Team

Ellen Visser

“Als directeur van Neerlands diep is mijn belangrijkste rol ervoor te zorgen dat het een door de partners en deelnemers gedragen netwerk blijft. Dat inspeelt op hun leerbehoefte in het hier en nu en weet te anticiperen op de behoefte van morgen.”

Mijn achtergrond

Van oorsprong ben ik Neerlandicus. Daar waar overheid en bedrijfsleven elkaar ontmoeten voel ik me thuis. Of het nu over innovatie, internationale handel of bouw- en infrastructuur gaat, ik streef altijd naar samenwerking en kennisdeling. Ik heb tien jaar met veel liefde voor het ministerie van Economische Zaken gewerkt, daarna heb ik mijn hart verpand aan de wereld van de bouw- en infrastructuur. Ik vind dat een intrigerende wereld: in ons streven de omgeving mooier, beter en veiliger te maken moeten we die eerst juist verstoren. Met onze projecten en programma’s dringen we binnen in de dagelijkse belevingswereld van mens en dier, we kunnen hun wereld maken, en ook breken. In dat spanningsveld komt iedere project-/programmamanager en publieke opdrachtgever terecht en ik zie het als onze plicht om hier het beste uit te halen. Ik vind het dan ook een voorrecht om daar met Neerlands diep een bijdrage aan te kunnen leveren.

Kracht van Neerlands diep

Neerlands diep heeft prachtige programma’s en activiteiten die hoog staan aangeschreven. Maar het belangrijkste is dat deze bijdragen aan de ambitie van de zeven partners: het bereiken van (nog) beter publiek opdrachtgeverschap via een gezamenlijk kennisnetwerk waarin zij ervaringen delen, van elkaar leren en zich persoonlijk kunnen ontwikkelen.