Projectennetwerk

Binnenhofrenovatie

Het Binnenhofcomplex in de Haagse binnenstad ondergaat vanaf najaar 2021 zo’n 5,5 jaar een grondige renovatie. Dit is noodzakelijk, omdat het monument ernstige technische en bouwkundige gebreken heeft. Cultureel erfgoed dat beschermd moet worden. De renovatie in één keer grondig aanpakken is efficiënter en kost minder geld dan gefaseerd renoveren.

Doel van de renovatie is:

  • Meer veiligheid en betere (werk)omstandigheden voor gebruikers en bezoekers van het Binnenhof;
  • Behoud van cultureel historisch erfgoed, ook voor de generaties na ons

De bewoners van het Binnenhof, de Eerste en Tweede Kamer, de Raad van State en het ministerie van Algemene Zaken (de minister-president en zijn staf) verblijven tijdens de renovatieperiode elk in een tijdelijk onderkomen met voor hen vertrouwde faciliteiten. Zo kan het democratische proces onverstoord doorgaan.

Projectwebsite: 

https://www.binnenhofrenovatie.nl/

 

  • Marc Unger
  • Programmadirecteur