Nd Spiegel

Doen we nog de goede dingen? En doen we die dingen nog goed? Op deze en andere vragen kan de Spiegel van Neerlands diep antwoord geven. Met de Nd Spiegel leg je met behulp van collega’s van andere projecten de sterke en zwakke punten van je project bloot. Zodat je waar nodig tijdig de koers kunt verleggen. Een Nd Spiegel is ook nuttig aan het eind van het project. De insteek van zo’n evaluatie Spiegel is om opgedane kennis en ervaringen te delen met andere projecten. Zij hoeven dan niet opnieuw het wiel uit te vinden.

Voor wie?

De Nd Spiegel is beschikbaar voor alle project-, programma- en contractteams die deel uitmaken van het netwerk van Neerlands diep.

Ervaring deelnemers

Wij spraken Kasper Nipius, hoofd van de afdeling bouwprojecten bij waterschap Brabantse Delta, over wat hij tijdens diverse Spiegels heeft opgestoken. De Nd Spiegels doen bijzonder veel en veel bijzonders, aldus Kasper. In dit uitgebreide interview deelt hij zijn ervaringen.

Ook het project Vernieuwing Leidseplein deed ervaring op met de Nd Spiegel. “In Amsterdam hechten we aan het organiseren van tegenspraak voor onze projecten”, vertelt projectmanager Jaco Perlot. “Met een project als Vernieuwing Leidseplein zijn miljoenen euro’s gemeenschapsgeld gemoeid. Reden genoeg om eens te kijken of er nog blinde vlekken zijn. De Nd Spiegel sprak me meteen aan. Collega’s van andere projecten kijken kritisch hoe je als team functioneert. Daarbij komen ook onderwerpen als cultuur en organisatie aan bod, die vaak onderbelicht blijven bij andere methodieken.” Lees hier het complete artikel.

 

Inhoud

Een Nd Spiegel opent met de zelfspiegel. Hierin nemen je team en eventuele sleutelfiguren eromheen zelf je project onder de loep. Collega’s uit het netwerk van Neerlands diep voeren vervolgens de collega spiegel uit. Op basis van diepte-interviews met jouw team en onderlinge discussie benoemen zij sterke en zwakke punten van het project. Tijdens de slotbijeenkomst spiegelen jouw team en de collega’s de bevindingen met elkaar. Deze dialoog leidt vaak tot verrassende inzichten en nuttige verbeterpunten. Die worden overzichtelijk samengebracht in een eindrapportage. We delen deze eindrapportage met het netwerk van Neerlands diep, zodat ook andere projecten hier hun voordeel mee kunnen doen. Dit gebeurt overigens alleen als het gespiegelde team hiermee akkoord gaat.

Bijzondere Spiegels

De Nd Spiegel is er niet alleen voor projecten, maar ook voor opdrachtgevers. Tijdens zo’n Opdrachtgevers Spiegel laat je je als intern opdrachtgever een dag lang spiegelen door opdrachtgevers en projectmanagers van andere projecten. Daarbij laat je vergezellen door jouw bestuurlijk opdrachtgever en een of twee projectmanager voor wie jij opdrachtgever bent. Verder behoren thematische Spiegels tot de mogelijkheden: bijvoorbeeld een ICT-spiegel. Het is ook mogelijk om één onderdeel van het projectmanagement nader te belichten: bijvoorbeeld de projectbeheersing.

“Ik vond het ontzettend inspirerend en leerzaam om zo uitgebreid gevoed te worden door mensen van dit kaliber. Al die ervaring en expertise bij elkaar om ons te helpen, dat voelde heel rijk. Een ervaring die ik iedereen van harte kan aanbevelen.”

Henrike Branderhorst, voormalig intern opdrachtgever bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Facts

  • Een Nd Spiegel duurt vier dagdelen en voor de deelnemers drie dagdelen.
  • Tijdens een Nd Spiegel komen tien perspectieven aan de orde: projectbeheersing, communicatie, systeemintegratie, cultuur, technische realisatie, politiek & bestuur, contractering, omgevingsmanagement, conditionering en organisatie & besturing.

Informatie en aanvragen

Meer weten over de Nd Spiegel of een Nd Spiegel aanvragen? Jaap Verkade helpt je graag verder. Je kunt Jaap bereiken via jaap@neerlandsdiep.nl of 06-55 19 55 91.

 

Nd Spiegelverslagen

Van de spiegels die wij afnemen maken we ook een verslag. Deze publiceren wij met goedkeuring van de deelnemers op onze website. Hier kan je spiegelverslagen van eerdere Nd Spiegels teruglezen.

  • Jaap Verkade
  • Programmamanager