Ons aanbod

De inspanningen van Neerlands diep kunnen allerlei vormen aannemen. Naast alle bijeenkomsten, publicaties, onderzoeken en workshops hebben we een vast repertoire aan instrumenten. Het zijn programma’s en methodieken waarmee we met projecten aan de verspreiding van kennis werken.

Individuele programma’s

Neerlands diep ontwikkelt de programma’s in co-creatie met de deelnemers. Deelnemers leren van inspiratoren van buitenaf, van elkaar en (reflecteren op) de eigen praktijk.

Verschillende perspectieven

De essentie is om binnen de programma’s thema’s vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, zodat de deelnemer daarmee zijn handelingsrepertoire kan verbreden. Dat deelnemers uit verschillende organisaties komen, levert hieraan een belangrijke bijdrage. Inspiratoren zijn afkomstig van verschillende hogescholen en universiteiten, maar ook van markt en overheid. Ook vindt uitwisseling plaats tussen de programma’s. Zo maken we optimaal gebruik van de expertise in ons vakgebied.

Jezelf en je organisatie ontwikkelen

Als deelnemer ben je zelf verantwoordelijk voor je leertraject. Je krijgt hierin een actieve rol, onder andere door feedback uit het programma zelf te organiseren. Neerlands diep koppelt de persoonlijke wensen en leervragen van deelnemers steeds aan de opgaven en eisen die de organisatie stelt. Zo combineren we persoonlijke ontwikkeling en organisatieontwikkeling.

Brugprogramma

Medior projectleiders en -managers ontwikkelen zichzelf verder in het Brugprogramma op weg naar het hanteren van grotere projecten en meer complexiteit. Waar die complexiteit in schuilt, is afhankelijk van de leervraag van de deelnemer en van de vraag van de organisatie. Het Kern- en Topprogramma kunnen eventueel als vervolg dienen.

Kernprogramma

Project- en programmamanagers met jaren ervaring binnen complexe projecten gaan de diepte in op de volgende gebieden: persoonlijke effectiviteit, leiderschap, proces-, projectmanagement, en politiek en bestuur.

Topprogramma

Project- en lijndirecteuren met ruime integrale ervaring sluiten zich aan bij het Topprogramma. In een netwerk met vakgenoten verdiepen ze zich in persoonlijk-, vakmatig- en publiek- en organisatieleiderschap.

Intern opdrachtgeverschap

Goede opdrachtgevers kunnen het verschil maken voor projectmanagers. Vanuit vraagstukken uit de dagelijkse praktijk gaan we aan de slag, we richten ons op de relatie van intern opdrachtgevers met politiek en bestuur en met projectmanagers.

“Projectmanagement gaat om methoden en instrumenten, maar ook om persoonlijke vaardigheden.” Prof. André Dorée