De samenleving ontwikkelt zich voortdurend. Ingrepen in de bebouwde omgeving zijn complexe opgaven. Het succesvol realiseren en afronden van projecten vergt steeds meer van projectmanagers en projectmanagementteams van publieke bouw- en infraprojecten. Voortdurend werken aan de eigen ontwikkeling – zowel van het individu als van het team – is noodzakelijk om goed te (blijven) functioneren in deze context.

Wie zijn we?

Neerlands diep is de academie voor publieke bouw- en infrastructuurprojecten. We willen een bijdrage leveren aan betere resultaten van deze projecten. Daarvoor bieden wij projectmanagers en hun teams actuele en praktijkgerichte programma’s en activiteiten binnen een lerend netwerk waarin zij zich continu kunnen ontwikkelen. Bij Neerlands diep staat (projectoverstijgend) leren van en met elkaar centraal. Wij streven een cultuur na waarin transparantie en het uitwisselen van kennis en inzichten gemeengoed is. Wij bieden verschillende individuele leerprogramma’s, teamontwikkelprogramma’s en -activiteiten en we hebben een projectennetwerk met meer dan 20 bouw- en infraprojecten.

Verbinden, verdiepen, verrijken en vernieuwen

Onze grootste meerwaarde is het netwerk van professionals, werkzaam in de grootste en meest uitdagende bouw- en infraprojecten van Nederland. In dit netwerk zijn veel kennis en ervaring beschikbaar, die veelal in de hoofden van mensen zitten. Deze individuele kennis en ervaringen willen we verbinden, verdiepen, verrijken en steeds weer vernieuwen. Deze vier v’s vormen de basis van onze werkfilosofie.

Het team van Neerlands diep heeft binnen dit netwerk een stimulerende, faciliterende en verbindende rol. We ontwikkelen leer- en ontwikkeltrajecten op basis van actuele en relevante thema’s en door maatwerk te leveren op individueel en teamniveau. De dagelijkse praktijk vormt de basis voor de verdieping in al onze activiteiten. Wij werken altijd dicht op die praktijk en vinden (zelf)reflectie essentieel om jou en onszelf te blijven ontwikkelen. Deze (zelf)reflectie bevorderen we door deelnemers meervoudig te laten kijken naar kwesties. Uiteraard gebeurt dat in een veilige en vertrouwde omgeving. Van deelnemers verwachten we een hoge mate van verantwoordelijkheid, bereidheid tot interactie en zelfwerkzaamheid. Alleen zo kunnen ze het optimale halen uit onze programma’s en activiteiten.

Bundeling van krachten

In Neerlands diep bundelen Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, ProRail en de vier grote gemeenten hun krachten om professionaliteit te waarborgen en verder te ontwikkelen. Als netwerkorganisatie onderzoeken wij steeds de mogelijkheid om samen te werken met de projecten uit ons projectennetwerk. Maar wij zoeken ook de verbinding met andere instellingen en initiatieven die zich bezighouden met de uitwisseling en ontwikkeling van kennis over het management van grote projecten. Zo trekken we samen op met (technische) universiteiten, (overheids-)academies in Nederland en daarbuiten en inspirerende professionals. Alleen door samen te werken, kunnen we echt betere resultaten realiseren in de bouw en infrastructuur.

Rapportages

Nd Jaarverslag 2019

Nd Kwartaalrapportage 2020 Q1

Nd Kwartaalrapportage 2020 Q2

Team

 • Alijd Bunge
 • Programmamanager
 • Ellen Visser
 • Directeur
 • Guus Pieters
 • Programmamanager
 • Hélène Kleijne
 • Programmamanager & teamcoach
 • Jaap Verkade
 • Programmamanager
 • Janine van Oosten
 • Programmamanager
 • Luc Boekesteijn
 • Programmamanager
 • Maaike Hielkema
 • account-/relatiemanager
 • Maarten Kraneveld
 • Programmamanager
 • Marjan Lont
 • Programmamanager
 • Milie Man
 • Adviseur Communicatie
 • Nancy Schade
 • Projectondersteuner
 • Petra Ravestein
 • Medewerker advisering
 • Ruud Stevers
 • Programmamanager
 • Saskia Kemperman
 • communicatieadviseur
 • Steven van Luipen
 • Programmamanager

Raad van Toezicht

 • Jan Hendrik Dronkers – Ministerie I&W
 • Voorzitter Raad van Toezicht
 • Lars Teulings – ProRail
 • lid raad van toezicht
 • Marc Van Leeuwen – Stadsontwikkeling Rotterdam
 • lid raad van toezicht
 • Marten Klein – G4
 • Lid Raad van Toezicht (waarnemend)
 • Roger Mol – Rijksvastgoedbedrijf
 • Lid Raad van Toezicht
 • Tjeerd Roozendaal – Rijkswaterstaat
 • Lid Raad van Toezicht

Raad van Advies

 • Ajold Muntinghe – Rijkswaterstaat
 • Lid Raad van Advies
 • Astrid Bunt – ProRail
 • Lid Raad van Advies
 • Jack Amesz – G4
 • Lid Raad van Advies
 • Wieke van der Meij – Rijksvastgoedbedrijf
 • lid raad van advies

Klantenraad

 • Anne-Beth Heijnen – gemeente Utrecht
 • Lid Klantenraad
 • Ed van Vugt – Rijkswaterstaat
 • Lid Klantenraad
 • Erica de Jong – Rijkswaterstaat
 • Lid Klantenraad
 • Jan Derks – ProRail
 • Lid klantenraad
 • Joost Schaminée – Gemeente Amsterdam
 • Lid klantenraad
 • Lissy Nijhuis – gemeente Rotterdam
 • Lid Klantenraad
 • Michel van Erk – Rijksvastgoedbedrijf
 • Lid klantenraad

Partners