Projectennetwerk

Stationsgebeid Driebergen-Zeist

Project Stationsgebied Driebergen-Zeist is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug, gemeente Zeist, NS, ProRail en Arcadis. Hoofdaannemer BAM bouwt tussen 2017-2021 het nieuwe stationsgebied. De spoorinfrastructuur krijgt twee extra inhaalsporen. Fietsen kunnen in de toekomst gestald worden in een ondergrondse fietsenkelder in het nieuw te bouwen stationsgebouw. In het gebied worden nieuwe fietspaden aangelegd en ook de weginfrastructuur wordt aangepast. Het nieuwe station wordt zoveel mogelijk energieneutraal. Zo komen er zonnepanelen op de perronkappen, wordt het stationsgebied groen ingericht, worden er bomen geplant en herplant, en worden diverse flora- en faunavoorzieningen aangebracht. Daardoor krijgt het station en stationsgebied een landgoeduitstraling die aansluit bij de omgeving.

Wat is er bijzonder aan het project?

“Duurzaamheid,” zegt Karin van Helmond, projectmanager. “Dat zit tot in de haarvaten van dit project.” Dit heeft alles met de omgeving te maken. Station Driebergen-Zeist vormt een belangrijke entree tot het Nationaal park Utrechtse Heuvelrug en ‘De Stichtse Lustwarande’. Het team is daarom trots dat het onlangs de Duurzaamheid Award van ProRail kreeg toegekend. Bastiaan Logtmeijer speelde hierbij een belangrijke rol, vertelt Karin. Hij zette alle duurzame aspecten van het project op een rij en inventariseerde onder meer de communicatie over duurzaamheid. Albert Hazeleger, bouwmanager, licht toe: “We hebben hier onder meer ingezet op zero waste, hergebruik van materialen. Zo is er een tijdelijke parkeerplaats aangelegd op het puin van een gesloopt kantoorgebouw. Ook de ballast in het spoor hebben we kunnen zeven en mogen we nu hergebruiken. Het enige wat we hier weggooien is het huisvuil.”

WAAROM TREDEN JULLIE TOE TOT NEERLANDS DIEP?

Karin kent het netwerk goed, zij volgde Nd Top en Nd Kern, wat haar veel heeft opgeleverd: “Inzichten, kennis en een netwerk van mensen waarmee ik nog altijd regelmatig contact heb. Ik geloof in deze manier van leren, van en mét elkaar, in een veilige setting.” Neerlands diep draagt nieuwe onderwerpen aan die van belang zijn voor grote projecten, en werkt vanuit de verwondering en dat waardeert Karin. Net als de de link met wetenschappers die zij inspirerend vindt. Karin zou het mooi vinden als er ook Brug- of Kernprogramma’s zouden zijn voor de strategische rollen binnen een projectteam, zoals bouwmanagement of projectbeheersing/contractmanagement. “Er is een leerbehoefte en ik gun mijn team ook zo’n netwerk en uitwisseling van kennis op hun specifieke terrein.”

WAT WILLEN JULLIE GRAAG VAN ANDERE PROJECTEN WETEN? WAT WIL JE UIT HET NETWERK HALEN?

Het team wil graag sparren over de zin en de onzin van administratie en de ‘papierwinkel’. Karin: “Daar gaat veel tijd en geld in zitten. Je ziet het ook elders in de samenleving, bijvoorbeeld in de zorg. Kan dat niet minder?” Op alle niveaus is het project steeds gericht op hoe iets kan, en wat daarvoor nodig is, niet zozeer op hoe het moet. “Regels en procedures zijn belangrijk maar vormen daarbij een routekaart,” aldus Karin.

Bastiaan Logtmeijer is bouwadministrateur en adviseur duurzaamheidwil, hij wil graag praten over de gegevens die nodig zijn voor beheer: “Hoe zorg je ervoor dat er niet te veel overbodige gegevens moeten worden vastgelegd?” En kunnen besluitvormingstrajecten korter? “Deze duren soms tientallen jaren,” aldus Karin. ”Hier is drie keer een compleet nieuw ontwerp gemaakt omdat er geen consensus werd verkregen tussen de verschillende partijen. De governancestructuren die dit in de hand werken, zijn we daar als samenleving bij gebaat?”

OVER HET PROJECT

Meer weten over het project? Wij spraken vijf projectteamleden lees hier het hele interview. En bekijk de website van het project.

  • Karin van Helmond
  • Projectmanager