Projectennetwerk

PHS Den Bosch – Vught

Project PHS Den Bosch – Vught is onderdeel van het landelijke Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) van ProRail. Dit programma zal een groeiende stroom reizigers én goederen over het spoor mogelijk maken, ook op drukke trajecten. Tussen Meteren en Boxtel ligt een spoortraject waarop zowel meer reizigers- als goederentreinen moeten gaan rijden. Daarvoor zijn aanpassingen nodig, waaronder een verdiepte ligging voor een deel van het spoor in Vught. Opdrachtgevers van het project zijn het ministerie van I&M, de provincie Noord-Brabant en gemeente Vught.

Wat maakt jullie project bijzonder?

Dat zijn veel verschillende aspecten, blijkt als iedereen iets anders belicht met uiteindelijk toch als gemene deler de bezieling vanuit het team. “Ik zie een project dat een hele grote infrastructurele ingreep doet in een dichtbebouwd gebied met zo’n 1700 directe betrokkenen,” zegt omgevingsmanager Aletta. “Dat wil je netjes organiseren. Daarbij moet je tot samenwerking komen met drie verschillende opdrachtgevers, ministerie I&M, de provincie Noord-Brabant en de gemeente Vught. Als team zijn we erg betrokken. Ik zie dat we veel verantwoordelijkheid willen nemen en ook krijgen.”

“Dit project doet ertoe,” zegt projectmanager Ton, “en precies daar kom ik mijn bed voor uit. Plus dat ik het samen doe met 25 mensen die er met hart en ziel voor gaan.” Eric, manager projectbeheersing, licht toe waarom dit project er zo toe doet: “De A2-corridor, waar dit spoortraject deel van uitmaakt, is de belangrijkste verkeersader die er is. Dat bepaalt niet de drive van de mensen op de werkvloer maar laat wel zien wat er op het spel staat.”

Waarom treden jullie toe tot Neerlands diep?

“Zo’n groot project als dit hoort bij te dragen aan de kennisontwikkeling van de publieke bouw- en infrasector,” aldus Ton. “Ook vind ik het fijn dat contact met Neerlands diep weer aan te halen. Ieder jaar komt mijn oude groep alumni van het Kernprogramma nog bijeen. Dat vertrouwen en contact dat we onder elkaar hebben is heel waardevol. Mijn professionele kennissenkring was al Neerlands diep en dat blijft zo. Daar krijg ik energie van.” Ton ziet de bijeenkomsten van Neerlands diep ook als een rustpunt, een plek om uit de waan van de dag te stappen en de vraag te stellen: “Hoe doen we het nou eigenlijk?”

Wat zou je graag van andere projecten willen weten? Met andere woorden: wat willen jullie uit het netwerk halen?

Aletta wil graag weten hoe je meer structuur aanbrengt in je manier van werken. “Met een strakkere planning bijvoorbeeld.” Ton wil graag kennis uitwisselen over hoe je de governance opzet met drie opdrachtgevers. “Drie partijen met ieder eigen belangen: hoe richt je dan het besluitvormingsproces effectief en efficiënt in? Wij moeten telkens langs een aantal gremia om een besluit op te halen. Hoe krijg je die neuzen dezelfde kant op?”

Planning

Meer weten over het project? Bekijk de website van het project. Wij spraken vier projectteamleden lees hier het hele interview.

  • Ton Bierbooms
  • Projectmanager