Projectennetwerk

De Oranje Loper

De gemeente Amsterdam vernieuwt de straten en bruggen op de ‘as’ die loopt vanaf de Raadhuisstraat achter het Paleis op de Dam, tot aan het Mercatorplein. De Oranje Loper heet het programma waaronder vier projecten vallen. Eén vernieuwt 9 bruggen, het tweede vernieuwt het traject Jan Evertsenstraat-De Clercqstraat, het derde project pakt de Nieuwezijds Voorburgwal aan en het vierde vernieuwt het traject Raadhuisstraat-Rozengracht. De Oranje Loper creëert meer ruimte voor voetgangers, fietsers, groen én tram. Voor auto’s wordt minder plek ingeruimd. Daarmee verbetert de verkeersveiligheid en de openbare ruimte. De 9 vaste bruggen van zo’n 100 jaar oud, worden vervangen omdat zij niet zijn gebouwd op de zware belasting door tram- en vrachtverkeer. Dit wordt gedaan zonder het historische karakter van de bruggen te veranderen.

Wat maakt dit programma uniek?

“Vergeleken met andere grote projecten, is ons programma om twee redenen anders,” vertelt Stijn Lechner programmamanger, “Ten eerste omdat het gebied middenin de stad ligt: al het werk moet letterlijk tussen de bedrijven door. Het lijkt misschien nog wel het meest op een stationsverbouwing. Ten tweede hebben we te maken met de gelaagdheid van onze eigen organisatie. Met meerdere stadsdelen, de vervoersregio, een financier, de opdrachtgever. Amsterdam wordt ook wel de stad met ‘het meeste aantal ambtenaren per hoofd van de bevolking’ genoemd. Die complexiteit brengt zijn eigen dynamiek en uitdagingen mee.” Projectleider Donald Nutbey licht dit verder toe: “Binnen Amsterdam spelen veel opgaven tegelijk. Overal zijn andere potjes geld voor. Daar moet je je plannen voortdurend op aanpassen. Wij vervangen 9 bruggen, maar in Amsterdam verkeren 400 bruggen in een vergelijkbare staat. Dan kun je bijna zeker zijn dat er prioriteiten gaan schuiven.”

Waarom treden jullie toe tot het netwerk van Neerlands diep?

Donald maakte via Nd Teamleren kennis met Neerlands diep. Stijn kent het netwerk al sinds 2011, toen het nog KING (Kennis in het groot) & Rijksprojectacademie was: “Een kijkje van buiten naar binnen is heel nuttig in dit werk. Ik ben destijds aangesloten met project IJsei, de vernieuwing van de IJ-zijde achter Amsterdam Centraal. In 2013 volgde ik het Nd Kern, Kernprogramma.” Stijn is assessor bij Nd Burg en neemt deel aan Neerlands Diepgang. Hij gebruikt het netwerk om kennis op te doen en te netwerken. “Het sparren, het organiseren van tegenspraak, de reflectie op contractvormen vind ik heel waardevol aan Neerlands diep. Ook het spiegelen met andere teams, kennisuitwisseling en de uitwisseling van talent met andere organisaties.” Een voorbeeld van die waarde van het netwerk: Toen ze een raad van advies oprichtten voor de vernieuwing van 9 historische bruggen binnen het programma, vroeg hij onder meer Benny Nieswaag van Rijkswaterstaat om hierin plaats te nemen. Ze kennen elkaar van de Groep Anders Samenwerken met de markt (Nd GAS) en van Neerlands diepgang.

Wat willen jullie nog graag leren van andere projecten?

Het Amsterdamse team leert graag van andere projecten, bijvoorbeeld hoe zij omgaan met tegenslagen. Donald: “Wij zijn best optimistisch, maar als er tegenslag is, hoe ga je daar dan mee om?” En tegenslagen zullen er zijn, verwacht Stijn. “Vaak gaat het daarbij niet over techniek maar meer om houding en gedrag. Hoe zorg je ervoor dat mensen fouten kunnen maken en hiervan leren? Ik zeg vaak tegen mijn mensen: ‘Als het zwaar wordt moet je niet weglopen en wij sturen je ook niet weg.’” Als programmamanager vindt hij het minder belangrijk dat iemand nog niet alles kan. Willen is belangrijker in dit werk. “Je moet iets willen leren, daar de tijd voor nemen en erbij blijven. En je moet op je bek durven gaan, want daar leer je van.”

OVER HET PROJECT

Meer weten over het project? Wij spraken de twee projectteamleden lees hier het hele interview.

  • Stijn Lechner
  • Programmamanager