Team

Marjan Lont

“Neerlands diep wil het beste van projectmanagers en hun team naar boven halen om meer inzicht te krijgen in eigen normen, waarden, overtuigingen en motieven van jezelf en van anderen en daardoor van elkaar te leren”

Wat ik doe

Ik ben programmamanager van het Kernprogramma. Het Kernprogramma is opgebouwd rond vijf kerngebieden; Projectmanagement, Procesmanagement, Politiek & bestuur, leiderschap en persoonlijke effectiviteit. Rond deze vijf Kerngebieden worden een aantal theoretische modellen aangereikt die de projectmanagers kunnen doorvertalen naar hun praktijk situatie. Thema’s die belangrijk zijn: meervoudig kijken, zelfreflectie, het herkennen van patronen, op zoek naar zwakke signalen, herkaderen, je oordeel kunnen uitstellen en zaken respectvol aan de orde stellen.

Mijn achtergrond

Zelf heb ik een onderwijskundige achtergrond. Bij Neerlands diep vind ik het een eer om de persoonlijke groei van de deelnemers te mogen meemaken. Wat ik ook goed vind, is dat we uitgaan van de waarderende aanpak, een belangrijke waarde voor ons programma, waarbij we uitgaan van de positieve intentie en kwaliteiten van jezelf en van de ander. Deze insteek straalt ook af op onze eigen werkvloer en heeft een prettige sfeer als gevolg.

Kracht van Neerlands diep

Ik denk dat de kracht van Neerlands diep vooral zit in het unieke leerproces voor de projectmanagers. Het is toch bijzonder dat professionals zich in een vertrouwde leeromgeving kunnen begeven, waar ze in contact komen met collega’s met vergelijkbare werkervaring, maar van een ander project. Zo blijft er meer kennis behouden en kunnen ze ervaringen met elkaar delen. Ik zie de projectmanagers gedurende de programma’s groeien en anders naar zaken gaan kijken. Dat is een mooie winst.

Marjan werkt 36 uur per week voor Neerlands diep.