Projectennetwerk

Zuidasdok

Rijkswaterstaat, ProRail en Amsterdam brengen in een gezamenlijk project de A10-zuid ten hoogte van de Zuidas ondergronds. Ook breiden ze snelweg, spoor, metrolijnen en station Amsterdam Zuid uit. Hierdoor kan de Zuidas uitgroeien tot een hoogwaardig stedelijk centrum.

13089032520Amsterdam_0000

Uitdagingen project

“We moeten heel veel doen in een projectgebied ten grote van een postzegel”, vat projectdirecteur Hans Versteegen de ruimtelijke en logistieke uitdagingen van Zuidasdok samen. “Het project kent bovendien vier financiers en drie uitvoerende partijen. De samenwerking tussen Rijkswaterstaat, ProRail en de gemeente Amsterdam loopt goed. We vormen echt een integrale projectorganisatie. Nu is het zaak om die samenhang te behouden. Zeker ook omdat we vrijwel alle werkzaamheden voor Zuidasdok met één contract in de markt gaan zetten.”

Waarom bij Neerlands diep?

“Netwerken is goed en mooi, niemand is daar tegen. Maar de waan van de dag in je project slokt je al gauw op. Dan is het goed dat Neerlands diep van tijd tot tijd een activiteit organiseert om mensen van verschillende projecten met elkaar om tafel te krijgen. Het projectennetwerk sluit goed aan op de samenwerking binnen Zuidasdok: je komt precies dezelfde partijen tegen. Eigenlijk is dit project een soort mini-Neerlands diep.”

Hoe zetten jullie het netwerk in?

“Op een heel praktische manier. Bij en rond het project Zuidasdok werken verschillende mensen die de leerprogramma’s van Neerlands diep hebben gevolgd. Zelf heb ik meegedaan aan het eerste Topprogramma. Deze programma’s zijn heel intensief. Je leert elkaar daardoor goed kennen. Niet alleen als je dezelfde leergang hebt gevolgd, maar ook doordat je elkaar ontmoet op alumnibijeenkomsten. Er ontstaat bovendien een gemeenschappelijke kijk op projectmanagement. Daardoor vinden deze mensen elkaar ook makkelijker bij dit project.”

Planning

Het zal nog zeker tot 2028 duren voordat alle werkzaamheden aan tunnels, station en stationsomgeving klaar zijn.

Meer informatie

Meer informatie over Zuidasdok vind je op www.zuidasdok.nlIn juni 2017 organiseerden we samen met Zuidasdok een symposium. Lees hier het verslag van deze bijeenkomst.

  • Hans Ruijter
  • Programmadirecteur