Nd Top

Je bent een toonaangevende speler in de wereld van de publieke bouw- en infrastructuurprojecten. Je draagt graag bij aan de ontwikkeling van projectmanagement in brede zin. En je vind het belangrijk te reflecteren op jouw leiderschapsrol in het publieke domein. Binnen Nd Top, het executive programma van Neerlands diep, scheppen we de condities waarin jij deze doelen kunt verwezenlijken.

Voor wie?

 • Je bent projectdirecteur, programmadirecteur of lijndirecteur projectmanagement van bouw- of infraprojecten in het publieke domein.
 • Je bent een invloedrijke speler in je eigen organisatie en in het werkveld.
 • Je bent gedreven het vak projectmanagement en jezelf te blijven ontwikkelen en je kennis over projectmanagement over te dragen.
 • Je bent zeer ervaren (minimaal 15 jaar relevante ervaring) en werkt voor een van de partners van Neerlands diep.

Bij Nd Top is plek voor 12 deelnemers. Neerlands diep stelt de deelnemersgroep zorgvuldig en evenwichtig samen. Deelnemers zijn van gelijkwaardig niveau, maar brengen verschillende kennis en ervaring in. Je bent op zoek naar reflectie op je eigen rol, het vak en de bredere context. Er is geen onderlinge hiërarchische werkrelatie tussen jou en een van de deelnemers.

Ervaring deelnemer

Guido Hagemann ,destijds werkzaam bij  Rijkswaterstaat, nam deel aan de tweede editie van Nd Top. Hij maakte in anderhalf jaar tijd een ingrijpende ontwikkeling door. “De casussen zijn verschillend, de werkgevers en de persoonlijkheden eveneens, maar toch loop je tegen vergelijkbare vraagstukken aan. Hoe om te gaan met de markt, hoe pak je belemmeringen in de interne organisatie aan? Binnen het programma trek je in een challengegroepje intensief op met twee andere deelnemers. Ik heb aansluiting gezocht bij Alex Vermeulen van toen Rijksvastgoedbedrijf en Tjeerd Roozendaal, destijds van de gemeente Amsterdam, nu werkzaam bij Rijkswaterstaat. Heel andere persoonlijkheden dan ikzelf, maar juist daardoor heb ik veel van hen geleerd.” Lees hier het hele interview.

“De grootste verrassing was de samenstelling van de groep. Allemaal zeer stevige en ervaren mensen, die enorm gretig zijn om te leren.”

Alex Vermeulen

Inhoud

Nd Top is een executive programma voor deelnemers die op zoek zijn naar verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling en die willen bijdragen aan de ontwikkeling van het vak projectmanagement in brede zin. Voor mensen die ‘aan het stuur’ zitten en die beweging kunnen brengen. En samen willen bouwen aan een stevig netwerk.

De programmamanagers stemmen de individuele vraagstukken van de deelnemers, de gasten en de werkvormen zorgvuldig op elkaar af. Het is een interactief programma waarin veel ruimte is voor eigen casuïstiek, verdieping en ontwikkeling van het eigen leiderschap.

Nd Top bestaat uit acht bijeenkomsten van twee dagen. Er komen op hoofdlijnen vier thema’s aan de orde: persoonlijk leiderschap, publiek leiderschap, organisatie leiderschap en vakmatig leiderschap. Vanuit deze thema’s werken we aan:

 • het verruimen van je perspectief op leiderschap bij publieke bouw- en infraprojecten en jouw eigen rol daarin;
 • het verruimen van je handelingsrepertoire;
 • bewustwording over jouw bijdrage aan vernieuwing
 • het overdraagbaar maken van je kennis;
 • reflectie op je persoonlijke vraagstukken;
 • het vormen van een stevig, lerend netwerk met collega’s van gelijkwaardig niveau binnen het eigen werkveld.

Prominente sprekers

We nodigen prominente en inspirerende gasten rond de vier thema’s uit. Dit zijn wetenschappers, bestuurders, experts en professionals uit andere sectoren.

Programma op maat

Elke Nd Top is uniek. We snijden het programma maximaal toe op de behoeften van jou en de andere deelnemers. We bouwen daarin voort op eerdere ervaringen rondom de ‘werkzame bestanddelen’ van dit programma, de thema’s die in de partnerorganisaties aan de orde zijn en ons uitgebreide netwerk van gasten uit de wereld van de praktijk en de wetenschap. De deelnemers aan het programma zijn afkomstig van onze verschillende partnerorganisaties. Dit zorgt voor diversiteit én herkenbaarheid van de vraagstukken.

“Nd Top heeft mij enorm veel gebracht: persoonlijke ontwikkeling, maar ook de ervaringen met de andere deelnemers. Ik zie bij andere deelnemers dat het ook een voor hen een turn-around moment is.”

