Team

Steven van Luipen

“Ik zoek naar de ‘vonk’, het moment van enthousiasme als mensen zien dat online kennisuitwisseling echt werkt”

Wat ik doe

Als trekker van het traject ‘Online kennisdelen’ neem ik het voortouw in het vinden van de condities om online kennisuitwisseling en leren echt te laten werken voor onze achterban. Hiertoe start ik onder andere experimenten. De collega’s van Neerlands diep bieden me hierbij inspiratie en stimulans. Bij ieder van hen zie ik een drive om te experimenteren en elkaar verder te brengen vanuit de eigen expertise en ervaring. Kennis delen is in het team van Neerlands diep een vanzelfsprekende zaak, en dat helpt erg om dit thema verder te brengen.

Achtergrond

Sinds 2009 werk ik in het domein van de ruimtelijke ontwikkeling, voor projecten in onder meer water, gebiedsontwikkeling, mobiliteit, en infra- en bouwprojecten. Vanaf dat jaar ben ik begonnen voor zowel King als RPA dat nu is samengevoegd tot Neerlands diep. Ik neem ook ervaring mee van andere projecten van voor die tijd, maar met de ruimtelijke ontwikkeling heb ik vanuit mijn opleiding planologie toch de meeste affiniteit.

Kracht van Neerlands diep

Het boeit mij hoe je online middelen en sociale media slim in kunt zetten om professionals hun kennis te laten delen en te leren. Mensen daar de waarde én het plezier van laten inzien, dat zie ik als een permanente uitdaging. Daarvoor moet je dicht bij de praktijk blijven en online leren combineren met fysieke ontmoetingen. Ik merk altijd dat mensen enthousiast worden als ze zien dat het echt werkt en dat veroorzaakt bij mij ook die ‘vonk’. Ik zie ook dat online leren en kennisuitwisseling steeds belangrijker wordt. Soms lijkt het echter alsof die ontwikkeling wat langzamer gaat in de wereld van de grote projecten. Ik vind het mooi dat Neerlands diep de waarde van dit onderwerp volledig erkent.

Steven werkt gemiddeld 1,5 dag per week voor Neerlands diep. Geen vaste dagen, maar flexibel, passend bij de netwerkorganisatie die Neerlands diep is.