Projectennetwerk

Schiphol-Amsterdam-Almere (SAA)

Het grootste project uit ons netwerk is de uitbreiding van het wegennetwerk tussen Schiphol, Amsterdam en Almere (SAA). Om de bereikbaarheid van dat gebied te vergroten en de leefbaarheid te verbeteren, wordt er ongeveer 65 kilometer snelweg verbreedt en beter ingepast in de omgeving. Hans Ruijter is er sinds eind 2012 projectdirecteur.

Foto: Ton Borsboom

Foto: Ton Borsboom

Uitdagingen van het project

Hans: ‘Behalve de enorme omvang in vierkante kilometers, heeft het ook een vrij uitgebreide scope. Naast een uitbreiding van het wegennetwerk, bouwen we ook twee bruggen, een landtunnel en het breedste aquaduct van Europa. We maken een park ter grootte van het Vondelpark, we renoveren vijf grote knooppunten en 100 viaducten en er komen nieuwe geluidsschermen over een lengte van 33 kilometer. En dat allemaal in een van de drukste gebieden van Nederland. Dit betekent dus dat we met enorm veel verschillende partijen te maken hebben en continu bezig zijn met het afstemmen van verschillende belangen.’

Planning

‘Het project bestaat uit vijf grote deelprojecten die we na elkaar in de markt zetten, zodat we de leerervaringen zo optimaal mogelijk kunnen benutten. In 2011 zijn we gestart met de uitvoering van het kleinste project en in 2024 verwachten we dat alles klaar is.’

Waarom bij Neerlands diep?

‘Wij werken allemaal met belastinggeld en ik zie het dan ook als een verplichting om zo efficiënt mogelijk met dat geld om te gaan. En daarbij hoort dat we eerder gemaakte fouten zoveel mogelijk moeten proberen te voorkomen. Daarvoor moeten we zoveel mogelijk kennis delen. Binnen je eigen project, maar ook tussen de projecten onderling. Bovendien is het ook nog eens heel leuk en leerzaam om te zien hoe anderen het doen. Naast dit Nederlandse netwerk zijn wij ook betrokken bij een aantal Europese netwerken. Zo hebben wij gemerkt dat we bijvoorbeeld heel veel overeenkomsten hebben met een land als Zweden en dat levert, naast een hele hoop herkenning ook weer een aantal hele nieuwe inzichten op.’

Hoe gaan jullie het netwerk van Neerlands diep inzetten?

‘Waarin ik een echte meerwaarde zie is het bij elkaar brengen van mensen van een vergelijkbaar niveau die in soortgelijke situaties opereren. In kleine intervisieteams ervaringen uitwisselen, waardoor je echt de diepte in kunt en in vertrouwen ook je zorgen kunt delen.’

Meer informatie

Op de website van Schiphol-Amsterdam-Almere vind je meer over de voortgang van het project. Ook heeft het project een aparte online bezoekerscentrum.

  • Hans Ruijter
  • Programmadirecteur