Open Academy

Welke breuklijnen bestaan er tussen project- en lijnorganisatie?