Nd Digitaal Leiderschap

De toenemende digitalisering van publieke bouw- en infraprojecten wordt een steeds belangrijker onderdeel van het werk van de projectmanager, of het nu gaat om de objecten, processen of omgeving. In het vernieuwde programma Nd Digitaal Leiderschap versterken we jouw digitale leiderschap. We helpen je om de technologie beter te begrijpen, te kunnen omarmen en uit te dragen en strategisch in te zetten om projecten, opgave en organisaties te versterken. Je onderzoekt hoe je met je stakeholders anders samenwerkt en leert hoe je jouw leiderschapsrol hierin nog beter kunt vervullen.

De noodzaak

De wereld van vandaag wordt gekenmerkt door een razendsnelle digitale revolutie, waarbij nieuwe mogelijkheden en daarbij behorende uitdagingen elkaar in hoog tempo opvolgen. Deze ontwikkelingen dringen ook door tot de bouw- en infrastructuursector, waar het cruciaal is om deze veranderingen te erkennen, proactief actie te ondernemen en een duidelijke visie te hebben op de te volgen koers. Hoe spannend en onzeker deze toekomst ook is.

“We bevinden ons in een brede digitale wereld, die we als grond, weg en waterbouwers, naar mijn mening, nog onvoldoende benutten. Ik wilde daarom eens goed door de ‘digitale wasstraat’ gehaald worden om te kunnen begrijpen wat dit betekent voor het managen van deze ontwikkelingen.”
Christa Kempenaar – Projectmanager, Rijkswaterstaat

De mens staat centraal

Stap voor stap werken we toe naar de digitale transformatie van de bouw- en infrasector. Het gaat dan niet alleen om implementatie van digitale technologie, maar vooral over het proces van hoe organisaties zich aanpassen aan hun (nieuwe) rol binnen het dynamische ‘ecosysteem’. Dat betekent een andere samenwerking met partners, maar ook een andere werkwijze binnen je project en organisatie. In de kern draait de digitale transformatie dus om mensen, niet om technologie. Het gaat om het empoweren van mensen om nieuwe vaardigheden te ontwikkelen, om open te staan voor verandering en om samen te werken in een omgeving die voortdurend evolueert. Uiteindelijk zijn het de mensen die de drijvende kracht zijn achter het succes van digitale transformatie.

De digitale leider

Als digitaal leider moet je nadenken over het toepassen van digitale oplossingen op het hele spectrum van je project, zodat je de meest efficiënte en slimme processen kunt vinden en goede en duurzame keuzes kunt maken. Daarbij moet je anderen mee kunnen nemen in deze ontwikkeling, een “change agent” zijn. Het vermogen om disruptieve veranderingen te omarmen en te integreren in bestaande structuren is essentieel om niet overvallen te worden door de snelheid waarmee technologie evolueert. Het is tijd om voorop te lopen en de kansen van de digitale wereld volledig te benutten.

“Het programma zorgt voor een verbreed beeld en denkveld rondom de inzet van digitale technologie. Er ging een wereld voor me open. Het is mij gelukt om binnen die kaders mijn vraagstuk klein, concreet en binnen mijn eigen invloedssfeer te houden.”
Tom Huveneers – Projectmanager Rijkswaterstaat

Waarom meedoen?

Je wilt (meer) impact maken en je ziet dat dat niet kan zonder de inzet van nieuwe technologie. Maar hoe doe je dat? Je mist kennis, voldoende sturing of mogelijk nog de nodige ontwikkeling op persoonlijk leiderschap om hier op een echt goede manier invulling aan te geven. In Nd Digitaal Leiderschap helpen we je hierbij. 

Voor wie?

Dit programma is ontwikkeld voor projectmanagers, technisch managers of andere (sturende) rolhouders die een projectteam of (een onderdeel van) een projectorganisatie aansturen in de publieke bouw- en infrastructuur. Ook voor portfoliomanagers of aanverwante rollen is dit programma waardevol. Verder verwachten we dat deelnemers:

 • Een praktijkvraagstuk kunnen inbrengen met bredere organisatie-impact, en de daarbij betrokken stakeholders – dat kan het projectteam zijn, maar ook andere stakeholders rondom het vraagstuk – betrekken bij het programma.
 • Die impact willen maken en de uitdagingen, kansen en noodzaak tot verandering onderkennen, maar hulp nodig hebben om deze volgende stap te zetten.
 • In het bezit zijn van een open, gemotiveerde en reflectieve instelling en de waarde inzien van het delen van ervaringen om te leren.
 • Openstaan voor een andere kijk op de eigen opgave door te sparren met collega’s werkzaam bij de partners van Neerlands diep.
 • Bereid zijn om na afloop van het programma de opgedane kennis te delen met de eigen achterban en die van Neerlands diep om zo de impact te vergroten.

