Projectennetwerk

PHS Zuidwestboog Meteren

Om de groeiende stroom reizigers in Nederland te kunnen vervoeren moeten op drukke spoortrajecten meer treinen kunnen rijden. Het landelijk Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) zorgt daarvoor, met elke tien minuten een reizigerstrein en voldoende ruimte voor het groeiende goederenvervoer. Met project Zuidwestboog Meteren wordt de Betuweroute beter benut en maakt ProRail meer ruimte voor goederenvervoer. Dankzij deze nieuwe verbinding ontstaat een robuuster, flexibeler en betrouwbaarder spoornet. De spooraanpassingen zijn omvangrijk dus de bouw duurt minimaal 5 jaar. Om tijdens de bouwperiode de hinder voor de omgeving zo veel mogelijk te beperken wordt onder meer een tijdelijke op- en afrit naar de A15 gemaakt.

Het tracé PHS Meteren-Boxtel was al lid van het Nd Projectennetwerk en is opgeknipt in twee verschillende projecten. Projectmanager Maarten Mulder legt uit waarom: “Beide projecten zijn enorme opgaves met elk een eigen focus die evenveel aandacht verdienen. Maar we zullen nauw met elkaar blijven samenwerken vanuit ons kantoor in Utrecht.”

Technisch manager Rolf besloot na de ‘knip’ mee te gaan naar Zuidwestboog Meteren. Maarten: “Ik vond het heel interessant om Rolf dat te horen zeggen. In een project werk ik graag vanuit een collectieve ambitie: Waar staan we voor, wie zijn we als groep, waar zijn we trots op? Toen Rolf uitlegde waarom hij voor ons project koos, kreeg ik daar meteen een beeld bij.” Rolf: “Aan beide kanten van het tracé liggen verschillende uitdagingen. In Vught is het de uitdaging van bouwen in een dichtbebouwde en bewoonde omgeving. Bij de Zuidwestboog Meteren ligt de uitdaging meer op het inhoudelijke, technische vlak. Dat vind ik persoonlijk erg leuk om te doen, daarom koos ik voor dit project.”

Meer weten over het project? Wij spraken met projectmanager Maarten Mulder en technisch manager Rolf Besemer:  lees hier het hele interview.