Projectennetwerk

Blankenburgverbinding

De A24 Blankenburgverbinding bestaat uit de aanleg van een snelweg van 2×3 rijstroken, een landtunnel (de Hollandtunnel) van 510 meter lang op de noordoever, en een watertunnel (de Maasdeltatunnel) van 954 meter lang waarmee de noord- en zuidoever van het Scheur/de Nieuwe-Waterweg met elkaar worden verbonden. Op de zuidoever, ter hoogte van Rozenburg, komt een knooppunt dat een hoge aansluiting vormt van de Blankenburgverbinding op de A15. Ook komt er een verdiepte aansluiting op het knooppunt A20-Blankenburgverbinding en zal de weg vanaf hier in verdiepte ligging aansluiten op de Hollandtunnel. De uitvoering ligt in handen van een consortium BAAK, bestaande uit Ballast Nedam, DEME Concessions en Macquarie Capital. De opdracht heeft een totale nominale projectomvang van circa 1 miljard euro. Het gaat om een DBFM-contract, inclusief 20 jaar beheer en onderhoud.

WAT IS ER BIJZONDER AAN PROJECT?

Ten eerste is dat het feit dat de Blankenburgverbinding gericht is op gebiedsontwikkeling, economie én infrastructuur. Ten tweede gaat het om een nieuwe autosnelweg door een kwetsbaar gebied, met op ene oever veel grote industrie, op de andere oever natuur en recreatie. “Dat vereist een hele duidelijke sturingsfilosofie voor het omgaan met de omgeving,” aldus Helene Moors (projectdirecteur).  “Op de Noordoever zaten ze niet op deze snelweg te wachten, op de zuidoever zaten ze erom te springen. Daarom hebben we al in 2011 een grote advertentie gezet in lokale kranten en mensen gevraagd om met ons mee te denken over een ontwerp. Daar kwamen zo’n 100 mensen uit die een aantal maanden in ontwerpateliers met ons meedachten over de ligging van de weg en de gebiedsontwikkeling eromheen. Voor veel van hen heb ik grote bewondering. Sommigen tekenden mee aan een weg die over hun eigen huis heen zou lopen! Maar omdat ze betrokken waren, begrepen zij de dilemma’s beter en kregen ze het vertrouwen dat we een zorgvuldig proces doorliepen.”

Commitment aan het project, of het eens zijn met de noodzaak van de Blankenburgverbinding, was en is geen eis voor samenwerken. Iedereen kon bijvoorbeeld deelnemen aan de ontwerpateliers, mits hij of zij bereid was er tijd in te steken; een middag en een avond per maand. In ruil daarvoor kregen mensen kennis, inzicht en invloed aangereikt, een avondmaal én soms een moeilijke, soms een leuke tijd. Lucas van de Winckel (manager projectbeheersing) is nog altijd enthousiast over het resultaat: de relatie die zo werd opgebouwd met de omgeving. “Wij werden bekende gezichten die de weg kwamen aanleggen, en niet de grote, afstandelijke overheid. Daardoor kregen we vertrouwen.”

WAAROM TREDEN JULLIE TOE TOT NEERLANDS DIEP?

Lucas neemt graag een kijkje in de keuken van andere projecten en verwacht veel uit het netwerk te kunnen halen. Helene kent Neerlands diep goed. Zij volgde het Nd Top, het topprogramma en heeft Guus Pieters geholpen bij het opzetten van het ICT-leerprogramma Nd Tech. Ze vindt het belangrijk om te sparren met andere projecten en ervaringen te delen. “Tussen de grote infrastructuurprojecten is al veel samenwerking, onder meer met de A9-Gaasperdammerweg, de Sluizen in IJmuiden, de A16 Rotterdam, de A10 Zuidas en het project Rijnlandroute. Tussen deze projecten zijn overeenkomsten in aandacht voor kwaliteit, omgeving en het samenwerken met stakeholders.”

WAT ZOU JE GRAAG UIT HET NETWERK WILLEN HALEN EN WAT KOMEN JULLIE BRENGEN?

“Gebiedsontwikkeling met kwaliteit,” over dat onderwerp kan dit team wel wat vertellen, aldus Lucas. Helene zou graag van andere projecten willen weten hoe zij omgaan met de combinatie van flexibiliteit en stabiliteit. Vooral in relatie tot de opdrachtnemer.

WELKE LESSEN VERWACHTEN JULLIE TE LEREN IN DIT PROJECT?

“We zijn gestart met veel ambities, maar gaan we die ook waarmaken?” vraagt Helene hardop. “Onze aannemer krijgt onze ambities ook cadeau, natuurlijk hebben we daar ook op geselecteerd in de aanbesteding, maar lukt hem dat ook?” Lucas verwacht lessen te leren op gebied van wendbaarheid. Hoe richt je het proces in dat tegelijk stabiel is en flexibel en wendbaar? Dit moeten we als team gaan leren door elkaar scherp te houden.”

OVER HET PROJECT

Meer weten over het project? Wij spraken twee projectteamleden lees hier het hele interview. En bekijk de website van het project.

  • Helene Moors
  • Projectdirecteur