Projectennetwerk

Er wordt continu geleerd, ontwikkeld en er worden nieuwe ervaringen opgedaan in het projectmanagement in de (publieke) bouw- en infrastructuur. Om projecten en hun teams te helpen in verbinden, verrijken, verdiepen en vernieuwen, heeft Neerlands diep het Nd Projectennetwerk. Het doel van dit netwerk is: leren en ontwikkelen over projecten heen en van de verschillende partners te bevorderen.

Als lid van het Nd Projectennetwerk heb je, met je eigen projectteam of met een deelsysteem rond je opgave, de exclusieve mogelijkheid om deel te nemen aan een of meer van onze teamprogramma’s. De programma’s gaan over actuele en relevante thema’s, waarbij de dagelijkse praktijk de basis vormt voor verdere verdieping. Bij alle programma’s zorgt Neerlands diep voor een diverse leergroep van projectteams. Al onze teamprogramma’s vind je hier.

We streven ernaar om continu circa 20 grote en complexe bouw- en infraprojecten aangesloten te hebben bij het netwerk. Wij richten ons specifiek op het projectmanagementteam of programmateam dat bestaat uit de gemiddeld 4 tot 7 teamleden die samen verantwoordelijk zijn voor het managen van het project.

Aan deelname zitten kosten verbonden. Deze zijn afhankelijk van de grootte van jouw project. Ook dien je je minimaal 3 jaar te committeren an het Nd Projectennetwerk. Dit en meer licht een van onze programmamanagers je graag toe in een inventariserend gesprek. Interesse in het lidmaatschap van het Nd Projectennetwerk? Vul dan onderstaand formulier in, dan nemen wij contact met je op. Voor vragen kun je ook contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer 088 797 17 93.

Interesse Nd Projectennetwerk
Sending

 • Derde Perron Amsterdam Zuid
lees meer
 • Programma Fietsparkeren
lees meer
 • Blankenburgverbinding

De A24 Blankenburgverbinding bestaat uit de aanleg van een snelweg van 2×3 rijstroken, een landtunnel (de Hollandtunnel) van 510 meter lang op de noordoever, en een watertunnel (de Maasdeltatunnel) van 954 meter lang waarmee de noord- en zuidoever van het Scheur/de Nieuwe-Waterweg met elkaar worden verbonden. Op de zuidoever, ter hoogte van Rozenburg, komt een […]

lees meer
 • Programma Kader Richtlijn Water (KRW)
lees meer
 • Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW)
lees meer
 • ERTMS

ERTMS (European Rail Traffic Management System) is een samenwerkingsverband van ProRail, NS en ministerie van Infrastructuur en Milieu. ERTMS is een nieuw Europees systeem, waarbij technische spoorintelligentie voor de beveiliging naar de trein en de bijbehorende infrastructuur wordt gebracht. De opgave van het programma is groot en complex, omdat het bestaande treinmaterieel gefaseerd uit gebruik […]

lees meer
 • Renovatie RJJI Den Hey-Acker
lees meer
 • Sluizenprogramma
lees meer
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dijken, dammen, duinen, sluizen en gemalen beschermen Nederland tegen overstromingen vanuit de grote rivieren, de meren, de Noordzee en de Waddenzee. Omdat Nederland nooit klaar is met het werken aan waterveiligheid en we een ramp voor willen zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze waterkeringen. In rondes worden de primaire waterkeringen getoetst op de wettelijke […]

lees meer
 • 380kv-netuitbreiding NHN
lees meer
 • Afsluitdijk

De Afsluitdijk beschermt grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit zee en verbindt als de A7 Noord-Holland met Friesland. Om aan de waterveiligheidsnormen te blijven voldoen, wordt de 32 kilometer lange dijk opgeknapt. Het project Afsluitdijk van Rijkswaterstaat werkt aan de dijkversterking, versterking van de sluizencomplexen en waterafvoer. De 32 kilometer lange waterkering wordt overslagbestendig […]

lees meer
 • Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)