Jan-Cees Blok, projectdirecteur bij de gemeente Rotterdam

Reflectie

Je leert tijdens Nd Top niet alleen van de inhoudelijke thema’s; je leert ook  van de andere deelnemers en zij leren van jou. Bij elke Nd Top formeren we drietallen. De deelnemers aan ieder drietal zien elkaar tijdens en tussen bijeenkomsten en richten zich met name op de eigen vraagstukken. Halverwege het programma heb je een tussengesprek met de programmabegeleiding van Neerlands diep. We sluiten het programma af met een “reisverslag”: een reflectie op jouw ontwikkeling binnen Nd Top. Dit reisverslag deel je met de groep.

“Doordat je dit traject niet alleen doet, maar met 12 collega’s, merk ik dat de nieuwe inzichten die het oplevert ook veel talrijker zijn. Ik doorloop niet alleen mijn eigen programma, maar doorleef ook de ontwikkeling van de anderen.”

Jack Amesz, directeur Ingenieursbureau Den Haag

Programmamanagers over Nd Top

Alijd Bunge, programmamanager van Neerlands diep, organiseert en begeleidt Nd Top samen met hoogleraar en executive coach Yvonne Burger.

Alijd Bunge over Nd Top: “In mijn loopbaan als productontwikkelaar, verbinder, leider, coach en programmamanager binnen de publieke sector draag ik met veel plezier bij aan de ontwikkeling van mensen, organisaties en netwerken. Ik breng graag verschillende perspectieven samen om nieuwe ideeën te (helpen) ontwikkelen. Dit leidde er o.m.  toe dat ik een toolkit op de markt bracht rondom creatief denken. Het scheppen van condities waarin mensen willen en kunnen reflecteren op hun rol en hun vak heeft mijn grote belangstelling en aandacht. In dit programma komt dat allemaal bij elkaar. Binnen Neerlands Diep ben ik de verantwoordelijke programmamanager voor Nd-Top”.

 

Yvonne Burger

Yvonne Burger over Nd Top: “Ik werk met veel plezier aan leiderschapsontwikkeling. In mijn loopbaan als hoogleraar, organisatieadviseur, toezichthouder en executive (team)coach werk ik in de top van de publieke en private sector aan individuele ontwikkeling, team- en organisatieontwikkeling. Mijn bijdrage is erop gericht om de ‘menselijke maat’ in organisaties terug te brengen. Waardoor de samenwerking verbetert en de organisatie als geheel effectiever wordt. In mijn werk staat een aantal kernwaarden centraal, namelijk: respect, compassie, openheid, dienstbaarheid, gelijkwaardigheid en ontwikkeling. (www.yvonneburger.nl)

Lees hier het hele interview met Yvonne.

 

Facts

 • 8 bijeenkomsten op diverse locaties in het land; altijd inclusief diner en overnachting
 • 2 dagen per bijeenkomst
 • Tussentijdse support & challenge groepen
 • Circa 18 maanden
 • 100% aanwezigheid vereist
 • Certificaat bij afronding
 • Na afloop toetreden tot Neerlands diepgang

Informatie en aanmelden

Wil je meer weten over de inhoud en achtergrond van Nd Top? Neem dan contact op met programmamanager Alijd Bunge via alijd@neerlandsdiep.nl of 06–13 26 88 35. Op dit moment loopt er een Nd Top programma, de bijeenkomsten vinden plaats op:

 • 20/21 juni 2022 | bijeenkomst 1
 • 22/23 september 2022| bijeenkomst 2
 • 24/25 november 2022 | bijeenkomst 3
 • 2/3 februari 2023 | bijeenkomst 4
 • 30/31 maart 2023 | bijeenkomst 5
 • 8/9 juni 2023| bijeenkomst 6
 • 21/22 september 2023| bijeenkomst 7
 • 23/24 november 2023 | bijeenkomst 8

Intake

Selectie van de kandidaten geschiedt door het bestuur van de eigen organisatie. De uitnodiging voor het aanmelden van deelnemers wordt januari 2022 verstuurd. Het programmamanagement van Nd Top is verantwoordelijk voor een evenwichtige en gelijkwaardige samenstelling van de groep. Deze toets wordt gedaan nadat alle aanmeldingen ontvangen zijn.

Ben je toegelaten tot Nd Top? Dan voeren we voorafgaand aan de eerste bijeenkomst een intakegesprek met je. Doel van dit gesprek is kennismaken, informatie geven over het programma en verkennen welk eigen vraagstuk jij mee wilt nemen in het programma.

PE punten

Het certificaat waarmee je de leergang afrondt heeft een geldigheid van twee jaar. Dit kun je telkens met twee jaar verlengen door te blijven investeren in je eigen ontwikkeling en je kennis overdraagbaar te maken. PE punten representeren de tijd die je hierin investeert. Bij 25 PE-punten (50 uur) in twee jaar, wordt je certificaat verlengd.

 • Alijd Bunge
 • Programmamanager