen ervaringen als bestuurder, maar ook als Projectdirecteur Betuweroute, een rol waarin hij met diverse ministers te maken heeft gehad. Intussen werken de deelnemers door aan hun uitdagingen, in aanloop naar de slotbijeenkomst op 25 juni a.s.

Met de minister aan tafel

Als je voor het eerst met een nieuwe minister aan tafel zit, is het zaak dat je je huiswerk goed hebt gedaan, zo stelde Patrick. Onderzoek en vraag rond wat zo iemand drijft, wat hij of zij echt belangrijk vindt. Veel mensen hebben de neiging om zichzelf te profileren. Een minister mag ervan uitgaan, dat jij je vak verstaat. Dat hoef je dus niet te bewijzen. Veel beter is het om heel goed te luisteren en op zoek te gaan naar een intermenselijke connectie. Inlevingsvermogen is dus heel belangrijk om beslissers te winnen voor je eigen ideeën. In de positie van bestuurder was Patrick ook gevoelig voor het enthousiasme, waarmee medewerkers hun ideeën bij hem aan de man brachten. Als je staat voor waar je in gelooft, dan komt dat heel krachtig over. En als het dan ook nog eens een heel goed idee is, dan ga je daar als directeur graag zelf mee de boer op om het te ondersteunen.

Strategie voor stakeholders

Met de adviezen van Patrick op zak gingen de verbeterteams aan de slag met hun eigen strategie om belangrijke stakeholders te benaderen en te betrekken bij hun verduurzamingsambities. Zij maakten hierbij gebruik van het zogenaamd 4B-model: Bewustzijn (Wat speelt er?); Begrip (Waarom zou ik dit belangrijk moeten vinden?); Betrokkenheid (Wat moet er veranderen en hoe kan ik daarbij helpen?); Beweging (Wat verwacht je concreet van mij?). Door vooraf goed na te denken over dit soort vragen en ze met elkaar te bespreken, kun je beslagen ten ijs het gesprek aangaan met die belangrijke stakeholders, of dat nu een gebruiker is van een gevangenis die je wilt verduurzamen of een opsteller van ontwerpkaders die je aangepast wil zien om belemmeringen voor verduurzaming weg te nemen.

In een carrousel van meerdere rondes zijn de verbeterteams met dit model aan de slag gegaan, hierin bijgestaan door een aantal ervaringsdeskundigen uit het netwerk van Neerlands diep die zij als “hulplijn” konden inzetten.

Werken aan de uitdaging

Ondertussen werken de verbeterteams gestaag door aan hun uitdagingen. Dit gaat niet zonder slag of stoot. Soms is het al een hele opgave om sleutelspelers van belangrijke stakeholders überhaupt aan tafel te krijgen. Soms lijken initiatieven af te ketsen op vermeend staand beleid, terwijl dat beleid nergens als zodanig vastligt. Soms blijken er al vergelijkbare initiatieven te lopen binnen de eigen organisatie, waar het verbeterteam nog helemaal niets vanaf wist. Dit soort hobbels weerhouden de teams er niet van om vol energie en enthousiasme te blijven werken aan waar zij in geloven: dat het echt mogelijk is om je project te verduurzamen. Door dit te laten zien, willen zij een voorbeeld zijn voor anderen. En ook als het niet lukt op de beoogde manier of binnen het gewenste tijdsbestek en zelfs als een team helemaal zou vastlopen, dan nog is het geen verspilde energie, omdat we daar met elkaar heel veel van kunnen leren. En dat is nu precies waarom het de moeite waard is om deel te nemen aan de open slotbijeenkomst op 25 juni.

Aanmelden voor de slotbijeenkomst

De slotbijeenkomst van de Nd Duurzaamheidschallenge is op dinsdag 25 juni a.s. van 14:00 tot 17:00 uur in LEF future center bij Rijkswaterstaat in Utrecht. Je kunt je hiervoor nu aanmelden via deze link.

Reageer

Ook interessant

  • Nieuws
  • Kick-off Nd Duurzaamheidschallenge

Hoe kun je in je eigen project bestendige oplossingen bedenken voor duurzaamheid en tegen welke problemen loop je dan aan? Die vragen stonden centraal tijdens de kick-off van de Nd duurzaamheidschallenge op 25 januari 2019 in het LEF future center. Tien verbeterteams van Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, ProRail en twee waterschappen gaan in het komende half jaar deze uitdaging met elkaar aan.

lees meer
  • Nieuws
  • Manifest versnelling verduurzaming bouw- en infraprojecten gelanceerd

Op 10 oktober was de dag van de duurzaamheid. Een passend moment voor de deelnemers aan het Nd lerend netwerk Duurzaamheid in projecten om hun gedeelde ambitie om de verduurzaming van bouw- en infraprojecten te versnellen, kracht bij te zetten door het aanbieden van een Manifest versnelling verduurzaming bouw- en infraprojecten.

lees meer
  • Nieuws
  • Lancering nieuwe onlineserie Gaan voor Duurzaam – Aflevering 1: De Afsluitdijk

Duurzaamheid krijgt ook binnen Neerlands diep steeds meer plek. Met de zes-delige onlineserie ‘Gaan voor Duurzaam’ wil Neerlands diep op een dynamische manier haar achterban aanzetten om duurzaamheidsmaatregelen effectiever toe te passen in projecten. De eerste aflevering van de serie is bij De Afsluitdijk.

lees meer