Nd Opgave-impuls

Het realiseren van een project vraagt in deze tijd meer en meer om nauwe samenwerking met diverse partijen in de eigen organisatie, van andere organisaties en in de omgeving. Een project is vaker onderdeel van een bredere opgave, waardoor je als team te maken krijgt met de verschillende belangen en wensen van stakeholders in een complex veld. Dat vraagt om een andere aanpak qua samenwerking, communicatie en vertrouwen. De Nd Opgave-impuls helpt jullie beter samen te werken met het stakeholderveld en collectief eigenaarschap te creëren rond jullie opgave.

Sinds 2024 heet de Nd Transitiechallenge de ‘Nd Opgave-impuls’. Een naam die beter matcht bij dit programma. De methodiek en aanpak blijft gelijk.

OPBRENGSTEN EN DOELEN

Tijdens de Nd Opgave-impuls creëren jullie condities om concrete stappen te zetten in de realisatie van jullie project en opgave. Een uitdaging of vraagstuk rond jullie opgave staat centraal, waarbij je een impulsteam formeert met mensen uit je projectteam en directbetrokkenen van binnen en buiten je organisatie. We leren jullie het stakeholderveld in kaart te brengen, te mobiliseren en te activeren. Jullie krijgen daarvoor methodieken, tools en modellen aangereikt, reflectieopdrachten en inspiratie van gastsprekers.

Door mee te doen aan de Nd Opgave-impuls:

 • Krijgen jullie inspiratie en waardevolle inzichten over jullie opgave;
 • Krijgen jullie hulp om de opgave (versneld) te realiseren;
 • Vergroten jullie het oplossend vermogen van het team, versterken jullie het onderlinge vertrouwen en creëren jullie eigenaarschap;
 • Maken jullie methodieken, tools en andere benaderingen eigen;
 • Leren jullie van anderen met vergelijkbare opgaven;
 • Creëren jullie een podium of springplank voor meer zichtbaarheid, bijvoorbeeld binnen jullie eigen organisatie.

Bekijk hier de informatiesheet waarin we de essentie van het programma beschrijven.

“Je wordt uitgedaagd en geprikkeld om met je team het verschil te maken, leert je netwerk beter te benutten en creëert een nieuw netwerk. Deze impuls gun ik iedereen.”

Waldo Molendijk, Contractmanager Sterke Lekdijk
Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden

PROGRAMMA

Het traject duurt ongeveer een half jaar. Daarin gaan vijf à zes impulsteams parallel aan de slag, ieder rond hun eigen opgave. Zo leren jullie met en van elkaar. Inspiratiebijeenkomsten wisselen we af met online reflectiesessies. Op de volgende dagen staat de Nd Opgave-impuls 2024-2025 gepland:

Startsessie
do 5 sep | 9.00 – 17.00 uur + diner en overnachting
vr 6 sep | 9.00 – 17.00 uur
Online reflectiesessie
ma 30 sep | 9.00 – 11.00 uur
Inspiratiesessie
vr 11 okt | 9.00 – 17.00 uur
Online reflectiesessie
vr 1 nov | 9.00 – 11.00 uur
Inspiratiesessie met stakeholders
ma 18 nov | 9.00 – 17.00 uur + borrel
Slotsessie
ma 3 feb 2025 |  13.00 – 17.00 uur + borrel

In het proces wordt het bredere stakeholderveld betrokken op specifieke momenten; tijdens de inspiratiesessies, maar vooral tussen de sessies door.

VOOR WIE

De Nd Opgave-impuls is voor projecten die aangesloten zijn bij het projectennetwerk. Voor dit programma stel je een impulsteam samen van 4 tot 8 personen. Het team bestaat uit directbetrokkenen rondom de opgave. Denk aan: projectteamleden, beleidsmakers, beheerders en lijnmanagers vanuit jullie eigen organisatie aangevuld met vertegenwoordigers van andere stakeholders.

Complexe opgaven
Jullie hebben met jullie project of programma een complexe (maatschappelijke) opgave te realiseren. Een opgave kan veel vormen hebben, een bredere opgave in de organisatie of sector waar het project mee te maken heeft of een opgave in het project zelf. Een opgave kan gaan over verduurzaming of digitalisering, maar ook bijvoorbeeld over het omgaan met schaarste of werken volgens een programmatische of een gebiedsgerichte aanpak.

MEEDOEN

De Nd Opgave-impuls is geen vrijblijvend traject. Deelnemen betekent dat jullie je committeren aan het volgende:

 • Jullie formeren een team van 4 tot 8 personen waarmee jullie aanwezig zijn en werken aan de Nd Opgave-impuls;
 • Jullie benaderen minimaal één manager, leidinggevende of directeur om het impulsteam te ondersteunen en om, waar nodig, verbindingen te leggen met de moederorganisatie;
 • Jullie project is aangesloten bij het Nd Projectennetwerk. Neem voor informatie over een lidmaatschap van het Nd Projectennetwerk contact met ons op of lees hier meer.
 • Aanmelden kan tot en met 26 april 2024 per e-mail via steven@neerlandsdiep.nl.

Hebben jullie belangstelling om deel te nemen of willen jullie meer weten over de Nd Opgave-impuls? Neem dan contact op met programmamanager Steven van Luipen per e-mail via steven@neerlandsdiep.nl.

 • Steven van Luipen
 • Programmamanager