Projectennetwerk

Er wordt continu geleerd, ontwikkeld en er worden nieuwe ervaringen opgedaan in het projectmanagement in de (publieke) bouw- en infrastructuur. Om projecten en hun teams te helpen in verbinden, verrijken, verdiepen en vernieuwen, heeft Neerlands diep het projectennetwerk. We streven ernaar om continu circa 20 grote en complexe bouw- en infraprojecten aangesloten te hebben bij het netwerk. Wij richten ons specifiek op het projectmanagementteam of programmateam dat bestaat uit de gemiddeld 4 tot 7 teamleden die samen verantwoordelijk zijn voor het managen van het project. Het doel van dit netwerk is: leren en ontwikkelen over projecten heen en van de verschillende partners te bevorderen.

Als lid van het Nd Projectennetwerk heb je, met je eigen projectteam of met een deelsysteem rond je opgave, de exclusieve mogelijkheid om deel te nemen aan een of meer van onze teamprogramma’s. De programma’s gaan over actuele en relevante thema’s, waarbij de dagelijkse praktijk de basis vormt voor verdere verdieping. Bij alle programma’s zorgt Neerlands diep voor een diverse leergroep van projectteams. Al onze teamprogramma’s vind je hier

Interesse in het lidmaatschap van het Nd Projectennetwerk of ben je al lid en wil je aangeven in welke programma’s je interesse hebt? Vul dan onderstaand formulier in, een van de programmamanagers van Neerlands diep neemt dan contact met je op. Voor vragen kun je ook contact opnemen met het secretariaat via telefoonnummer 088 797 17 93.

Interesse Nd Projectennetwerk
Sending

 • Blankenburgverbinding

De A24 Blankenburgverbinding bestaat uit de aanleg van een snelweg van 2×3 rijstroken, een landtunnel (de Hollandtunnel) van 510 meter lang op de noordoever, en een watertunnel (de Maasdeltatunnel) van 954 meter lang waarmee de noord- en zuidoever van het Scheur/de Nieuwe-Waterweg met elkaar worden verbonden. Op de zuidoever, ter hoogte van Rozenburg, komt een […]

lees meer
 • ERTMS

ERTMS (European Rail Traffic Management System) is een samenwerkingsverband van ProRail, NS en ministerie van Infrastructuur en Milieu. ERTMS is een nieuw Europees systeem, waarbij technische spoorintelligentie voor de beveiliging naar de trein en de bijbehorende infrastructuur wordt gebracht. De opgave van het programma is groot en complex, omdat het bestaande treinmaterieel gefaseerd uit gebruik […]

lees meer
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma

Dijken, dammen, duinen, sluizen en gemalen beschermen Nederland tegen overstromingen vanuit de grote rivieren, de meren, de Noordzee en de Waddenzee. Omdat Nederland nooit klaar is met het werken aan waterveiligheid en we een ramp voor willen zijn, hanteren we strenge veiligheidsnormen voor onze waterkeringen. In rondes worden de primaire waterkeringen getoetst op de wettelijke […]

lees meer
 • Afsluitdijk

De Afsluitdijk beschermt grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit zee en verbindt als de A7 Noord-Holland met Friesland. Om aan de waterveiligheidsnormen te blijven voldoen, wordt de 32 kilometer lange dijk opgeknapt. Het project Afsluitdijk van Rijkswaterstaat werkt aan de dijkversterking, versterking van de sluizencomplexen en waterafvoer. De 32 kilometer lange waterkering wordt overslagbestendig […]

lees meer
 • Hoogwaterbeschermingsprogramma 2

Dijken, dammen, duinen en sluizen, stuwen en gemalen beschermen Nederland tegen overstromingen vanuit de grote rivieren, de meren, de Noordzee en de Waddenzee. In rondes worden deze primaire waterkeringen getoetst op de wettelijke waterveiligheidsnormen. Hoogwaterbeschermingsprogramma 2 pakt 88 waterkeringen aan, die zijn afgekeurd in de eerste en tweede toetsronde. Het nieuwe programma richt zich op […]

lees meer
 • De Entree

Tussen 2018 en 2023 wordt de drukke centrumkant van Amsterdam Centraal verbouwd en vernieuwd, terwijl het gebied leefbaar moet blijven voor bewoners en ieders “tent open moet blijven,” van tramvervoer tot station, van hotels tot rederijen. Het project Project De Entree realiseert een complete vernieuwing van het stationseiland aan de centrumzijde van Amsterdam Centraal. De […]

lees meer
 • Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)

