Nd Top

Je bent een toonaangevende speler in de wereld van de publieke bouw- en infrastructuurprojecten. Je draagt graag bij aan de ontwikkeling van maatschappelijke opgaven in brede zin. En je vindt het belangrijk te reflecteren op jouw leiderschapsrol in het publieke domein. Binnen Nd Top, het executive programma van Neerlands diep, scheppen we de condities waarin jij deze doelen kunt verwezenlijken.

Voor wie?

Nd Top is het programma voor deelnemers die op zoek zijn naar verdere persoonlijke en professionele ontwikkeling en die willen bijdragen aan de professionaliteit en vernieuwing van publieke bouw- en infraprojecten in brede zin. Voor mensen die ‘aan het stuur’ zitten en die beweging kunnen brengen. En samen willen bouwen aan een stevig netwerk.

 • Je bent projectdirecteur, programmadirecteur of lijndirecteur van bouw- of infraprojecten in het publieke domein
 • Je hebt een dermate hoog niveau van kennis, vaardigheden, statuur en persoonlijkheid dat je het speelveld van de ruimtelijke opgaves overziet en erin kunnen acteren.
 • Je bent gedreven om te reflecteren op je rol als publiek leider, je toegevoegde waarde in de eigen organisatie en om een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van Nederland.
 • Je bent bereid bij te dragen aan het leernetwerk van Neerlands diep, zowel binnen als buiten Nd Top.
 • Je bent zeer ervaren (minimaal 15 jaar relevante ervaring) en werkt voor een van de partners van Neerlands diep.

Bij Nd Top is plek voor 12 deelnemers. Neerlands diep stelt de groep zorgvuldig en evenwichtig samen. De deelnemers aan het programma zijn afkomstig van onze verschillende partnerorganisaties. Dit zorgt voor diversiteit én herkenbaarheid van de vraagstukken. Deelnemers zijn van gelijkwaardig niveau, maar brengen verschillende kennis en ervaring in. Er is geen onderlinge hiërarchische werkrelatie tussen jou en een van de andere deelnemers.

Ervaring deelnemer

“Als publiek leider bevind je je dagelijks in een uitdagende en complexe omgeving, waarbij je werkt aan belangrijke vraagstukken in de samenleving. Er komt in zo´n functie veel op je af en er is altijd veel te leren in hoe je dat doet, hoe je bijvoorbeeld handelt als het stormt. Het Topprogramma van Neerlands Diep biedt hier de handvatten voor, door te mogen leren in een groep met nieuwsgierige mensen die dezelfde uitdaging hebben, door geïnspireerd en uitgedaagd te worden door sprekers die je eigen denken en handelen verder oprekken en door de goede begeleiders die treffend inspelen op de behoeften van ons als deelnemers. Voor mij was dit een onmisbare ervaring waar ik nu en in de toekomst veel uithaal.”

– Marjolijn van de Zandschulp. Hoofdingenieur-directeur RWS. Deelnemer Nd Top 2022-2023

Inhoud

De programmabegeleiding van Nd Top stemt de persoonlijke onderzoeksvragen van eenieder en dat wat speelt in de context van de deelnemers zorgvuldig af met een op maat gemaakt programma. Elk Topprogramma is daardoor anders. Gastsprekers brengen perspectieven in die de deelnemers uit de dagelijkse manier van kijken halen. Deelnemers maken de denkslag van deze andere perspectieven naar de invulling van hun eigen rol. Ook is er aandacht voor ervaringsgericht leren. In Nd Top is veel ruimte voor eigen casuïstiek, verdieping, perspectiefverbreding en doorontwikkeling van het eigen leiderschap.

Nd Top bestaat uit acht bijeenkomsten van twee dagen. Er komen op hoofdlijnen vier thema’s aan de orde: persoonlijk leiderschap, publiek leiderschap, organisatie leiderschap en vakmatig leiderschap. Vanuit deze thema’s werken we aan:

 • Het verruimen van je perspectief op publiek leiderschap en jouw eigen rol daarin;
 • Het verruimen van je handelingsrepertoire;
 • Bewustwording over jouw bijdrage aan verandering, vernieuwing
 • Reflectie op je persoonlijke vraagstukken;
 • Het overdraagbaar maken van je kennis;
 • Het vormen van een stevig, lerend netwerk met collega’s van gelijkwaardig niveau binnen het eigen werkveld.

Prominente sprekers

We nodigen prominente en inspirerende gasten uit. Dit zijn hoogleraren, onderzoekers, bestuurders, experts en professionals uit andere sectoren, zoals bijvoorbeeld filosofen, mensen uit culturele sector en leiders in het (semi) publieke domein. De programmamanagers van Nd Top beschikken over een zeer uitgebreid netwerk.

Reflectie

Je leert tijdens Nd Top niet alleen van de inhoudelijke thema’s; je leert ook  van de andere deelnemers en zij leren van jou. Bij elke Nd Top formeren we drietallen. De deelnemers aan ieder drietal zien elkaar tijdens en tussen bijeenkomsten en richten zich met name op de eigen vraagstukken. Halverwege het programma heb je een tussengesprek met de programmabegeleiding van Neerlands diep. We sluiten het programma af met een “reisverslag”: een reflectie op jouw ontwikkeling binnen Nd Top. Dit reisverslag deel je met de groep.

