Projectennetwerk

Renovatie Paleis van Justitie Den Haag

Een vernieuwd Paleis van Justitie dat functioneel vanzelfsprekend te gebruiken is voor de verschillende gebruikers, gerealiseerd met respect voor de omgeving en geïnspireerd op de cultuurhistorisch waardevolle kwaliteiten van het pand. Een nadrukkelijker dan nu zichtbaar en herkenbaar Paleis van Justitie in Den Haag: uitnodigend, open, veilig en aangenaam voor rechtszoekenden en medewerkers, maar ook representatief voor het gezag en de publieke autoriteit van de organisaties in de justitieketen die het gebouw huisvest. Een project dat toekomstbestendig is ontworpen met een minimale milieu-impact en een lange functionele levensduur.

De complexiteit maakt dit project bijzonder. Dit is met name te wijten aan het feit dat het primaire proces doorgang blijft vinden terwijl het gebouw gefaseerd wordt gerenoveerd. Minimale verstoringen van het primaire proces en voorspelbare overlast voor de bewoners, bezoekers en omgeving tijdens de realisatiefase is dan ook één van de kernwaardes.

Projectteam

Louise Attema (Projectmanager), Inge Aardenburg-Stet (Manager Projectbeheersing), Wouter Braam (Inkoper), Wouter Linthorst (Technisch Manager), Fokke van Dijk (Architect).