Team

Alijd Bunge

“Neerlands diep geeft toegang tot veel kennis en ervaring waarmee projectmanagers en de teamleden hun handelingsrepertoire uitbreiden, en zij hun effectiviteit vergroten”

Wat ik doe

Ik werk als programmamanager aan diverse leertrajecten bij Neerlands diep. Dat betekent dat ik met mijn collega’s mijn stinkende best doe om voor het Topprogramma, het programma Intern Opdrachtgeverschap en het Brugprogramma trajecten te ontwikkelen die uitdagen en aanzetten tot reflectie. Naast de langlopende programma’s organiseer ik bijeenkomsten waarin wetenschap en praktijk, opdrachtgever en opdrachtnemer elkaar ontmoeten rond een thema. Voor ons netwerk een inspiratiebron en een mooie gelegenheid elkaar te ontmoeten en kennis uit te wisselen.

Mijn achtergrond

Als bestuurskundige leerde ik bij de Rijksgebouwendienst over politieke dynamiek bij Bureau Directeur Generaal, stond ik met de voeten in de klei als accountmanager in Groningen, stortte ik me op product- en strategieontwikkeling bij de beleidsdirectie en managede ik mijn team als hoofd marketing en accountadvisering. Later, als projectleider online kennisnetwerken bij expertisecentrum aanbesteden PIANOo, raakte ik vertrouwd met het opbouwen van kennisnetwerken en het begeleiden van bijeenkomsten. Al deze ervaringen benut ik nu als programmamanager bij Neerlands diep. Bonus is dat ik mijn belangstelling voor hoe het brein werkt kan inzetten bij het ontwerp van programma’s.

Kracht van Neerlands diep

De deelnemers aan onze programma’s trekken één à twee jaar met elkaar op. Stuk voor stuk gemotiveerde mensen die een band met elkaar opbouwen en ook na de programma’s elkaar blijven zien en praten over hun vak. De kruisbestuiving tussen de organisaties is op zich al verrijkend en dan hebben we het nog niet eens over de uitwisseling van de enorme kennis die deze mensen zelf inbrengen en de inzichten die onze gasten aanreiken. Bij elkaar een prachtige voedingsbodem voor de ontwikkeling van projectmanagers en opdrachtgevers en daarmee ook van het vak projectmanagement.

Alijd werkt 26 uur per week voor Neerlands diep.