Projectennetwerk

Knooppunt Hoevelaken

Project Knooppunt Hoevelaken sluit zich aan bij Neerlands diep. Tussen nu en 2025 zal de ‘beruchte filefuik van Nederland’ worden vernieuwd en verbeterd door het klaverblad aan te passen en de snelwegen die erheen leiden te verbreden.

Nieuwe situatie Knooppunt Hoevelaken

Het project

Al vroeg in het traject van project Knooppunt Hoevelaken werd besloten de markt te laten meedenken met de contractvorm Planuitwerking, Design & Construct. Dat leidde tot een beter ontwerp, en tot meer oplossingen voor het verbeteren van de leefomgeving. Bijzonder in het project is ook de intensieve samenwerking tussen Rijkswaterstaat, lokale bestuurlijke partners, omwonenden, bedrijven en belangenorganisaties. Alle partijen konden op verschillenden momenten ideeën en wensen aandragen. Inmiddels ligt er een uitgewerkt voorkeursalternatief als basis voor het (ontwerp-)Tracébesluit dat dit jaar wordt opgesteld. De bouw start in 2021.

Waarom treden jullie toe tot Neerlands diep?

Voormalig projectmanager Marjolein de Gorter-Manhoudt: “We hebben veel te brengen maar dankzij mijn deelname aan het Kernprogramma weet ik dat we ook ontzettend veel kunnen halen uit het netwerk. Ook vanuit Rijkswaterstaat wordt veel belang gehecht aan onze aansluiting.” Omgevingsmanager Winston Zuiverloon: “We doen hier iets unieks wat betreft de marktbenadering, de samenwerking met de regio en de ontwerpvrijheid.  Daar komt ook nog de vervlechting van verschillende projectfases bij. Dat moeten we, en willen we delen.” Inmiddels is er een nieuwe projectmanager, Christa Kempenaar.

Welke vraagstukken willen jullie zelf bij het netwerk neerleggen? Met andere woorden: wat kom je halen?

“Ons projectteam werkt keihard,” vertelt Marjolein. “Hoe ga je om met die werkdruk, met je vitaliteit? En hoe blijf je elkaar vinden in plaats van je allemaal terug te trekken op je eigen terrein, in je eigen hok? Juist als het spannend wordt is dat belangrijk. Ik merk dat we vol op het gas gaan staan als er iets misgaat maar dan loop je het risico dat andere issues in de periferie te weinig aandacht krijgen.” Winston deed in het Brugprogramma een pilot over veerkracht. De werkdruk en de motivatie liggen hoog bij dit team, constateert hij. “Bij Brug leerden we dat je momenten van rust moet inbouwen in de dag, maar ook assertief moet zijn als je overvraagd wordt: grenzen aangeven en prioriteren, maar ook bijvoorbeeld je agenda vrijmaken als het te druk wordt.”

Er zijn dus drie thema’s waarover dit project graag van anderen zou willen leren en van gedachte zou willen wisselen, vertelt technisch manager Remko Lelieveld. “Als eerste inderdaad het thema veerkracht. Maar we willen ook graag beslissingsvaardigheid, en lange termijn-denken toevoegen.” Dat kan weleens lastig zijn in een project dat heel erg met de hectiek van de dag leeft en waarin de sociale component, het samenwerken, de menselijke kanten, veel aandacht vraagt.

Planning

Er is een uitgewerkt voorkeursalternatief als basis voor het (ontwerp-)Tracébesluit dat dit jaar wordt opgesteld. De bouw start in 2021 en in 2025 moet het knooppunt zijn vernieuwd.

Meer weten over het project?

Lees hier het hele interview met het projectteam van Knooppunt Hoevelakenof bekijk de website van Rijkswaterstaat

  • Christa Kempenaar
  • Projectmanager