Het grootste project uit ons netwerk is de uitbreiding van het wegennetwerk tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA). Om de bereikbaarheid van dat gebied te vergroten en de leefbaarheid te verbeteren, wordt er ongeveer 65 kilometer snelweg verbreedt en beter ingepast in de omgeving. Hans Ruijter is er sinds eind 2012 projectdirecteur. Uitdagingen van het […]

lees meer
 • PHS Den Bosch – Vught

Project PHS Den Bosch – Vught is onderdeel van het landelijke Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van ProRail. Dit programma zal een groeiende stroom reizigers én goederen over het spoor mogelijk maken, ook op drukke trajecten. Tussen Meteren en Boxtel ligt een spoortraject waarop zowel meer reizigers- als goederentreinen moeten gaan rijden. Daarvoor zijn aanpassingen nodig, […]

lees meer
 • Oranje Loper

De gemeente Amsterdam vernieuwt de straten en bruggen op de ‘as’ die loopt vanaf de Raadhuisstraat achter het Paleis op de Dam, tot aan het Mercatorplein. Oranje Loper heet het programma waaronder vier projecten vallen. Eén vernieuwt 9 bruggen, het tweede vernieuwt het traject Jan Evertsenstraat-De Clercqstraat, het derde project pakt de Nieuwezijds Voorburgwal aan […]

lees meer
 • Zuidasdok

Rijkswaterstaat, ProRail en Amsterdam brengen in een gezamenlijk project de A10-zuid ten hoogte van de Zuidas ondergronds. Ook breiden ze snelweg, spoor, metrolijnen en station Amsterdam Zuid uit. Hierdoor kan de Zuidas uitgroeien tot een hoogwaardig stedelijk centrum. Uitdagingen project “We moeten heel veel doen in een projectgebied ten grote van een postzegel”, vat projectdirecteur […]

lees meer
 • Knooppunt Hoevelaken

Project Knooppunt Hoevelaken sluit zich aan bij Neerlands diep. Tussen nu en 2025 zal de ‘beruchte filefuik van Nederland’ worden vernieuwd en verbeterd door het klaverblad aan te passen en de snelwegen die erheen leiden te verbreden. Het project Al vroeg in het traject van project Knooppunt Hoevelaken werd besloten de markt te laten meedenken […]

lees meer
 • Groningen Spoorzone

Het project Groningen Spoorzone van ProRail werkt samen met de gemeente Groningen, de provincie, het ministerie van IenW en NS om een uitbreiding van het treinverkeer rond Groningen mogelijk te maken. Sporen en perrons worden uitgebreid en aangepast, er komt een ondergrondse voetgangerspassage, fietstunnel, fietsenstaling en een bus onderdoorgang. Tussen station Groningen en station Groningen […]

lees meer
 • PHS Zuidwestboog Meteren

Om de groeiende stroom reizigers in Nederland te kunnen vervoeren moeten op drukke spoortrajecten meer treinen kunnen rijden. Het landelijk Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) zorgt daarvoor, met elke tien minuten een reizigerstrein en voldoende ruimte voor het groeiende goederenvervoer. Met project Zuidwestboog Meteren wordt de Betuweroute beter benut en maakt ProRail meer ruimte voor goederenvervoer. […]

lees meer
 • Renovatie Paleis van Justitie Den Haag

Een vernieuwd Paleis van Justitie dat functioneel vanzelfsprekend te gebruiken is voor de verschillende gebruikers, gerealiseerd met respect voor de omgeving en geïnspireerd op de cultuurhistorisch waardevolle kwaliteiten van het pand. Een nadrukkelijker dan nu zichtbaar en herkenbaar Paleis van Justitie in Den Haag: uitnodigend, open, veilig en aangenaam voor rechtszoekenden en medewerkers, maar ook […]

