Projectennetwerk

Groningen Spoorzone

Het project Groningen Spoorzone van ProRail werkt samen met de gemeente Groningen, de provincie, het ministerie van IenW en NS om een uitbreiding van het treinverkeer rond Groningen mogelijk te maken. Sporen en perrons worden uitgebreid en aangepast, er komt een ondergrondse voetgangerspassage, fietstunnel, fietsenstaling en een bus onderdoorgang. Tussen station Groningen en station Groningen Europapark is al een vierde spoor aangelegd en het oude opstelterrein aan de achterkant van het Groningse station is verhuisd naar Haren. Hier ontstaat binnenstedelijke ruimte voor wonen, werken en verblijven.

Groningen Spoorzone

Stephan Verkerk Fotografie

Hoe houd je de stad bereikbaar met al die infraprojecten tegelijk?

“Het betekent dat je veel moet afstemmen met andere projecten,” zegt projectmanager Han Berends. “Als je auto’s stremt zeg je: stap in de bus. Als je treinen stremt ook. Maar die moeten dan wel ergens kunnen rijden. Daarom kijken we niet vanuit een individueel project maar op gebiedsniveau. Zo ontstaat een denkkracht om het anders en slimmer te doen, vanuit maatschappelijke relevantie. Als er geen treinen kunnen rijden moeten we bussen inzetten. Maar soms heeft een traject een bus van NS en ergens anders rijdt weer bus van Arriva. Hoe doe je dat als reiziger met een kaartje van de ene vervoerder maar je wilt in de bus van de andere partij stappen? Dat vergt veel overleg en ambitie van de partijen om buiten de eigen kaders te kijken.” Soms moet je ook creatieve oplossingen zoeken, aldus Manager Projectbeheersing, Brigitta Tjin-Liep-Shie: “Station Europapark ligt maar een kleine 2 kilometer van het hoofdstation in Groningen. Als studenten maar tot Europapark kunnen reizen, waarom zetten we hen dan niet op de fiets?”

Coördinatie via Groningen Bereikbaar

Samen met de NS, provincie en gemeente zit het project in een kernteam dat samen verantwoordelijk is voor het gebied waarin Groningen Spoorzone werkt. Han: “Met het kernteam bespreken we de projectvoortgang. De stremmingen op het wegennet die wij veroorzaken worden gecoördineerd vanuit Groningen Bereikbaar.” Zij managen de effecten van de diverse Groningse infraprojecten, waaronder Aanpak Ring Zuid en Groningen Spoorzone. Han: “Dat is heel handig voor de omgeving. Er moet bijvoorbeeld goed contact zijn met de onderwijsinstellingen, bedrijven en andere instellingen zodat mensen toch op hun werk of universiteit kunnen komen.”

Waarom sluiten jullie aan bij Neerlands diep?

Han Berends volgde het Topprogramma en deed mee aan een Neerlands diepgang. “Wij zitten in een fase dat we veel ervaring en kennis kunnen delen. Maar ik zou ook graag spiegelen met andere projecten. Je zit toch op een bepaalde manier in je eigen cocon. We kunnen leren van anderen, bijvoorbeeld op gebied van omgevingsmanagement, of de relatie met de aannemer. Er is dus ook veel te halen want we zijn allesbehalve perfect. Bovendien willen we de leerpunten graag delen met bijvoorbeeld de provincie zodat zij dit kunnen meenemen naar andere projecten binnen hun domein.”

Technisch Manager Nico van der Gugten zou graag kennis opdoen over een coördinatieverplichting die Groningen Spoorzone heeft gecontracteerd aan de aannemers. “Het was bedoeld om ons te ontzorgen maar komt onvoldoende uit de verf. Ik ben benieuwd of andere projecten voorbeelden hebben van zo’n constructie die wel goed gewerkt heeft.” Ook is Nico geïnteresseerd in aanbestedingsvormen. “Welke contracten maak je, welke keuzes maak je in de voorbereidende en aanbestedingsfase? Het lijkt me interessant om daarover achteraf te reflecteren met elkaar. Wij hebben in de beginfase bijvoorbeeld over een alliantiecontract gesproken. Wat doe je goed en wat zou je achteraf anders doen?” Iedereen zet goede contracten in de markt volgens Han. “Maar hoe werkt dat in de praktijk en hoe werkt het bij andere projecten? Hoe doen de aannemers het in projecten waar het omgevingsmanagement steeds belangrijker wordt?”

Meer weten over het project? Wij spraken drie projectteamleden: lees hier het hele interview.

 

  • Han Berends
  • Projectmanager