Team

Jaap Verhoeven

Wat ik doe

Ik ben programmamanager bij Neerlands diep en vanuit die rol betrokken bij diverse programma’s en activiteiten.

Mijn achtergrond

Ik heb een Economisch-Juridische achtergrond. Ooit begonnen bij Binnenlandse Zaken en via het ministerie van VROM uiteindelijk bij Rijkswaterstaat beland. Ik heb gewerkt als organisatie adviseur, interim-, project- en programmamanager. Als interimmanager heb ik op diverse plekken binnen de Rijksdienst gewerkt. Daarnaast ben ik altijd actief geweest als teamcoach en -begeleider.

Rode draad in mijn werk is verandering, samenwerken en het bieden van inzicht en hulp daarbij. Ik ben betrokken, maar neem niet over. Ik ben ervan overtuigd dat verandering uit mensen zelf komt en eigenaarschap voor de opgave is daarbij essentieel.

Kracht van Neerlands diep

Ik zie Neerlands diep als een spin in het web. In verbinding met de praktijk, de opgaven, de organisaties, de wetenschap, zit die spin op een schat aan informatie en kennis. En het is de kunst om vanuit die positie een nuttige bijdrage te leveren aan al diegenen die zich binnen het web bevinden en hen met elkaar in verbinding te brengen en van en met elkaar te laten leren.