Ons aanbod

De inspanningen van Neerlands diep kunnen allerlei vormen aannemen. Naast alle bijeenkomsten, publicaties, onderzoeken en workshops hebben we een vast repertoire aan instrumenten. Het zijn programma’s en methodieken waarmee we met projecten aan de verspreiding van kennis werken.

Teamprogramma’s

Analoog aan de individuele programma’s biedt Neerlands diep ook de mogelijkheid om als projectmanagementteam een leerprogramma te doorlopen. Hierin staan thema’s centraal die voor alle teamleden relevant zijn. In interactie met één of meer andere teams worden deze thema’s uitgediept in relatie tot de dagelijkse praktijk. De activiteiten zijn vrij toegankelijk voor ons netwerk zolang het binnen ons jaarbudget past.