Sturen vanuit de bron

19-05-2012
Jenny Kamstra
bert kappe

Bert Kappe, projectmanager bij Rijkswaterstaat

Dit boek van Bert Kappe, projectmanager bij Rijkswaterstaat, gaat over het toepassen van mens- en resultaatgericht werken bij het project Brabantse Kanalen in de periode tussen 2006 en 2012. Het wil een stimulans en een handreiking zijn voor projectmanagers die graag meer willen investeren in hun team en de persoonlijke ontwikkeling van de teamleden, omdat ze ervan overtuigd zijn dat dit meerwaarde biedt. Daarnaast wil het opdrachtgevers laten zien dat het loont om deze projectmanagers hiertoe de ruimte en de middelen te bieden.