Het programma

Bij de start van het programma formuleer je een eigen vraagstuk waarmee je in je praktijk te maken hebt of krijgt. Het programma omvat vier modules, waarin inspiratie van experts en praktijkdeskundigen wordt afgewisseld met werkvormen die je inzicht en handelingsperspectief bieden op jouw vraagstuk. Globaal ziet het programma er als volgt uit:

Module 1 & 2: Inspiratie
Welke digitale vernieuwingen komen op ons af, hoe kun je deze inzetten en wat betekenen deze ontwikkelingen voor de processen, organisatie en samenwerking in de bouw en infrastructuur?

Module 3: Netwerk
Hoe betrek je stakeholders, zoals bestuurders, marktpartijen, de lijnorganisatie en je team bij je digitaliseringsvraagstukken? Wat betekent en vraagt het om samen te werken in netwerken?

Module 4: Leiderschap
Wat vraagt digitale transformatie van een leider en hoe verandert het jouw rol? Hoe kun jij beweging organiseren?

Tijdens het programma krijg je inspiratie van (praktijk)deskundigen op inspirerende locaties. Je maakt deel uit van een vaste groep deelnemers vanuit verschillende organisaties en projecten. Vanaf de kick-off trek je met deze groep op, hierdoor ontstaat vertrouwen en verbinding om samen met en van elkaar te leren. Het levert bovendien een goede uitwisseling op van verdieping op problematiek en verbinding tussen verschillende organisaties en projecten. Omdat je opgaven rond digitalisering niet alleen kunt organiseren, nodig je in de derde module 3 tot 6 stakeholders rond je praktijkvraagstuk uit om mee te doen aan een online sessie en een netwerkdag.  

Aanwezigheid bij alle modules is verplicht. Je krijgt toegang tot een online leeromgeving met alle informatie en opbrengsten van het programma. En je wordt lid van het netwerk van Neerlands diep waarin je mag deelnemen aan netwerkactiviteiten.

 

SNAPPEN

 • Na het programma heb je een beter begrip van digitalisering (in onze sector).
 • Word je geprikkeld om na te denken hoe die digitalisering kan worden toegepast om (project)doelen te ondersteunen en te bereiken.
 • En investeer je in je persoonlijke ontwikkeling en een houding van het actief bijhouden van veranderingen in het digitale landschap.

STUREN

 • Je leert hoe je nu sturing geeft en hoe je dat kan versterken.
 • Je wordt uitgedaagd om in samenhang te sturen op de te maken keuzes. En een visie te ontwikkelen rondom je vraagstuk om zo sturing in de praktijk toe te passen.
 • Tevens krijg je beter inzicht of je in staat bent om strategische beslissingen te nemen over investeringen, het opzetten van processen en het ontwikkelen van capaciteiten om de digitale ontwikkeling te begeleiden.

INSPIREREN

 • Je wordt zelf geïnspireerd in het programma en uitgedaagd om een inspiratie voor andere te zijn. Daarbij moet je ook ruimte bieden voor nieuwe ideeën, experimenteren met nieuwe technologieën en processen, en je blijven ontwikkelen en leren in een snel veranderende digitale omgeving.
 • Digitaal leiderschap gaat verder dan alleen het nemen van beslissingen; het omvat ook het creëren van een cultuur van innovatie en voortdurende verbetering binnen de organisatie. Daar draag je actief aan bij.
 • Dit vereist het tonen van lef, het aanmoedigen van een cultuur van samenwerking en het belonen van creativiteit en initiatief. Jij kan dit en/of krijgt meer zicht in hoe je dit kan doen.

Planning en doorlooptijd

Nd Digitaal Leiderschap is een blended leerprogramma, met fysieke bijeenkomsten en online sessies. In september 2024 start er een nieuwe editie van Nd Digitaal Leiderschap. De volgende data zijn gepland:

Informatie en aanmelden

Aanmelden gaat via de opleidingscoördinatoren van de bij Neerlands diep aangesloten partners. Meer informatie over de aanmeldingsprocedure?
Mail naar info@neerlandsdiep.nl of bel het Neerlands diep secretariaat (088-7971793).

Heb je nog vragen of wil je meer weten? Neem dan contact op programmamanager Janine van Oosten (janine@neerlandsdiep.nl) of Luc Boekesteijn (luc@neerlandsdiep.nl).

 • Janine van Oosten
 • Programmamanager