Nd Kern

Je hebt ruime ervaring als projectmanager. Jouw projecten worden complexer en meer allesomvattend. Dit vraagt een ontwikkeling van “hands on” projectmanagement naar een integrale benadering met aandacht voor van de projectomgeving en de projectstrategie. Daarmee is het kunnen zien en hanteren van meerdere werkelijkheden de rode draad van Nd Kern, het Kernprogramma van Neerlands diep.

Voor wie?

 • Je draagt op dit moment eindverantwoordelijkheid bij een project.
 • Jouw projecten worden complexer en meer allesomvattend.
 • Je hebt senioriteit en zeven tot vijftien jaar ervaring als projectmanager.
 • Je wilt je blijven ontwikkelen tot een effectievere projectmanager: professioneler op het persoonlijke, vakinhoudelijke, technische en organisatorische vlak.
 • Je beschikt over voldoende tijd en betrokkenheid om te participeren gedurende de hele doorlooptijd van het programma.
 • Je hebt een open en reflectieve instelling en wilt leren van andere deelnemers.
 • Je bent werkzaam bij een van de partners van Neerlands diep.

Bij Nd Kern is er plek voor 14 tot 16 deelnemers. We stellen de deelnemersgroep zorgvuldig en evenwichtig samen. De deelnemers zijn van gelijkwaardig niveau, maar brengen verschillende kennis en ervaringen in.

“Toen ik begon, had ik nergens tijd voor. Ik vroeg me serieus af hoe ik ook nog zo’n programma kon volgen. Maar tegen de tijd dat we bij het derde blok waren aangeland, was mijn agenda nog maar halfvol. Ik had geleerd om de dagelijkse gang van zaken over te laten aan de professionals in mijn team.”

Frans de Kock, projectmanager bij Rijkswaterstaat

 

Inhoud

Nd Kern telt tien seminars van drie dagen. Tussendoor zijn gesprekken met de programmamanager van Nd Kern en jouw leidinggevende, intervisies met collega deelnemers en een aantal individuele coaching sessies. Daarnaast ga je aan de slag met voorbereidende opdrachten, reflecties, een persoonlijke leervraag en/of een eigen experiment/onderzoek. De uitkomst van leervraag en/of experiment/onderzoek presenteer je aan het eind van het programma tijdens seminar 10.

Middels co-creatie snijden we Nd Kern toe op de behoeften van jou en de andere deelnemers. Co-creatie betekent jij en de andere deelnemende projectmanagers de inhoud deels vormgeven. De deelnemers zijn afkomstig van verschillende organisaties. Dit zorgt voor verrassende perspectieven, die de leerervaring vergroten.

Van doener tot professionele distantie

Projectmanagers zijn vaak resultaatgericht, gevormd in een doelgerichte cultuur. Naarmate je moet werken met langere planningstermijnen en met complexere projectinhoud in onduidelijkere context, neemt de factor onzekerheid toe. Je kunt effectiever worden wanneer je leert omgaan met onzekerheden en leert meer tijd te nemen alvorens tot handelen over te gaan. Ontvankelijkheid voor zwakke signalen en kijken vanuit verschillende gezichtspunten, zijn eveneens belangrijk. Het Kernprogramma stelt deze ontwikkeling centraal en helpt je een grote stap te maken in je professionele distantie.

De rode draad: vijf resultaatgebieden

Hoewel iedere Nd Kern anders is, zijn er vijf kerngebieden die terugkomen in het programma en die daarmee een rode draad vormen. Het gaat om persoonlijk functioneren, Leidinggeven aan het team, meesterschap in projectmanagement, managen van processen en politiek, bestuur en media. Op elk van deze resultaatgebieden krijg je tijdens Nd Kern bredere kennis en vaardigheden.

Seminars: inspiratie door experts

Het verbeteren en verfijnen van leiderschap en vakmanschap met gevoel voor politieke, bestuurlijke en maatschappelijke omgeving; daar draait het om in Nd Kern. Om dit te bewerkstelligen, werkt Neerlands diep samen met wetenschappers en senior projectmanagers. De inhoud van de seminars sluit nauw aan op de belevingswereld van jou en de andere deelnemers. Ze kan gedurende het programma steeds worden aangescherpt.