Het grootste project uit ons netwerk is de uitbreiding van het wegennetwerk tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA). Om de bereikbaarheid van dat gebied te vergroten en de leefbaarheid te verbeteren, wordt er ongeveer 65 kilometer snelweg verbreedt en beter ingepast in de omgeving. Hans Ruijter is er sinds eind 2012 projectdirecteur. Uitdagingen van het […]

lees meer
 • PHS Meteren-Boxtel

Project PHS Meteren Boxtel is onderdeel van het landelijke Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van ProRail. Dit programma zal een groeiende stroom reizigers én goederen over het spoor mogelijk maken, ook op drukke trajecten. Tussen Meteren en Boxtel ligt een spoortraject waarop zowel meer reizigers- als goederentreinen moeten gaan rijden. Daarvoor zijn aanpassingen nodig, waaronder een […]

lees meer
 • De Oranje Loper

De gemeente Amsterdam vernieuwt de straten en bruggen op de ‘as’ die loopt vanaf de Raadhuisstraat achter het Paleis op de Dam, tot aan het Mercatorplein. De Oranje Loper heet het programma waaronder vier projecten vallen. Eén vernieuwt 9 bruggen, het tweede vernieuwt het traject Jan Evertsenstraat-De Clercqstraat, het derde project pakt de Nieuwezijds Voorburgwal […]

lees meer
 • Zuidasdok

Rijkswaterstaat, ProRail en Amsterdam brengen in een gezamenlijk project de A10-zuid ten hoogte van de Zuidas ondergronds. Ook breiden ze snelweg, spoor, metrolijnen en station Amsterdam Zuid uit. Hierdoor kan de Zuidas uitgroeien tot een hoogwaardig stedelijk centrum. Uitdagingen project “We moeten heel veel doen in een projectgebied ten grote van een postzegel”, vat projectdirecteur […]

lees meer
 • Knooppunt Hoevelaken

Project Knooppunt Hoevelaken sluit zich aan bij Neerlands diep. Tussen nu en 2025 zal de ‘beruchte filefuik van Nederland’ worden vernieuwd en verbeterd door het klaverblad aan te passen en de snelwegen die erheen leiden te verbreden. Het project Al vroeg in het traject van project Knooppunt Hoevelaken werd besloten de markt te laten meedenken […]

lees meer
 • Zeetoegang IJmuiden

Coasters, binnenvaartschepen, zeiljachten, cruiseschepen, grote zeeschepen – op weg naar Amsterdam naar zee of vice versa, stuiten op het sluizencomplex bij IJmuiden. Daar werden in 2015 36.000 ‘schuttingen’ gesteld, waarvan 7.000 op het conto kwam van zeeschepen. Project Zeetoegang IJmuiden omvat een nieuwe zeesluis om de toenemende vervoersstroom naar deze economische motor sneller en soepeler […]

lees meer
 • Groningen Spoorzone

Het project Groningen Spoorzone van ProRail werkt samen met de gemeente Groningen, de provincie, het ministerie van IenW en NS om een uitbreiding van het treinverkeer rond Groningen mogelijk te maken. Sporen en perrons worden uitgebreid en aangepast, er komt een ondergrondse voetgangerspassage, fietstunnel, fietsenstaling en een bus onderdoorgang. Tussen station Groningen en station Groningen […]

lees meer
 • Stationsgebeid Driebergen-Zeist

Project Stationsgebied Driebergen-Zeist is een samenwerkingsverband van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, provincie Utrecht, gemeente Utrechtse Heuvelrug, gemeente Zeist, NS, ProRail en Arcadis. Hoofdaannemer BAM bouwt tussen 2017-2021 het nieuwe stationsgebied. De spoorinfrastructuur krijgt twee extra inhaalsporen. Fietsen kunnen in de toekomst gestald worden in een ondergrondse fietsenkelder in het nieuw te bouwen stationsgebouw. […]

lees meer
 • PHS Zuidwestboog Meteren

Om de groeiende stroom reizigers in Nederland te kunnen vervoeren moeten op drukke spoortrajecten meer treinen kunnen rijden. Het landelijk Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) zorgt daarvoor, met elke tien minuten een reizigerstrein en voldoende ruimte voor het groeiende goederenvervoer. Met project Zuidwestboog Meteren wordt de Betuweroute beter benut en maakt ProRail meer ruimte voor goederenvervoer. […]

lees meer
 • A16 Rotterdam

De nieuwe snelweg A16 komt te liggen tussen de A13 bij Rotterdam The Hague Airport en de A16/A20 bij het Terbregseplein. In maart 2019 gaf minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in Rotterdam het officiële startsein voor de aanleg van de A16. In 2024 gaat de weg open voor verkeer. De 11 km lange […]

lees meer
 • Aanpak Ring Zuid Groningen

De Aanpak Ring Zuid in Groningen is gericht op de vernieuwde ringweg, dwars door het hart van de belangrijkste stad in het noorden, met verdiepte ligging en dicht op bewoners, bedrijven en bebouwing. Projectdirecteur Ton Swanenberg “Het is vrij uniek wat we hier in Groningen aan het doen zijn, met deze manier van samenwerken, ‘social return […]

lees meer
 • Fietsparkeren

De afgelopen twintig jaar is het aantal fietsenstallingen bij NS stations gestaag gegroeid en de kwaliteit ervan flink verbeterd. ProRail bouwt in nauwe samenwerking met het Rijk, gemeentes, provincies en de NS jaarlijks gemiddeld 15.000 fietsparkeerplaatsen erbij. Hiermee wordt duurzame mobiliteit bevordert, voor nu en in de toekomst. Op dit moment zijn er in totaal zo’n […]

lees meer

Partners