Team

Alijd Bunge

Neerlands diep geeft toegang tot veel kennis en ervaring waarmee projectmanagers en de teamleden verschillende perspectieven krijgen op hun vraagstukken. Wij beogen daarmee dat zij effectiever en met meer plezier (samen)werken

Wat ik doe

Ik werk als programmamanager aan diverse leertrajecten bij Neerlands diep. Samen met mijn collega’s ontwikkel, organiseer en begeleid ik individuele programma’s (Nd Top en Nd Brug) en teamprogramma’s (Teamleren, Projectsturing) die uitdagen om anders te kijken, ander gedrag in te zetten en die uitnodigen tot reflectie. Naast deze programma’s organiseer ik bijeenkomsten, waaronder Neerlands diepgang, waarin de deelnemers elkaar ontmoeten rond een thema en zo én inhoudelijk leren, én het netwerk dat Neerlands diep is versterken.

Mijn achtergrond

Als bestuurskundige leerde ik bij het Rijksvastgoedbedrijf  over politieke dynamiek bij Bureau Directeur Generaal, was ik als accountmanager betrokken bij projecten in Noord-Nederland, werkte ik aan product- en strategieontwikkeling bij de beleidsdirectie, zette ik de afdeling marketing en accountadvisering op en gaf hier enkele jaren leiding aan. Later, als projectleider online kennisnetwerken bij expertisecentrum aanbesteden PIANOo, raakte ik vertrouwd met het opbouwen van kennisnetwerken en het begeleiden van bijeenkomsten. Deze ervaringen, aangevuld met opleidingen bv op het gebied van creatief denken, coaching, denkadviseren en mediation benut ik als programmamanager bij Neerlands diep.

Kracht van Neerlands diep

De deelnemers aan onze programma’s trekken één à twee jaar met elkaar op. Stuk voor stuk gemotiveerde mensen die een band met elkaar opbouwen en ook na de programma’s elkaar blijven zien en praten over hun vak. De kruisbestuiving tussen wat men meebrengt uit de verschillende organisaties is op zich al verrijkend, daar komt de uitwisseling van de enorme kennis en ervaring die deze mensen zelf inbrengen bij en de inzichten die onze gasten uit wetenschap en praktijk ons aanreiken. Bij elkaar een prachtige voedingsbodem voor de ontwikkeling van publieke leiders van bouw- en infraprojecten.

Alijd werkt 26 uur per week voor Neerlands diep.