Programmamanagers over Nd Top

Alijd Bunge, programmamanager van Neerlands diep, organiseert en begeleidt Nd Top samen met hoogleraar en executive coach Yvonne Burger.

Alijd Bunge: “Als creator, verbinder en coach en draag ik met veel plezier bij aan de ontwikkeling van mensen, organisaties en netwerken. Ik breng graag uiteenlopende perspectieven samen om nieuwe ideeën en nieuw gedrag in gang te (helpen) zetten. Het scheppen van condities waarin mensen willen en kunnen reflecteren op hun vak en in het bijzonder op hun rol als publiek leider heeft mijn grote belangstelling. Als verantwoordelijk programmamanager bij Neerlands Diep kijk ik met open, onderzoekende blik en ontwerp, organiseer en begeleid ik Nd Top zorgvuldig en met aandacht voor deelnemers en gasten.”

Yvonne Burger

“Yvonne Burger: “Ik werk met veel plezier aan leiderschapsontwikkeling. In mijn loopbaan als hoogleraar, organisatieadviseur, toezichthouder en executive (team)coach werk ik in de top van de publieke en private sector aan individuele ontwikkeling, team- en organisatieontwikkeling. Mijn bijdrage is erop gericht om de ‘menselijke maat’ in organisaties terug te brengen. Waardoor de samenwerking verbetert en de organisatie als geheel effectiever wordt. In mijn werk staat een aantal kernwaarden centraal, namelijk: respect, compassie, openheid, dienstbaarheid, gelijkwaardigheid en ontwikkeling.”

Yvonne Burger, www.yvonneburger.nl

“In het topprogramma ontmoet je interessante collega’s uit de infrawereld die met vergelijkbare opgaven bezig zijn. Geïnspireerd door externe deskundigen verken je samen de maatschappelijke context van je werk, maar kijk je vooral naar je eigen rol hierin, als directeur, als mens”

– Erik Wagener, directeur Hoogwaterbeschermingsprogramma. Deelnemer Nd Top 2022-2023

Facts

 • 8 bijeenkomsten op diverse locaties in het land; altijd inclusief diner en overnachting
 • 2 dagen per bijeenkomst
 • Tussentijdse support & challenge groepen
 • Circa 18 maanden
 • 100% aanwezigheid vereist
 • Certificaat bij afronding
 • Na afloop toetreden tot Neerlands diepgang

Informatie en aanmelden

Wil je meer weten over de inhoud en achtergrond van Nd Top? Neem dan contact op met programmamanager Alijd Bunge via alijd@neerlandsdiep.nl of 06–13 26 88 35. In het voorjaar van 2024 start er weer een Topprgramma, de bijeenkomsten vinden plaats op:

 • 13/14 juni 2024 | bijeenkomst 1
 • 12/13 september 2024| bijeenkomst 2
 • 21/22 november 2024 | bijeenkomst 3
 • 16/17 januari 2025 | bijeenkomst 4
 • 27/28 maart 2025 | bijeenkomst 5
 • 19/20 juni 2025| bijeenkomst 6
 • 18/19 september 2025| bijeenkomst 7
 • 20/21 november 2023 | bijeenkomst 8

Mijn twijfel vooraf bij ND-top bleek een kracht: de homogeniteit in functies en werkveld. We verstonden elkaar als vanzelf. De diversiteit kwam van de geschiedenissen en overtuigingen van de deelnemers en het veelkleurige pallet van gastsprekers. Zij hebben mijn denken verrijkt en mijn blik verruimd. Ik ben opgeladen om in mijn organisatie en de sector nieuwe impulsen te geven.
Marten Klein – Directeur Ingenieursbureau Gemeente Amsterdam

Intake

Selectie van de kandidaten geschiedt door het bestuur van de eigen organisatie. De uitnodiging voor het aanmelden van deelnemers is december 2023 verstuurd. Het programmamanagement van Nd Top is verantwoordelijk voor een evenwichtige en gelijkwaardige samenstelling van de groep. Deze toets wordt gedaan nadat alle aanmeldingen ontvangen zijn.

Ben je toegelaten tot Nd Top? Dan voeren we voorafgaand aan de eerste bijeenkomst een intakegesprek met je. Doel van dit gesprek is kennismaken, informatie geven over het programma en verkennen welk eigen vraagstuk jij mee wilt nemen in het programma.

PE punten

Het certificaat waarmee je de leergang afrondt heeft een geldigheid van twee jaar. Dit kun je telkens met twee jaar verlengen door te blijven investeren in je eigen ontwikkeling en je kennis overdraagbaar te maken. PE punten representeren de tijd die je hierin investeert. Bij 25 PE-punten (50 uur) in twee jaar, wordt je certificaat verlengd.

 • Alijd Bunge
 • Programmamanager