Projectennetwerk

Afsluitdijk

De Afsluitdijk beschermt grote delen van Nederland tegen overstroming vanuit zee en verbindt als de A7 Noord-Holland met Friesland. Om aan de waterveiligheidsnormen te blijven voldoen, wordt de 32 kilometer lange dijk opgeknapt. Het project Afsluitdijk van Rijkswaterstaat werkt aan de dijkversterking, versterking van de sluizencomplexen en waterafvoer.

Afsluitdijk

De 32 kilometer lange waterkering wordt overslagbestendig gemaakt. Overslagbestendig’ betekent dat het dijklichaam hoog en sterk genoeg is om onder vrijwel alle omstandigheden het water tegen te houden; geaccepteerd wordt echter dat er bij een uitzonderlijk zware storm door overslaande golven water over de dijk komt. Om het waterpeil op het IJsselmeer goed te kunnen blijven beheersen, worden pompen ingebouwd in het spuicomplex in Den Oever.

Uitdagingen project

“Deze tachtig jaar oude dijk opknappen is technisch een uitdaging”, vertelt projectmanager Joost van de Beek. “De schaalgrootte speelt daarbij ook mee. Door extra pompen te plaatsen in de spuisluis bij Den Oever, maken we daar het grootste gemaal van Europa. En nooit eerder is op deze schaal een dijk overslagbestendig gemaakt. Vroeger verhoogden we de dijken, nu maken we ze bestand tegen water dat er overheen mag slaan. Dat zijn interessante puzzels voor onze ingenieurs. Een ander aspect is de samenwerking met Noord-Holland, Friesland en een aantal gemeenten. Partners die extra projecten voor duurzame energie en recreatie en toerisme kunnen inbrengen.”

Waarom bij Neerlands diep?

“Om van elkaar te leren. Of het nu een snelweg, station of dijk is, op een abstracter niveau lijken grote projecten op elkaar in de uitdagingen en dilemma’s die ze tegenkomen. Ontmoetingen zoals de Kring van Neerlands diep creëren tijd voor die belangrijke contacten met andere projecten. In de waan van de dag schiet dat er weleens bij in.’

Hoe zetten jullie het netwerk in?

‘We nemen jaarlijks deel aan het Teamevent en de Spiegel. Ik heb zowel in spiegelteams gezeten, als mijn eigen project laten spiegelen. Bijvoorbeeld toen ik deelnam aan het spiegelteam van de openbaarvervoerterminal in Utrecht, inspireerde hun omgevingsmanagement mij. Met name het ‘micromanagement’: bij hinder even die glazenwasser inschakelen of een taart laten bezorgen.”

Planning

“De uitvoering start in 2018. Plan is dat in 2022 de dijk veilig is en de waterafvoer op orde.”

Meer informatie

Meer informatie over dit project en over initiatieven door de regionale partijen op de Afsluitdijk is te vinden op deze website.

  • Frans de Kock en Wop Schat
  • Programmamanagers