De Verbinders (samen met de markt)

Projecten binnen Budget opleveren, conform de afgesproken Eisen, met tevreden Stakeholders en binnen de voorgenomen Tijdsplanning (“BEST for project”): het is binnen de bouwsector nog altijd dé uitdaging. Geen enkele partij kan dit in zijn eentje voor elkaar krijgen. Om die maatschappelijke opgave te realiseren en de bijbehorende projecten succesvol af te ronden, is het noodzakelijk om zoveel mogelijk samen te werken volgens de leidende principes uit de Marktvisie. Verbetering komt alleen tot stand in onderlinge verbinding met elkaar. Daarom hebben verschillende partijen uit de sector de handen ineengeslagen en BOB en Neerlands diep gevraagd om het uitdagende ontwikkelprogramma De Verbinders op te zetten.

 

Hardnekkig vraagstuk

Uitgangspunt voor het ontwikkelprogramma De Verbinders is dat deelnemers leren om een duurzame verandering aan te brengen rond een “hardnekkig” vraagstuk uit de eigen praktijk. Door het in de praktijk te doorlopen van het proces om tot die duurzame verandering te komen, leer je deze werkwijze zelf in te zetten.

Naast het beter doorgronden van vraagstukken en het identificeren van veranderpotentieel, leer je veranderprocessen te structureren, organiseren, conditioneren, experimenteren en in de praktijk te oefenen met de nieuw aangeleerde vaardigheden. Daarom besteedt het ontwikkelprogramma veel aandacht aan het betrekken van sleutelspelers die een cruciale rol spelen in het ingebrachte vraagstuk. Deelnemers vormen met alumni en toekomstige deelnemers een netwerk dat als katalysator zal blijven werken aan het continu verbeteren van de bouwsector, geheel in lijn met het gedachtengoed uit de Marktvisie.

 

Ontwikkelgroepen

In het ontwikkelprogramma De Verbinders wordt gewerkt met zogenaamde ontwikkelgroepen.  Een ontwikkelgroep bestaat uit drie deelnemers die allemaal op een sleutelpositie werkzaam zijn binnen hetzelfde project. Elk van de drie deelnemers vertegenwoordigt één van de partijen uit de zogenaamde projectdriehoek: opdrachtgever, aannemer en ingenieursbureau. In de eerste twee edities van het programma is ruimte voor vijf ontwikkelgroepen per editie.

Meer weten?

Wil je meer weten over het programma De Verbinders en hoe je je kan aanmelden? Kijk dan op www.deverbinders.nu.

  • Maarten Kraneveld
  • Programmamanager