Projectennetwerk

Aanpak Ring Zuid Groningen

De Aanpak Ring Zuid in Groningen is gericht op de vernieuwde ringweg, dwars door het hart van de belangrijkste stad in het noorden, met verdiepte ligging en dicht op bewoners, bedrijven en bebouwing. Projectdirecteur Ton Swanenberg “Het is vrij uniek wat we hier in Groningen aan het doen zijn, met deze manier van samenwerken, ‘social return on investment’ en een complexe omgeving.”

Nieuwe situatie ringweg zuid

Over het project

De gemeente, de provincie en het Rijk hebben samen een plan gemaakt voor de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen. Dat plan heet Aanpak Ring Zuid. Het plan zorgt ervoor dat het verkeer vlotter doorstroomt en dat alle bestemmingen in de stad beter bereikbaar worden. De zuidelijke ringweg is zo’n twaalf kilometer lang en loopt dwars door de stad Groningen. De weg is belangrijk voor het verkeer van en naar de stad, maar ook voor het verkeer dat Groningen passeert. Het project heeft drie doelstellingen: 1) Stad en regio beter bereikbaar, 2) Leefbare omgeving, 3) Meer verkeersveiligheid. Vanaf de zomer van 2017 gaan de werkzaamheden op de zuidelijke ringweg van start. De planning is dat de werkzaamheden in het voorjaar van 2021 klaar zijn.

Wat maakt jullie project bijzonder?

“De complexiteit,” zegt Bart Bouma (technisch manager) en licht dit toe: “We zitten hier dicht op de omgeving, dicht op de bebouwing én we bouwen voor een stuk van de ringweg aan een verdiepte ligging. Qua techniek zit dat dicht tegen de bouw van een tunnel aan. En terwijl we bouwen moeten de auto’s gewoon kunnen blijven rijden.” De Ringweg Zuid van Groningen werd in 1964 aangelegd. Ton Swanenberg: “In die jaren overheerste het functionalisme, dus de weg werd dwars door de stad, vijf meter boven het maaiveld aangelegd. Het resultaat is niet moeders mooiste.”

Een deel van de weg, die nu vijf meter boven de grond ligt, komt straks bij de verdiepte ligging onder de grond en daarbovenop komt het nieuwe Zuiderplantsoen. Dat heeft de nodige voeten in aarde, aldus Ton. “Daarnaast wordt dit project door drie partijen uitgevoerd. De provincie is risicodragend voor de uitvoeringskosten, 90 procent van het totale budget. Dat heeft gevolgen voor de opstelling van de projectorganisatie. Een concreet voorbeeld: de provincie doet aan ‘social return on investment’, want Groningen kampt met hoge werkeloosheid. Wij hebben hier stageplaatsen en bieden werkgelegenheid aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook werken we samen met onderwijsinstellingen zoals het mbo, waarmee we een ‘Ringwegacademie’ hebben opgezet. Op die manier leg je een sterke verbinding met de stad.” Daarnaast stelt Bart: “We werken bewust met vier regionale aannemers naast twee Duitse aannemers.” In de aanbesteding scoorden die regionale aannemers onder meer goed op ‘bijdragen aan de regionale economie’, een van de zaken waar het project op stuurde. Ton: “De opdrachtnemers zijn enthousiast aan de slag om invulling te geven aan het idee van ‘social return on investment.’ Omdat die samenwerking zo belangrijk is zitten we ook bij elkaar in hetzelfde pand.” Bart: “Eerst zaten we vier kilometer uit elkaar en dat werkte heel anders.”

Waarom treden jullie toe tot Neerlands diep?

Zowel Ton als Hennie Schans (manager projectbeheersing) zijn bekend met Neerlands diep. Zo is Ton sinds een jaar of drie lid van de Groep Anders Samenwerken, en volgde Hennie het Brugprogramma. Toch heeft het even geduurd tot de projectorganisatie zich aansloot bij het netwerk.  “De werkdruk en de reisafstand hielden ons een tijdje tegen. We moesten over een drempel heen en Hennie heeft daarbij geholpen,” zegt Ton hierover. Hennie: “We willen ons nadrukkelijk aansluiten om ook kennis te brengen. Het is vrij uniek wat we hier in Groningen aan het doen zijn, met deze manier van samenwerken, ‘social return on investment’ en een complexe omgeving. Ik gun dit project om daar meer bekendheid mee te verwerven en ben ervan overtuigd dat dit project de toekomst is op gebied van samenwerking en gebiedsontwikkeling. Neerlands diep kan ons helpen reflecteren en het goede dat hier gebeurt ook uit te dragen. Zelf ben ik Drent en ik zie bij noordelingen wel meer die bescheidenheid, de mentaliteit van ”t kon minder,’ als grootste compliment. Toch denk ik dat we hier best wat vaker de vlag mogen uithangen.”

Wat zou je graag van andere projecten willen weten? Met andere woorden: wat willen jullie uit het netwerk halen?

Hennie zou meer willen leren over het werken in een samengestelde projectorganisatie. Ton wil leren van anderen, ook door te reflecteren, onder meer op de samenwerking. “In een project als dit ben je altijd druk, altijd bezig met de waan van de dag. Ook door de afstand tot Utrecht bestaat er de neiging om hier in het noorden te blijven en keihard door te werken. Toch is het belangrijk om af en toe collega’s uit andere projecten te treffen en met hen van gedachten te wisselen.” Verder somt Ton nog drie heel specifieke thema’s op, waarover hij graag kennis wil halen uit het netwerk: “Hoe ga je veerkrachtig om met tegenvallers? Ook wil ik graag meer weten over het managen van de ICT-component bij een verdiepte ligging. En spiegelen met andere projecten.”

Meer weten over het project? Lees hier het interview dat wij met Ton, Hennie en Bart hadden of bekijk de projectwebsite van Aanpak Ring Zuid.

 

  • Ton Swanenberg
  • Projectdirecteur