De samenleving ontwikkelt zich voortdurend. Ingrepen in de bebouwde omgeving zijn complexe opgaven. Het succesvol realiseren en afronden van projecten vergt steeds meer van projectmanagers en projectmanagementteams van publieke bouw- en infraprojecten. Voortdurend werken aan de eigen ontwikkeling – zowel van het individu als van het team – is noodzakelijk om goed te (blijven) functioneren in deze context.

Wie zijn we?

Neerlands diep is de academie voor publieke bouw- en infrastructuurprojecten. We willen een bijdrage leveren aan betere resultaten van deze projecten. Daarvoor bieden wij projectmanagers en hun teams actuele en praktijkgerichte programma’s en activiteiten binnen een lerend netwerk waarin zij zich continu kunnen ontwikkelen. Bij Neerlands diep staat (projectoverstijgend) leren van en met elkaar centraal. Wij streven een cultuur na waarin transparantie en het uitwisselen van kennis en inzichten gemeengoed is. Wij bieden verschillende individuele leerprogramma’s, teamontwikkelprogramma’s en -activiteiten en we hebben een projectennetwerk met meer dan 20 bouw- en infraprojecten.

Verbinden, verdiepen, verrijken en vernieuwen

Onze grootste meerwaarde is het netwerk van professionals, werkzaam in de grootste en meest uitdagende bouw- en infraprojecten van Nederland. In dit netwerk is veel kennis en ervaring beschikbaar, die veelal in de hoofden van mensen zit. Deze individuele kennis en ervaringen willen we verbinden, verdiepen, verrijken en steeds weer vernieuwen. Deze vier v’s vormen de basis van onze werkfilosofie.

Het team van Neerlands diep heeft binnen dit netwerk een stimulerende, faciliterende en verbindende rol. We ontwikkelen leer- en ontwikkeltrajecten op basis van actuele en relevante thema’s en door maatwerk te leveren op individueel en teamniveau. De dagelijkse praktijk vormt de basis voor de verdieping in al onze activiteiten. Wij werken altijd dicht op die praktijk en vinden (zelf)reflectie essentieel om jou en onszelf te blijven ontwikkelen. Deze (zelf)reflectie bevorderen we door deelnemers meervoudig te laten kijken naar kwesties. Uiteraard gebeurt dat in een veilige en vertrouwde omgeving. Van deelnemers verwachten we een hoge mate van verantwoordelijkheid, bereidheid tot interactie en zelfwerkzaamheid. Alleen zo kunnen ze het optimale halen uit onze programma’s en activiteiten.

Bundeling van krachten

In Neerlands diep bundelen Rijkswaterstaat, Rijksvastgoedbedrijf, ProRail en de vier grote gemeenten hun krachten om professionaliteit te waarborgen en verder te ontwikkelen. Als netwerkorganisatie onderzoeken wij steeds de mogelijkheid om samen te werken met de projecten uit ons projectennetwerk. Maar wij zoeken ook de verbinding met andere instellingen en initiatieven die zich bezighouden met de uitwisseling en ontwikkeling van kennis over het management van grote projecten. Zo trekken we samen op met (technische) universiteiten, (overheids-)academies in Nederland en daarbuiten en inspirerende professionals. Alleen door samen te werken, kunnen we echt betere resultaten realiseren in de bouw en infrastructuur.

Rapportages

Nd Kwartaalrapportage 2023 Q4

Nd Kwartaalrapportage 2023 Q3

Nd Kwartaalrapportage 2023 Q2

Nd Kwartaalrapportage 2023 Q1

Nd Jaarverslag 2022

 

Team

 • Alijd Bunge
 • Programmamanager
 • Ellen Visser
 • Directeur
 • Evert Hageman
 • Programmamanager
 • Hélène Kleijne
 • Programmamanager & teamcoach
 • Jaap Verhoeven
 • Programmamanager
 • Janine van Oosten
 • Programmamanager
 • Luc Boekesteijn
 • Programmamanager
 • Maarten Kraneveld
 • Programmamanager
 • Marjan Lont
 • Programmamanager
 • Rachella Smith
 • Programmaondersteuner
 • Sharon Fisser
 • Adviseur Communicatie
 • Steven van Luipen
 • Programmamanager
 • Wendy Blankert
 • Programmamanager

Raad van Toezicht

 • Jan Hendrik Dronkers – Ministerie I&W
 • Voorzitter Raad van Toezicht
 • Majorie Jans – Rijksvastgoedbedrijf
 • Lid Raad van Toezicht
 • Marc van Leeuwen – Gemeente Rotterdam
 • Lid Raad van Toezicht
 • Marten Klein – G4
 • Lid Raad van Toezicht (waarnemend)
 • Riet Schroven – ProRail
 • Lid Raad van Toezicht
 • Tjeerd Roozendaal – Rijkswaterstaat
 • Lid Raad van Toezicht

Raad van Advies

 • Ajold Muntinghe – Rijkswaterstaat
 • lid Raad van Advies
 • Jack Amesz – G4
 • Lid Raad van Advies
 • Martijn Blokker – ProRail
 • Lid Raad van Advies
 • Wieke van der Meij – Rijksvastgoedbedrijf
 • Lid Raad van Advies

Klantenraad

 • Lissy Nijhuis – G4
 • Lid Klantenraad
 • Marie-Claire Horden – ProRail
 • Lid Klantenraad
 • Michel van Erk – Rijksvastgoedbedrijf
 • Lid klantenraad
 • Moniek Stokvis
 • Lid Klantenraad

Partners