Projectennetwerk

A27 Houten – Hooipolder

Automobilisten staan bijna dagelijks in de file op de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Om de doorstroming te verbeteren, verbreedt Rijkswaterstaat de weg. Zo verminderen de files en het sluipverkeer in de regio. Ook zorgt de verbreding voor een betere beschikbaarheid van het hoofdwegennet, voor een goed ingerichte weg met het oog op toekomstige verkeersstromen en voor voldoende alternatieve routes in geval van calamiteiten.

Het traject tussen knooppunt Hooipolder en Houten krijgt 3 rijstroken. Tussen Werkendam en Scheiwijk gaat het om reguliere rijstroken en op de rest van het traject komt een spitsstrook. Tussen Houten en Everdingen en tussen Scheiwijk en Werkendam komen 4 reguliere rijstroken. De andere delen van het traject krijgen 3 rijstroken, waarvan 1 spitsstrook. Tussenliggende bruggen worden verbreed of vervangen door nieuwe bruggen.

Daarnaast pakken we knooppunt Hooipolder aan. In samenwerking met de provincie Noord- Brabant en de omliggende gemeenten is het HooipolderPlus-plan bedacht om de doorstroming van het verkeer op de A59 te verbeteren.

  • Marc Lentjes
  • Projectmanager