Team

Alex Vermeulen

“Het succes van Neerlands diep zit in het mooier maken van Nederland door betere projectresultaten zowel qua inhoud als proces. Om dat te bereiken zul je jezelf en je organisatie moeten blijven ontwikkelen en van elkaar moeten blijven leren.”

Wat ik doe

Ik mag als directeur leidinggeven aan de verdere ontwikkeling van het netwerk van bijzondere professionals bij de vier grote gemeenten, ProRail, Rijksvastgoedbedrijf en Rijkswaterstaat. Leren, opleiden, kennis en ervaring delen in de praktijk van alledag staat daarbij centraal. Dit lerend netwerk verdient meer dan alleen “op de winkel passen”. Dat ligt niet in mijn aard, zeker niet na – letterlijk – te hebben mogen genieten van deelname aan het Nd Top programma (TOP 2) en andere activiteiten van Neerlands diep! Vier, vijf jaar vooruit kijken, richting geven aan de toekomst, verdere verankering van Neerlands diep, daar wil ik graag een stevige bijdrage aan leveren.

Mijn achtergrond

Ik ben opgeleid als sociaal geograaf/planoloog. Via universiteit van Amsterdam, verschillende functies bij het voormalig ministerie van VROM en een aantal jaren in de consultancy ben ik sinds 2003 bij de voormalige Rijksgebouwendienst en nu Rijksvastgoedbedrijf in het werkveld van Neerlands diep werkzaam. Na een aantal directiefuncties in “de lijn” probeer ik nu als project- en programmadirecteur mooie resultaten te halen, zoals recent een nieuwe bestemming voor Paleis Soestdijk en nu met Neerlands diep.