Projectennetwerk

Op­waar­de­ring Maas­lijn

De Maaslijn is een drukke spoorverbinding tussen Roermond en Nijmegen. Het is een belangrijke schakel in het totale spoornetwerk en verbindt woon-, werk- en onderwijsgebieden in Zuid-Oost Nederland, inclusief de grensstreek. De provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland hebben besloten deze spoorlijn voor het personenvervoer te verbeteren waardoor de dienstregeling betrouwbaarder wordt. Hiervoor gaan zij, samen met spoorbeheerder ProRail, het tracé elektrificeren. Daarvoor moet de spoorlijn worden aangepast.

Het hele traject wordt voorzien van bovenleiding en een aantal onderstations. Daarnaast wordt er op vier plekken langs het bestaande spoor een extra spoor aangelegd waardoor treinen elkaar kunnen passeren. Hierdoor kan er sneller, frequenter en duurzamer worden gereden. Ook worden op verschillende plaatsen de bochten in het spoor ruimer gemaakt, zodat de treinen hun snelheid kunnen behouden en niet meer hoeven af te remmen. Verder worden bij diverse overwegen maatregelen genomen ten behoeve van verbetering van de overwegveiligheid.

  • Michel Marijnissen en Devlin Matagora
  • Projectdirecteur en Projectmanager