We bieden leer- en ontwikkeltrajecten op basis van actuele en relevante thema’s en door maatwerk te leveren op individueel en teamniveau. De dagelijkse praktijk vormt de basis voor de verdieping in al onze activiteiten. Neerlands diep biedt langdurige programma’s, individueel en voor teams. Maar we hebben ook verschillende activiteiten voor het versterken van je kennis en het in contact zijn met het netwerk. Daarnaast werken we steeds vaker samen met de markt waar we verschillende activiteiten voor organiseren. Zie hieronder het overzicht van de verschillende programma’s en activiteiten.

Individuele programma's

Neerlands diep ontwikkelt de programma’s in co-creatie met de deelnemers. Deelnemers leren van inspiratoren van buitenaf, van elkaar en (reflecteren op) de eigen praktijk. De essentie is om binnen de programma’s thema’s vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, zodat de deelnemer daarmee zijn handelingsrepertoire kan verbreden. Deelnemers komen uit verschillende organisaties en projecten en leren zo over projecten en organisaties heen.
 • Individuele programma's
 • Nd Digitaal Leiderschap
 • Individuele programma's
 • Nd Brug
 • Individuele programma's
 • Nd Kern
 • Individuele programma's
 • Nd Top
 • Individuele programma's
 • Nd Maatwerkgesprek
 • Individuele programma's
 • Permanente Educatiepunten (PE)

Teamprogramma's

Parallel aan de individuele programma’s biedt Neerlands diep ook de mogelijkheid om als projectmanagementteam een leerprogramma en activiteiten te doorlopen. Hierin staan thema’s centraal die voor alle teamleden relevant zijn. In interactie met één of meer andere teams worden deze thema’s uitgediept in relatie tot de dagelijkse praktijk. De activiteiten zijn exclusief toegankelijk voor projecten die lid zijn van het Nd Projectennetwerk.
 • Teamprogramma's
 • Nd Opgave-impuls
 • Teamprogramma's
 • De Verbinders (samen met de markt)
 • Teamprogramma's
 • Nd Teamleren
 • Teamprogramma's
 • Nd Spiegel
 • Teamprogramma's
 • Nd Atelier
 • Teamprogramma's
 • Maatwerkbijeenkomst of -traject

Netwerkbijeenkomsten

Neerlands diep is een netwerk van projectprofessionals met veel kennis en ervaring. Daarom organiseren we regelmatig netwerkbijeenkomsten. Van klein tot groot. Op initiatief van het netwerk of vanuit Neerlands diep zelf. De netwerkbijeenkomsten, met uitzondering van Neerlands diepgang en de Nd Alumni terugkomdagen, zijn vrij toegankelijk voor deelnemers uit ons netwerk en onze partners.
 • Netwerkbijeenkomsten
 • Nd Topics
 • Netwerkbijeenkomsten
 • Nd Webinar
 • Netwerkbijeenkomsten
 • Neerlands diepgang
 • Netwerkbijeenkomsten
 • Nd Zomergast
 • Netwerkbijeenkomsten
 • Nd Teams
 • Netwerkbijeenkomsten
 • Nd Alumni terugkomdagen

Samenwerken

Samenwerken is de sleutel tot succes van een project. Samenwerken met de markt, lijnorganisatie, opdrachtgevers, omgeving en andere betrokkenen is key in de sector van bouw en infra. Wel zien we dat daar nog veel uitdagingen liggen. Daarom hebben we verschillende activiteiten en programma's ontwikkeld waarin (semi-)publieke opdrachtgevers samen met hun counterparts kunnen deelnemen.
 • Samenwerken
 • Nd Groep Anders Samenwerken (met de markt)