Nd Teamleren

Projectmanagementteams van bouw- en infrastructuurprojecten staan voor steeds complexere opgaven. Niemand begrijpt dit beter dan collega’s van andere teams. Zij kunnen jouw team helpen bij de issues waar jullie mee te maken hebben en omgekeerd. Met Nd Teamleren faciliteren wij dit. In het programma trekken drie verschillende teams, in een vergelijkbare fase van ontwikkeling, gedurende ongeveer een jaar samen op om elkaar te helpen en om te leren van elkaar. Je neemt tijdens de bijeenkomsten even afstand van de dagelijks hectiek om te kunnen reflecteren en te leren waar jullie staan en wat er nodig is.

Voor wie?

 • Jullie zijn nieuwsgierig en willen graag leren van vakgenoten.
 • Jullie staan ervoor open om collega’s te laten leren van jullie kennis en ervaringen.
 • Jullie beschikken over voldoende gevoel voor urgentie om de benodigde tijd te willen vrijmaken.
 • Jullie project behoort tot het projectennetwerk van Neerlands diep.

Wij spraken Paul Janssen, projectdirecteur van de Rotterdamsebaan in Den Haag, die samen met zijn team deelnam aan Nd Teamleren. Wij vroegen hem hoe het is om samen met andere projecten in zo’n programma te zitten?

“Dat is natuurlijk een belangrijke meerwaarde, anders loop je de kans een beetje te gaan zitten navelstaren als team. De kijk van andere teams uit verschillende organisaties houdt je juist scherp. We doen allemaal hetzelfde, maar net even anders. Door daar gezamenlijk naar te kijken zorg je ervoor dat je niet allemaal opnieuw het wiel uitvindt. En je verruimt tegelijkertijd je blikveld doordat je voor hetzelfde probleem verschillende oplossingsrichtingen naast elkaar legt.’ Lees hier het hele interview.”

Inhoud

Binnen Nd Teamleren leren drie projectmanagementteams van verschillende organisaties gedurende een jaar van elkaars kennis en ervaringen. Nd Teamleren combineert het beste van de individuele programma’s en de teamreflectiebijeenkomsten van Neerlands diep. Daarbij is er geen vooraf vastgesteld programma. Actuele casussen en de behoeften van de deelnemende teams bepalen de invulling van Nd Teamleren. Wel gelden de onderstaande uitgangspunten:

 • De deelnemende teams zijn aan elkaar gewaagd; men kan wederzijds van elkaar leren.
 • Neerlands diep helpt bij creëren van een veilige en vertrouwde omgeving, ontwikkelt het programma in samenspraak met de deelnemers en begeleidt de bijeenkomsten. De wensen en de behoeften van de deelnemende teams staan daarbij centraal.
 • We zoeken steeds het vraagstuk wat het meest leeft bij de deelnemende projecten en stemmen daar het programma op af. Wat nú aandacht vraagt is dus leidend.
 • Is er verdieping nodig rondom een thema of vraagstuk? Dan zorgen we voor inspirerende sprekers uit wetenschap en praktijk.
 • De teams ontmoeten elkaar vier keer per jaar tijdens een 24-uurs bijeenkomst met overnachting (van middag tot middag). Tijdens drie van deze bijeenkomsten wordt er vooraf een projectbezoek georganiseerd door een van de deelnemende projecten.
 • Tijdens deze bijeenkomsten ligt de nadruk op reflectie op thema’s die belangrijk zijn om te voldoen aan de projectopgave.
 • Tussen deze bijeenkomsten ontmoet een selectie van deelnemers elkaar op verzoek om actuele en urgente thema’s te bespreken. Dit gebeurt tijdens georganiseerde ‘tussendoortjes’, bilateraal overleg of door middel van webinars of andere vormen van online kennisdelen. We zetten dus een mix in van online en offline (blended) leren.

Facts

 • 3 projectteams uit verschillende organisaties
 • 4 bijeenkomsten en een terugblikmoment
 • Bijeenkomsten in beginsel geprogrammeerd op twee dagen van lunch tot en met lunch
 • 3 projectbezoeken
 • Meerdere contactmomenten (on- en offline) tussendoor

De bijeenkomsten vinden op diverse locaties in het land plaats en zijn altijd inclusief maaltijden en overnachting. De locaties zijn plekken waar je in alle rust en ruimte van gedachten kunt wisselen met de andere deelnemers aan Nd Teamleren.

 

Informatie en aanmelden

Meer weten over Nd Teamleren of je team aanmelden? Programmamanager Hélène Kleijne helpt je graag verder. Je kunt Hélène bereiken via Helene@neerlandsdiep.nl of 06-52 59 66 88. Jaarlijks start een nieuwe groep met Nd Teamleren.

 • Hélène Kleijne
 • Programmamanager & teamcoach