“Wat ik mooi vond aan het Kernprogramma is dat ervaren mensen uit het veld hun kennis brachten vanuit observatie. Dus niet: ‘Dit moet je doen’, maar: ‘Dit is wat ik zie in de wereld om je heen – verzin een list’. Bij andere opleidingen leer je vaak een kunstje. Bij Neerlands diep krijg je inzicht in de omgeving waarin je acteert.”

Bert Kassies, projectmanager van Spoorzone Groningen

Intervisie en coaching

De intercollegiale intervisie vindt plaats in de periodes tussen de seminars. In een groep van maximaal zes collega’s bespreek je actuele vraagstukken uit de praktijk. Samen vorm je een lerend netwerk. Daarnaast ondersteunt een coach je bij persoonlijke leervragen.

Ontwikkeling

Na de afronding van Nd Kern heb je een flinke ontwikkeling doorgemaakt:

 • Je weet effectief taaie vraagstukken om te buigen naar oplossingen. Je doet dat door operationele creativiteit, het bedenken van nieuwe wegen en wegnemen van belemmeringen.
 • Je hebt persoonlijke veerkracht en kunt omgaan met weerstanden en politieke spelletjes. Je weet macht en manipulaties te doorgronden en te neutraliseren.
 • Je beschikt over brede kennis en ervaring, waardoor je weet waar je het over hebt en snapt waar anderen het over hebben. Ook herken je onderliggende patronen, symptomen en patronen.
 • Je bedenkt als projectmanager niet alleen inhoudelijke oplossingen, maar weet die ook met deelnemende partijen te verbinden tot resultaat.
 • Je verschaft je toegang tot de macht en hebt invloed op hogere echelons. Je weet daardoor stagnaties in de besluitvorming te doorbreken.

“Nd Kern biedt projectmanagers verrijking en herijking. Wie dit programma afrondt, is voorbereid op de meest uitdagende projecten.”

Professor André Dorée, docent bij Nd Kern

 

Facts

 • 10 seminars
 • 3 dagen per seminar
 • Reflecties
 • Ruim 24 maanden
 • 450 contacturen
 • 180 zelfstudie-uren
 • 100% aanwezigheid vereist
 • Co-creatie
 • Intervisie en coaching
 • Eindopgave en oogstdocument
 • Certificaat bij afronding

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten vinden op diverse locaties in het land plaats en zijn altijd inclusief maaltijden en overnachtingen. De locaties zijn plekken waar je in alle rust en ruimte van gedachten kunt wisselen met de andere deelnemers aan Nd Kern.

 

Informatie en aanmelden

Wil je meer weten over de achtergrond en inhoud van Nd Kern? Neem dan contact op met programmamanager Marjan Lont via marjan@neerlandsdiep.nl of 06-13 26 53 28. Voor Nd Kern meld je je aan via jouw eigen organisatie.

Intake

Je verwoordt jouw motivatie en ambities in een Motivation Paper. Dit document vormt, samen met jouw cv, de basis voor het intakegesprek. In het intakegesprek ga je met de programmamanager van Neerlands diep na of deelname aan het Nd Kern voldoende rendement oplevert voor jezelf en jouw organisatie.

“Meteen had ik een goed gevoel bij dit programma. Het is professioneel, de onderdelen zitten goed in elkaar en er wordt ook veel van de deelnemers verwacht. De kick-off was serieus opgezet. Aan de sfeer merkte ik dat dit geen standaardcursus is, maar een gedegen vraaggestuurd programma: maatconfectie dus.”

Michel van Erk, projectmanager bij het Rijksvastgoedbedrijf

PE punten

Het certificaat waarmee je de leergang afrondt, heeft een geldigheid van twee jaar. Dit kun je telkens met twee jaar verlengen door blijvend te blijven investeren in je eigen ontwikkeling en je kennis overdraagbaar te maken. Persoonlijke Educatie (PE) punten representeren de tijd die je hierin investeert. Bij 25 PE-punten (50 uur) in twee jaar, kun je verlenging van het certificaat aanvragen.

Ben je deelnemer aan Nd Kern? Hier kan je direct naar het online portaal. 

 • Marjan Lont
 • Programmamanager