Projectennetwerk

Hoogwaterbeschermingsprogramma 2

Dijken, dammen, duinen en sluizen, stuwen en gemalen beschermen Nederland tegen overstromingen vanuit de grote rivieren, de meren, de Noordzee en de Waddenzee. In rondes worden deze primaire waterkeringen getoetst op de wettelijke waterveiligheidsnormen. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 pakt 88 waterkeringen aan, die zijn afgekeurd in de eerste en tweede toetsronde. Het nieuwe programma richt zich op problemen die aan het licht zijn gekomen bij de derde ronde. Dit programma gaat geen vaste lijst van waterwerken af, maar werkt op basis van prioritering.Nieuw hoogwaterbeschermingsprogramma

Uitdagingen project

De Hoogwaterbeschermingsprogramma’s bestaan uit projecten, die voor het leeuwendeel worden uitgevoerd door de waterschappen. Programmadirecteuren Roeland Hillen (HWBP2) en Richard Jorissen (nieuwe HWBP) hebben beiden te maken met het samenspel tussen de waterschappen en het programmabureau. Hillen: “Achtentachtig projecten op tijd en binnen budget opleveren, dat is een opgave.” Jorissen staat voor het veilig houden van 800 kilometer waterkering, bestaand uit 250 werken.

Waarom bij Neerlands diep?

Jorissen: “Grote projecten moeten steeds sneller en slimmer. Ook al vanwege de uitstroom van de babyboomgeneratie, wordt het urgenter om kennis te delen en om te professionaliseren, door te spiegelen en door op te leiden.” Hillen benadrukt dat overheden onderling veel van elkaar te leren hebben. “Bijvoorbeeld de waterschappen zijn sterk in beheer en omgevingsmanagement, zij weten precies wat er in de regio speelt. Rijkswaterstaat heeft veel ervaring met projectmanagement. Neerlands diep is een prima platform om die kennis uit te wisselen. Ook binnen overheden zie je meer kennisdeling. Bij Rijkswaterstaat bijvoorbeeld worden meer en meer projecten ondergebracht in een programma, bijvoorbeeld voor sluizen of stalen bruggen. Als overheid kun je de markt efficiënter benaderen met grotere eenheden.”

Hoe zetten jullie het netwerk in?

Hillen: “Als programma heb je feitelijk geen machtsmiddelen om de regie te voeren over projecten. Je kunt wel de subsidiekraan dichtdraaien, maar dat is natuurlijk geen oplossing. Het moet in goed overleg. In Neerlands diep hebben we met andere programma’s de ervaringen gedeeld rond het thema projectsturing versus programmasturing.” Jorissen is binnen het netwerk op zoek naar ervaring met management van programma’s die niet in beton zijn gegoten. “Onze richting is duidelijk, maar niet gedefinieerd in vaste mijlpalen. Wij moeten rekening houden met toekomstige besluiten. Voor zo’n programma-aanpak in stappen kijk ik met belangstelling naar het ERTMS-project van de Betuweroute.”

Planning

Van de 88 projecten van het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma zijn er 59 klaar. 17 zitten in de realisatiefase en 12 in de planstudie. Hillen: “Eind 2017 zijn op 5 na alle projecten afgerond.”  In 2050 moeten alle waterkeringen die de derde toetsronde niet doorstonden weer toekomstbestendig zijn.

Het tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP-2) vloeit voort uit de zgn. tweede toetsronde (2001-2006) terwijl het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma zich eerst richt op de waterkeringen die in de derde toetsronde (2011) zijn afgekeurd, maar daarna doorloopt . De beide programma’s hebben grote overeenkomsten qua doelstelling, maar verschillen in interne organisatie.

  • Roeland Hillen
  • Programmadirecteur