lees meer
 • Kempkensberg fase 2

Op dit moment worden er grote investeringen gedaan in direct aangesloten percelen van Kempkensberg waarbij de Zuidelijke ringweg wordt verdiept en een park, het Zuiderplantsoen, op maaiveld wordt toegevoegd. De kwaliteiten die het gebied hiermee krijgt, liggen in het verlengde van de ontwikkeling van Kempkensberg fase 1. Hierbij is in het afgelopen decennium de stad […]

lees meer
 • A16 Rotterdam

De nieuwe snelweg A16 komt te liggen tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein. In maart 2019 gaf minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in Rotterdam het officiële startsein voor de aanleg van de A16. In 2024 gaat de weg open voor verkeer. De 11 km lange […]

lees meer
 • A27 Houten – Hooipolder

Automobilisten staan bijna dagelijks in de file op de A27 tussen Houten en knooppunt Hooipolder. Om de doorstroming te verbeteren, verbreedt Rijkswaterstaat de weg. Zo verminderen de files en het sluipverkeer in de regio. Ook zorgt de verbreding voor een betere beschikbaarheid van het hoofdwegennet, voor een goed ingerichte weg met het oog op toekomstige […]

lees meer
 • Aanpak Ring Zuid Groningen

De Aanpak Ring Zuid in Groningen is gericht op de vernieuwde ringweg, dwars door het hart van de belangrijkste stad in het noorden, met verdiepte ligging en dicht op bewoners, bedrijven en bebouwing. Projectdirecteur Ton Swanenberg “Het is vrij uniek wat we hier in Groningen aan het doen zijn, met deze manier van samenwerken, ‘social return […]

lees meer
 • Binnenhofrenovatie

Het Binnenhofcomplex in de Haagse binnenstad ondergaat vanaf najaar 2021 zo’n 5,5 jaar een grondige renovatie. Dit is noodzakelijk, omdat het monument ernstige technische en bouwkundige gebreken heeft. Cultureel erfgoed dat beschermd moet worden. De renovatie in één keer grondig aanpakken is efficiënter en kost minder geld dan gefaseerd renoveren. Doel van de renovatie is: […]

lees meer
 • A2 Vonderen-Kerensheide

De A2 tussen Het Vonderen en Kerensheide wordt verbreed. Het is de enige snelwegverbinding tussen Zuid- en Midden-Limburg en de rest van het (buiten)land. Ondanks het realiseren van spitsstroken, bleek de doorstroming niet voldoende verbeterd om de bereikbaarheid van de regio optimaal te houden voor economisch- en toeristisch verkeer. Door de verbreding van de snelweg […]

lees meer
 • Op­waar­de­ring Maas­lijn

De Maaslijn is de spoorverbinding tussen Nijmegen en Roermond. Met ongeveer 22.000 reizigers per dag is het een van de drukste regionale spoorlijnen van Nederland en de drukste regionale spoorlijn in Limburg. Het is een belangrijke schakel in het totale spoornetwerk en verbindt woon-, werk- en onderwijsgebieden in Zuidoost Nederland, inclusief de grensstreek. Als er […]

lees meer
 • Renovatie Van Brienenoordbrug

Met dagelijks ruim 230.000 voertuigen is de Van Brienenoordbrug een van de drukste bruggen in Nederland. Per jaar passeren ongeveer 120.000 schepen en gaat de brug 150 keer open voor de hoge scheepvaart. Om de brug veilig en toekomstbestendig te houden, is vervanging en renovatie van verschillende onderdelen nodig. De werkzaamheden zijn onderdeel van de […]

lees meer
 • Singelgrachtgarage

De gemeente Amsterdam werkt aan een parkeergarage onder de Singelgracht. In totaal is in de garage straks ruimte voor 800 parkeerplaatsen. Huidige bovengrondse parkeerplaatsen worden verplaatst naar ondergronds waardoor meer ruimte op straat ontstaat. Ruimte die ten goede komt aan groenvoorzieningen, voetgangers, spelende kinderen en fietsers. De garage komt in het deel tussen het 2e […]

lees meer

Partners