Nd Atelier

Je staat op het punt de markt op te gaan en kunt wel wat collegiaal advies gebruiken. Of je bent benieuwd hoe andere projecten het omgevingsmanagement aanpakken. Of binnen elk project spelen er actuele vragen en uitdagingen. Neerlands diep kan je dan ondersteunen met het Nd Atelier.

Voor wie?

Het Atelier is beschikbaar voor alle project-, programma- en contractteams die deel uitmaken van het projectennetwerk van Neerlands diep.

Inhoud

Met het Nd Atelier kun je in korte tijd een stap verder komen met concrete projectvraagstukken. We richten het helemaal in op jouw vraag en behoeften. Het Nd Atelier kan daardoor allerlei vormen aannemen. Een vast onderdeel is in ieder geval een dialoog met collega’s van andere projecten. Zij voorzien jouw team van tips en signaleren mogelijke valkuilen, zodat jullie niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden. Een concretere vorm van toegepast kennisdelen is er niet.

Behoefte aan een meer intensieve, collegiale audit? Dan is de Nd Spiegel wellicht iets voor jou.

Ervaringen van deelnemers

Onder andere de projecten Zuidasdok en het Hoogwaterbeschermingsprogramma lieten zich al collegiaal adviseren én inspireren. Zij konden door het Nd Atelier stappen zetten op het gebied van omgevingsmanagement, vergunningverlening en tunnel technische installaties. Rijkswaterstaat gebruikte het Nd Atelier om te achterhalen over welke kennis en vaardigheden de projectmanagers van de toekomst moeten beschikken. Het is dus een instrument met veel mogelijkheden. “Met specialisten kennis uitwisselen doen we eigenlijk veel te weinig. Enerzijds is er veel herkenning, maar je komt ook op nieuwe ideeën. We kunnen nog genoeg van  elkaar leren. Het is leuk om te zien welke keuzes ze maken in andere projecten.”

 

  • Maarten Kraneveld
  • Programmamanager