Individuele programma’s

Neerlands diep ontwikkelt de programma’s in co-creatie met de deelnemers. Deelnemers leren van inspiratoren van buitenaf, van elkaar en (reflecteren op) de eigen praktijk. De essentie is om binnen de programma’s thema’s vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, zodat de deelnemer daarmee zijn handelingsrepertoire kan verbreden. Dat deelnemers uit verschillende organisaties komen, levert hieraan een belangrijke bijdrage. Inspiratoren zijn afkomstig van verschillende hogescholen en universiteiten, maar ook van markt en overheid. Ook vindt uitwisseling plaats tussen de programma’s. Zo maken we optimaal gebruik van de expertise in ons vakgebied.