Projectennetwerk

Rotterdamsebaan

De Rotterdamsebaan is de nieuwe verbindingsweg van knooppunt Ypenburg naar de centrumring van Den Haag. De weg loopt door de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Leidschendam-Voorburg en moet de stad en de regio beter bereikbaar maken.

Rotterdamsebaan Wegastraat

Uitdagingen project

Om dit voor elkaar te krijgen moet er volgens projectdirecteur Paul Janssen een aantal kunststukjes uitgevoerd worden. ‘In het traject komt een tunnel van zo’n kleine 2 kilometer. Daarvoor boren we onder een golfbaan, waardoor er een aantal holes verplaatst moet worden. We graven onder een bestaande woonwijk en onder rivier de Vliet. En er komt een stuk weg door de Vlietzone, een groen gebied tussen de Vliet en rijksweg A4.’

Waarom bij Neerlands diep?

‘In de grote bouw- en infraprojecten zijn wij altijd bezig met het geld van anderen. Als je dan ziet dat de faalkosten nog steeds 10 procent zijn, dan vind ik dat hoog. Een manier om die kosten te reduceren is van elkaar te leren. Van elkaars falen, maar ook van de goede ervaringen. Een van mijn belangrijkste voorwaarden voor onze deelname was wel dat het niet alleen van waarde voor het projectteam moest zijn, maar voor het hele projectmanagement in Den Haag. Om die reden nodig ik af en toe ook mensen van de gemeente uit voor bijeenkomsten van Neerlands diep.’

Hoe zetten jullie het netwerk in?

‘Wij hebben net het bestuurlijke traject afgerond en zitten nu middenin een concurrentiegerichte dialoog. Dit zijn thema’s waarbij we nog veel van elkaar te leren hebben denk ik. Die techniek die geloof ik wel, die hebben we inmiddels wel onder de knie, maar hoe we met onze stakeholders omgaan en hoe we de markt bij het project betrekken, dat zijn terreinen waar nog veel te winnen valt.’

Planning

Na een voorbereidingstijd van zeven jaar startten in 2014 de conditionerende werkzaamheden voor de Rotterdamsebaan. Ook de aanbestedingsprocedure werd gestart, deze is inmiddels bijna helemaal doorlopen. Na definitieve gunning van het hoofdcontract start de bouw van de nieuwe weg. Eind 2019 moeten de eerste auto’s over de Rotterdamsebaan rijden.

Meer informatie

Meer informatie over dit project vind je op www.rotterdamsebaan.nl.

  • Paul Janssen
  • Projectdirecteur